Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Hydrologic-ML2

Вільно конфігурований контролер.

Призначений для автоматизації насосних станцій загально-інженерних систем або внутрішнього пожежного

водопроводу.

Має 3 стандартних алгоритма для управління:

- одною групою до 4-х насосів з частотними перетворювачами або без для насосних станцій загально-інженерних 

  систем;

- двома групами до 4-х насів сумарно з частотними перетворювачами або без для насосних станцій загально-

  інженерних систем;

- одною групою до 2-х насосів і одною засувкою для станцій внутрішнього пожежного водопроводу.

Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.

Призначений для установки на DIN-рейку.

Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

Hydrologic ML2 last gar ua
Hydrologic-ML2
Hydrologic ML2 last gar ua

Контролер для управління

 • Насосними станціями загальноінженерних систем:
  • однією групою до 4-х насосів без частотних перетворювачів з регулюванням параметра по аналоговому або дискретним датчикам або з керуванням без регулювання параметра
  • двома насосними групами, сумарно до 4-х насосів, всі насоси без частотних перетворювачів, з управлінням у кожної з них без регулювання параметра
  • однією групою до 3-х насосів, кожен з яких з частотним перетворювачем, з регулюванням параметра по аналоговому датчику
  • двома насосними групами, в кожній з яких по 1 насосу з частотними перетворювачами, з регулюванням параметра по аналоговому датчику в кожній з них
  • однією групою до 4-х насосів, один з яких з частотним перетворювачем, з регулюванням параметра по аналоговому датчику
  • однією групою до 2-х насосів з одним зовнішнім частотним перетворювачем, який переключається між насосами, з регулюванням параметра по аналоговому датчику
 • Насосними станціями внутрішнього пожежного водопроводу
  • однією групою насосів (до 2-ух) і засувкою
! Додано можливість конфігурації контролера з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC»
Hydrologic-ML2
Hydrologic ML2 last gar ua

                     Підтримка параметрів

Насосні станції загальноінженерних систем

 • Одноконтурне регулювання параметра по аналоговому або дискретним датчикам для насосних станцій з насосами без частотних перетворювачів шляхом включення/відключення необхідної кількості насосів
 • Одноконтурне регулювання параметра по аналоговому датчику для насосних станцій з одним насосом з частотним перетворювачем (ЧП) шляхом регулювання продуктивності насоса з ЧП і включенням / відключення необхідної кількості насосів без ЧП
 • Одноконтурне регулювання параметра по аналоговому датчику для насосних станцій з насосами з частотними перетворювачами шляхом регулювання продуктивності одного з насосів і включенням / відключення необхідної кількості інших насосів
 • Одноконтурне регулювання параметра по аналоговому датчику для насосних станцій з насосами з частотними перетворювачами шляхом одночасного регулювання продуктивності всіх насосів

                              Управління

Насосні станції загальноінженерних систем:

 • Перелік керуючих сигналів:
  • насоси без частотних перетворювачів і з частотними перетворювачами –дискретна команда на включення/вимикання
  • насоси з частотними перетворювачами - аналогове управління (0-10)В
 • Можливість індивідуального завдання налаштувань і управління в кожній з 2-х груп насосів (у насосних станціях з 2-х груп)
 • Вибір в меню контролера статусу для кожного з насосів
  • «Вимкнений»
  • «1 робочий»
  • «Робочий»
  • «резервний»
 • Можливість організації роботи 2-х насосів з одним частотним перетворювачем
 • Можливість ручного управління продуктивності для насосів з частотними перетворювачами
 • Можливість включення функції перезапуску насоса після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з фасадної панелі контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по фнтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Насосні станції внутрішнього пожежного водопроводу:

 • Перелік керуючих сигналів:
  • насоси - дискретна команда на включення/вимикання (примітка 1)
  • засувка - дискретна команда на відкриття (примітка 2)

Примітка 1.
    Оскільки нормативними документами в автоматичному режимі виконується тільки включення насосів, а виключення насосів повинно виконуватися персоналом, то з виходу контролера за сигналом "пожежа" подається сигнал на включення насоса. При відсутності сигналу «пожежа» насос вимикається кнопкою "стоп", передбаченої на фасадній панелі контролера, або зовнішньою командою.
Примітка 2.
     Оскільки нормативними документами в автоматичному режимі виконується тільки відкриття пожежної засувки, а закриття засувки має виконуватися персоналом, то з виходу контролера подається тільки сигнал на відкриття засувки, сигнал на закриття повинен бути сформований в схемі управління засувкою.

 • Вибір в меню контролера статусу для кожного з насосів
  • «Робочий»
  • «Резервний»
 • Режими управління обладнанням:
  • один режим управління, при якому насос, обраний робочим, включається і пожежна засувка відкривається в автоматичному режимі за сигналом "пожежа", протилежна команда подається в ручному режимі.

                          Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку 3)

Примітка 2.
Для підтримки процесів у системах, де виконується регулювання включенням/виключенням насосів або впливом на їх продуктивність, в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

            Захист від аварійних режимів роботи

Насосні станції загальноінженерних систем:

 • Автоматичне включення резервного насосу при несправності робочого
 • Захист насосів від «сухого ходу»
 • Заборона перезапуску насоса після зняття сигналу «сухий хід» (функція може бути відключена)
 • Зупинка в будь-якому режимі управління всіх насосів по зовнішній команді, поданої на вхід контролера
 • Автоматична зміна робочих і резервних насосів із заданою періодичністю для їх рівномірного зносу
 • Можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
 • Можливість установки мінімального часу роботи насосів для їх захисту від частих включень
 • Внесення будь-яких змін в програму контролера можливо тільки при введенні пароля

Насосні станції внутрішнього протипожежного водопроводу:

 • Автоматичне включення резервного насоса при несправності робочого
 • Контроль ланцюгів управління відповідно до вимог ДБН В.2.5-56.2010
 • Формування сигналів в схему сигналізації пожежного поста (примітка 4):
  • аварія
  • ланцюги керування включенням несправні
  • автоматичний режим управління відключений.

Примітка 4.
Решта сигналів, які потрібно видавати в пожежний пост, повинні бути сформовані в схемі сигналізації пожежної системи.

                        Аварійна сигналізація

    Якщо контролер управляє насосною станцією загальноінженерного призначення, то при виникненні будь-якого з аварійних режимів він формує сигнал аварія в кожній з 2-х груп насосів (у насосних станціях з 2-х груп), які видаються з виходу контролера в зовнішні ланцюги. Одночасно на фасадній панелі контролера загоряється світлодіод «Аварія». При цьому на дисплеї у вікні аварій можливо переглянути список аварій з конкретним зазначенням їх причини.
    При роботі контролера з насосною станцією внутрішнього протипожежного водопроводу контролер формує сигнали необхідні для видачі в пожежний пост. Див. вище.
   Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

                           Енергозбереження

Насосні станції загальноінженерних систем:

 • Можливість включення календарного графіка для зниження/підвищення (зміщення) на n-одиниць уставки регулювання параметра
 • Можливість включення календарного графіка роботи насосів
 • Можливість включення функції "сон" для насосних станцій з частотним регулюванням, при якому в разі виходу насоса з функцією частотного регулювання на мінімальну продуктивність, при поточному значенні параметра вище завдання з урахуванням гістерезису і відключеному стані всіх інших насосів, цей насос відключається. Включення насоса відбувається після зниження поточного значення параметра насосної групи нижче завдання з урахуванням гістерезису
 • Можливість включення функції затримки часу пуску насосів.

                            Архівування

     Контролер виконує архівування всіх даних, які можуть знадобитися для аналізу роботи системи. Архів складається з двох частин. У «архіві параметрів» фіксуються значення всіх параметрів через задані проміжки часу. У «журналі подій» записуються події при їх появі із зазначенням часу початку і кінця події.        До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захисту обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. 

     Ємність «архіву параметрів» становить 795 точок, «журналу подій» - 1100 точок. У кожному з них клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.

                 Комунікаційні можливості

     Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер неможливо використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-3.
    Інтерфейс TP-FT-10 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-LON.
    Інтерфейс Ethernet є составною частиною прибора.

Конфігурація

    Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC» .
    При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
    Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
    Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.

  

 

Hydrologic-ML2
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц или =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи** аналоговий (0-10) B, (4-20)мА*** або (845-1570) Ом (для пожежних насосів) 2 шт
аналоговий (845-1570) Ом (для пожежних насосів) 3 шт.
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 5 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 3 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 6 шт.
Інтерфейс **** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
 TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
 Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт. 
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація «Насоси системи 1 працюють», «Насоси системи 2 працюють», «Живлення», «Аварія», «Несправність контролера»
Корпус монтаж На DIN-рейку
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Всі аналогові входи можуть бути використані як дискретні з внутрішнім джерелом живлення
*** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS – (4-20) мА → (0-10)
**** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-3.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.

Hydrologic-ML2
Схема 1. Одна група насосів (до 4-х) без частотних перетворювачів та без регулювання параметру
Схема 2. Одна група насосів (до 4-х) без частотних перетворювачів з позиційним регулюванням параметру по дискретних сигналах датчиків
con1 con2
Схема 3. Одна група насосів (до 4-х) без частотних перетворювачів з позиційним регулюванням параметру по аналоговому сигналу датчика
Схема 4. Дві групи насосів (сумарно до 4-х) без частотних перетворювачівта без регулювання параметру
con3 con4
Схема 5. Одна група насосів (до 4-х), насос №1 з частотним перетворювачем, регулювання параметру по аналоговому сигналу датчика
Схема 6. Одна група насосів (до 3-х), всі насоси з частотними перетворювачами, регулювання параметру по аналоговому сигналу датчика
con5 con6
Схема 7. Дві групи насосів (в кожній по 1-му), обидва насоси с частотними перетворювачами, регулювання параметрів в обох групах по аналоговим сигналам датчиків, контроль роботи насосів по дискретним сигналам від датчиків
Схема 8. Дві групи насосів (в кожній по 1-му), обидва насоси с частотними перетворювачами, регулювання параметрів в обох групах по аналоговим сигналам датчиків, контроль роботи насосів по сигналам «аварія» від частотних перетворювачів
con7 con8
Схема 9.Одна група насосів (до 2-х), з одним частотним перетворювачем, який переключаєтся між насосами, регулювання параметру по аналоговому сигналу датчика
Схема 10. Пожарна установка, одна група насосів (до 2-х) та одна пожежна засувка
con9 func10
11.Схема підключення датчиків з вихідним аналоговим сигналом (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА до аналогових входів контролера
func11
клікніть на схему для її збільшення
Hydrologic-ML2
  • Корпус (105х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a4.png
клікніть на кресленні для його збільшення

 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf