Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Waterheat-S2-24

Вільно конфігурований контролер.

Призначений для автоматизації теплових пунктів.
Має 11 стандартних алгоритмів для здійснення управління двома контурами (опалення + опалення, опалення + ГВП).
Налаштування здійснюється шляхом вибору потрібного алгоритму (конфігурації системи) в меню контролера.
Може бути індивідуально запрограмований на нестандартну задачу з управління за допомогою конфигутратора FBD.
Призначений для установки на DIN-рейку.
Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

! Оновлений контролер Waterheat-S1-24 з додатковим обсягом необхідних функцій (завантажувальний режим бойлера ГВП).
waterheat s2 24 visitka
Waterheat-S2-24
waterheat s2 24 visitka

Контролер призначений для управління в будь-яких поєднаннях* контурами опалення та ГВП, які обираються з груп 1 і 2.

 • Група 1.
  • залежна система опалення
  • незалежна система опалення без підживлення
  • незалежна система опалення з підживленням (2 підживлювальних насоси)
 • Група 2.
  • залежна система опалення
  • незалежна система опалення без підживлення
  • система ГВП - 2-о ступінчаста або тупікова схема
  • система ГВП - схема з баком-акумулятором і завантажувальними насосами

*Контролер не може керувати двома контурами в поєднанні – незалежна система опалення з підживленням (група 1) + система ГВП – схема з баком-акумулятором (група 2).

    У всіх варіантах застосування виконується управління двома насосами для кожної системи. У разі, якщо в групі 1 обрана незалежна система опалення з підживленням, то в обох групах неможливо застосування регулюючих клапанів з приводами з 3-позиційним керуванням. Або в обох системах повинні застосовуватися приводи з аналоговим управлінням, або в одній з систем (будь-який) – привід з аналоговим управлінням, а в іншій – з трипозиційним. В інших варіантах застосування контролера можливе керування клапанами за вибором, з аналоговим або трипозиційним приводом в обох системах.

! Оновлений контролер Waterheat-S1-24 з додатковим обсягом необхідних функцій (завантажувальний режим бойлера ГВП).
Waterheat-S2-24
waterheat s2 24 visitka  

Підтримка параметрів

Регулювання температури в залежній чи незалежній системі опалення (теплопостачання)

 • Вибір одного з 3-х регульованих параметрів і схеми його регулювання:
  • Одноконтурне регулювання температури подавального теплоносія на вході в систему
  • Каскадне регулювання температури повітря в приміщенні
  • Одноконтурне або каскадне регулювання температури зворотного теплоносія
 • Вибір алгоритму регулювання температури:
  • Підтримка обраного параметра на заданому значенні
  • Регулювання обраного параметра в залежності від температури зовнішнього повітря (опалювальний графік)
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для систем з регулюванням температури по каскадній схемі.


Опалювальний графік

 • Вибір типу опалювального графіка:
  • розрахунковий (враховується тільки температура зовнішнього повітря)
  • реальний (враховується як температура зовнішнього повітря, так і подаючого теплоносія теплової мережі)
 • Можливість вибору одного з двох закладених у програму контролера опалювальних графіків.
 • Можливість внесення змін у обраний опалювальний графік вручну або його автоматичний перерахунок за заданими розрахунковими температурами повітря та теплоносія.

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання (тупікова, з циркуляцією, 2-х ступінчаста)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води на вході в систему гарячого водопостачання.

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання з баком-акумулятором та завантажувальними насосами

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води в баку-акумуляторі шляхом включення та відключення завантажувального насосу.

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку 1)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка 1.
Для підтримки процесів в системах опалення та гарячого водопостачання в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Насоси (циркуляційні, підживлювальні і завантажувальні)
   • дискретна команда на включення/відключення (див. примітку 2)
  • Регулюючі клапани
   • аналогове управління (0-10) В
    або
   • трипозиційне керування
  • Підживлюючий клапан
   • дискретна команда на відкриття/закриття (див. примітку 2)

Примітка 2.
    При організації в технологічній системі підживлення контуру з одним підживлювальним насосом і клапаном з дискретним керуванням, управління клапаном і насосом виконується з одного виходу контролера (команда лунає на обидва ВМ).
    При організації в технологічній системі підживлення контуру з двома підживлювальними насосами і клапаном з дискретним керуванням, необхідно враховувати, що команди на робочий і резервний насоси видаються з різних виходів контролера. При цьому для управління клапаном, який працює як з робочим, так і з резервним насосом, необхідно організувати відповідну схему управління.
    При організації в технологічній системі підживлення контуру тільки з клапаном з дискретним управлінням команда на клапан видається з виходу контролера, призначеного для управління підживлювальним насосом, обраним робочим. При цьому необхідно заборонити функції автоматичного включення резервного насосу при несправності робочого та періодичної зміни насосів.

 • Можливість управління в кожному з технологічних контурів, у тому числі і в контурі підживлення незалежної системи опалення та в контурі циркуляції теплоносія в системі ГВП з баком-акумулятором (завантажувальний насос), групою з двох насосів (1 робочий і 1 резервний)
 • Вибір в кожній групі насосів «робочий» і «резервний» в меню контролера
 • Автоматичний вибір в кожній групі насосів «робочий» і «резервний» (після безаварійної зупинки насоса при подальшому пуску включиться той насос, який до цього не працював)
 • Вибір варіанту роботи підживлювальної контуру - включення і виключення по одному сигнализатору тиску або по двом
 • Можливість включення функції перезапуску циркуляційних насосів після збою живлення (Функція реалізована тільки для циркуляційних насосів, оскільки підживлювальні та завантажувальні насоси вмикаються автоматично по своїх датчиках)
 • Режими керування обладнанням (у кожному з технологічних контурів вибирається окремо):
  • «ручний» - з фасадної панелі контролера або з меню контролера (див. примітку 3)
  • «дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «автоматичний» - за логікою управління, реалізованою в програмі контролера

Примітка 3.
У режимі управління «ручного» управління обладнанням виконується наступним чином:
- циркуляційний насос системи опалення чи ГВП, обраний робочим, управляється командами від кнопки на фасадній панелі контролера або з меню контролера (для можливості включення в ручному режимі резервного насоса, його необхідно обрати робочим)
- підживлюючий насос незалежної системи опалення або завантажувальний насос системи ГВП з баком-акумулятором, обраний робочим, управляється командами з меню контролера (для можливості включення в ручному режимі резервного насоса, його необхідно обрати робочим)
- регулюючі клапани керуються командами з меню контролера. улюючі клапани керуються командами з меню контролера.

Захист від аварійних режимів роботи

Загальні функції захисту

 • автоматичне включення резервного насосу при несправності робочого
 • захист насосів від «сухого ходу»
 • заборона перезапуску насоса після зняття сигналу «сухий хід» (функція може бути відключена)
 • зупинка в будь-якому режимі управління насоса по зовнішній команді, поданої на вхід контролера
 • автоматична зміна робочого і резервного насосів із заданою періодичністю для їх рівномірного зносу
 • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
 • можливість установки для регулюючого клапана мінімальної і максимальної ступені відкриття
 • можливість установки для регулюючого клапана режиму роботи. При встановленому режимі роботи положення клапана пов'язано зі станом циркуляційних насосів. Тобто в залежній системі опалення при відключенні насоса клапан встановлюється в максимально заданий відкритий стан, що захищає систему опалення від заморожування. У незалежній системі опалення і в системі ГВП - клапан встановлюється в мінімально заданий відкритий стан, що захищає теплообмінник від закипання. При невстановленому режимі роботи при відключенні насоса клапан буде продовжувати регулювання температури
 • можливість автоматичного контрольного відкриття / закриття (прогону) регулюючого клапана із заданою періодичністю, щоб уникнути його «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
 • внесення будь-яких змін в програму контролера можливо тільки при введенні пароля

Захист в системі підживлення незалежної системи опалення

 • автоматичне включення підживлювального насосу, обраного робочим, при зниженні тиску у внутрішньому контурі незалежної системи опалення
 • можливість встановлення тимчасової затримки при включенні підживлення за сигналом про зниження тиску, для одержання підтвердження про його стійке зниження
 • автоматичне вимикання всіх насосів через заданий інтервал часу для відключення підживлення системи, в якій відбувається витік теплоносія

Захист в системі гарячого водопостачання за схемою з баком-акумулятором

 • автоматичне відключення завантажувального насосу, обраного робочим, при підвищенні температури в баку-акумуляторі.

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. Одночасно на фасадній панелі контролера загоряється світлодіод «Аварія». При цьому на дисплеї у вікні аварій можливо переглянути список аварій з конкретним зазначенням їх причини.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

В системі опалення (теплопостачання)

 • Можливість включення календарного графіка для підвищення/зниження (зміщення) на n°С уставки регулювання температури в контурі опалення (теплопостачання) – дозволяє автоматично зменшувати витрати енергоносія у певні періоди часу роботи контуру.
 • Можливість включення функції захисту від перевищення температури зворотного теплоносія значення, обчисленого по опалювальному графіку, при заданому режимі регулювання температури подавального теплоносія або по температурі повітря в приміщенні (з метою запобігання розрахунку з теплопостачальною організацією по 3-й групі обліку)

В системі гарячого водопостачання за 2-х ступінчастою схемою

 • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично вмикається/вимикається або за заданим часом (календарний графік) або зниження/підвищення температури води в циркуляційному трубопроводі або за обома параметрами.

В системі гарячого водопостачання за схемою з баком-акумулятором

 • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично вмикається/вимикається за заданим часом (календарний графік)

Архівування

    Контролер виконує архівацію всіх даних, які можуть знадобитися для аналізу роботи системи. Архів складається з двох частин. В «Архіві параметрів» фіксуються значення всіх параметрів, через задані проміжки часу. В «Журналі подій» записуються події при їх появі із зазначенням часу початку та кінця події. До подій відносяться включення і вимикання обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів.
    Ємність «архіву параметрів» становить 323 точок, «журналу подій» - 455 точок. У кожному з них клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.

Комунікаційні можливості

Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

   • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або ЮНИВЕРС)
   • TP/FT-10 (протокол LonWorks)

Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
Інтерфейс TP-FT-10 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-LON.

Конфігурація

Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера.

Програмування

Для можливості налаштування контролера на управління системами, на які в даному контролері відсутні прикладні програми, до контролера підключається програматор USB Debug Adapter. Налаштування виконується за допомогою програми «Конфігуратор FBD».

Waterheat-S2-24
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц или =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація з меню контролера
Програмування Конфігуратор FBD
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10)B, (4-20)мА* 8 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 10 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, 50 кОм 4 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 10 шт.**
Інтерфейс *** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або ЮНИВЕРС) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури механічна
Світлодіодна сигналізація «Насоси системи 1 працюють», «Насоси системи 2 працюють», «Режим управління насосами системи 1 автоматичний/ручний», «Режим управління насосами системи 2 автоматичний/ручний», «Живлення», «Аварія», «Контролер працює/несправний»
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Підключення провід, перетином не більше 1 мм ²

* Підключення первинних перетворювачів с вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блока перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
** 4 з 10 дискретних виходів можливо використати для управління клапанами з трипозиційним управлінням
*** Одночасне встановлення інтерфейсів RS-485 та TP/FT-10 неможливе.

Waterheat-S2-24
1. Незалежна система опалення без підживлення та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-1.png waterheat-s2-24-cxema-1.png
2. Незалежна система опалення без підживлення та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-2.png waterheat-s2-24-cxema-2.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
3. Дві незалежні системи опалення без підживлення, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-3.png waterheat-s2-24-cxema-3.png
4. Дві незалежні системи опалення без підживлення, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-4.png waterheat-s2-24-cxema-4.png
5. Залежна система опалення та незалежна система опалення без підживлення, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-5.png waterheat-s2-24-cxema-5.png
6. Залежна система опалення та незалежна система опалення без підживлення, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-6.png waterheat-s2-24-cxema-6.png
7. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-7.png waterheat-s2-24-cxema-7.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
8. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапаном в 1-й системі аналогове, в 2-й – трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-8.png waterheat-s2-24-cxema-8.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
9. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапаном в 1-й системі трипозиційне, в 2-й – аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-9.png waterheat-s2-24-cxema-9.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
10. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та незалежна система опалення без підживлення, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-10.png waterheat-s2-24-cxema-10.png
11. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та незалежна система опалення без підживлення, управління клапаном в 1-й системі аналогове, в 2-й – трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-11.png waterheat-s2-24-cxema-11.png
12. Незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси) та незалежна система опалення без підживлення, управління клапаном в 1-й системі трипозиційне, в 2-й – аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-12.png waterheat-s2-24-cxema-12.png
13. Залежна система опалення та незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-13.png waterheat-s2-24-cxema-13.png
14. Залежна система опалення та незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном в 1-й системі аналогове, в 2-й – трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-14.png waterheat-s2-24-cxema-14.png
15. Залежна система опалення та незалежна система опалення з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном в 1-й системі трипозиційне, в 2-й – аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-15.png waterheat-s2-24-cxema-15.png
16.Залежна система опалення та та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-16.png waterheat-s2-24-cxema-16.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
17. Залежна система опалення та двоступінчата (тупікова*) система ГВП, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-17.png waterheat-s2-24-cxema-17.png
В тупіковій системі ГВП не підключаються датчик температури и насоси в циркуляційному трубопроводі.
18. Незалежна система опалення без підживлення та залежна система опалення, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-18.png waterheat-s2-24-cxema-18.png
19. Незалежна система опалення без підживлення та залежна система опалення, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-19.png waterheat-s2-24-cxema-19.png
20. Дві залежні системи опалення, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-20.png waterheat-s2-24-cxema-20.png
21. Дві залежні системи опалення, управління клапанами трипозційне

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-21.png waterheat-s2-24-cxema-21.png
22. Незалежна система опалення без підживлення та система ГВП з баком-акумулятором, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func22 waterheat-s2-24-cxema-22.png
23.Незалежна система опалення без підживлення та система ГВП з баком-акумулятором, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func23 waterheat-s2-24-cxema-23.png
24. Залежна система опалення та система ГВП з баком-акумулятором, управління клапанами аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func24 waterheat-s2-24-cxema-24.png
25. Залежна система опалення та система ГВП з баком-акумулятором, управління клапанами трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func25 waterheat-s2-24-cxema-25.png
клікніть на схему для її збільшення
Waterheat-S2-24
  • Корпус (157х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5.png
клікніть на кресленні для його збільшення
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf