Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 9-sv

    Вільно конфігурований контролер.
    Здійснює управління припливною вентиляційною установкою з секцією нагріву (водяною або електричною) і парозволожувачем з підтриманням температурних параметрів та параметрів по вологості припливного повітря (повітря в приміщенні) або припливно-витяжною вентиляційною установкою з секціями нагріву (водяною або електричною) і охолодження (водяною або безпосереднього охолодження), рекуператором (роторний, перехресно-точний, камера змішування) з підтримкою температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні).
    У більшості варіантів компоновок вентиляційних установок можливо здійснювати регулювання продуктивності вентилятора (вентилятор повинен бути укомплектований регулятором швидкості або частотним перетворювачем).
    Налаштування здійснюється шляхом вибору потрібного набору обладнання (конфігурації системи) в меню контролера.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має декілька комунікаційних інтерфейсів.
Aeroclim 9sv last gar ua
!

Увага!
Додано нові функції:
• можливість роботи з перехресно-точним рекуператором без байпасного каналу (здійснюється тільки захист від обмерзання)
• можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора в режимі нагріву та/або охолодження
• можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування водяного нагрівача при працюючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» у 2-х варіантах
• можливість заборони роботи нагрівача в режимі "Літо"
• можливість вибору режимів «Зима»/«Літо» зовнішнім перемикачем
• можливість видачі в комплекту схему управління компресорно-конденсаторним блоком аналогового сигналу потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
• можливість запису налаштувань з «Конфігуратора SCC» в контролер по мережі Ethernet

Aeroclim 9-sv
Aeroclim 9sv last gar ua

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів та параметрів по вологості припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних секцій і парозволожувача, а також на продуктивність вентилятора

 • з водяним повітронагрівачем + парозволожувачем + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + парозволожувачем +вентилятором.

Контролер для управління припливно-витяжною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора,а також на продуктивність вентилятора(у більшості варіантів компоновок вентиляційних установок)

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) +вентиляторами
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) +вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (односекційний компресорно-конденсаторний блок)+ роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 2-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) + вентиляторами (див. примітку 2).

Примітки.
1.Контролер може здійснювати управління установкою в складі якої перехресно-точний рекуператор:
- має байпас та заслінки на каналі проходження повітря через рекпуратор та через байпасний канал, які працюють в протифазі та управляються одним регулючим електроприводом
- не має байпасного каналу та заслінок.
2. Схема може бути застосована для 3-х секційного нагрівача з однаковою потужністю секцій при відповідній схемі підключення 2-х виходів контролера до 3-х апаратів, які комутують живлення на секції нагрівача.
!
Увага!
Додано нові функції:
• можливість роботи з перехресно-точним рекуператором без байпасного каналу (здійснюється тільки захист від обмерзання)
• можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора в режимі нагріву та/або охолодження
• можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування водяного нагрівача при працюючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» у 2-х варіантах
• можливість заборони роботи нагрівача в режимі "Літо"
• можливість вибору режимів «Зима»/«Літо» зовнішнім перемикачем
• можливість видачі в комплекту схему управління компресорно-конденсаторним блоком аналогового сигналу потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
• можливість запису налаштувань з «Конфігуратора SCC» в контролер по мережі Ethernet  
Aeroclim 9-sv

Aeroclim 9sv last gar ua

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також на продуктивність вентиляторів (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в усіх варіантах компоновок вентиляційних установок з перехресно-точним рекуператором без байпасного каналу та у більшості варіантів компоновок установок з рекуператором з байпасним каналом, роторним рекуператором та камерою змішування *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також продуктивність вентиляторів (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в більшості варіантів компоновок вентиляційних установок *)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем з меню контролера або зовнішнім контактом перемикача "Зима"/"Літо", а також автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик)
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою
 • Можливість активації (при наявності частотних перетворювачів) функції "Регулирование" для регулювання температури продуктивністю вентилятора (можливо встановити тільки одну з функцій "Регулирование" або "Постоянная" - див. нижче пункт "Регулювання продуктивності вентилятора")
 • Можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора у режимі нагріву та/або охолодження

* Схеми №№1.1...1.4, 2.1...2.6, 3.1...3.4, 4.1...4.8 для перехресно-точних рекуператорів з байпасним каналом, роторним рекуператором та камерою змішування.
Схеми №№1.5, 2.7, 3.5, 4.9 для перехресно-точних рекуператорів без байпасного каналу

Регулювання вологості

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні вологості в приміщенні (витяжному повітропроводі).
  Регулювання продуктивності вентилятора
 • Встановлення постійної продуктивності вентилятора при активації функції «Постоянная» та ручна зміна продуктивності в меню контролера (при цьому регулювання температури продуктивністю вентилятора не здійснюється).

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятор
   • припливний та витяжний вентиляторі – одна дискретна команда на включення / вимикання
   • припливний та витяжний вентиляторі – один сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів* (при наявності частотного перетворювача для більшості варіантів компоновок** вентиляційних установок) в 2 режимах:
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності нагрівача або охолоджувача
  • Водяний повітронагрівач
   • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Електричний повітронагрівач
   • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
  • Водяний повітроохолоджувач
   • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення/ вимикання
  • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
   • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості або аналоговий сигнал потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
  • Роторний рекуператор
   • частотний перетворювач двигуна - аналогове управління (0-10)В
  • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
   • приводи основної заслінки і заслінки на обводному каналі - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на обидві заслінки (заслінки підключаються інверсно)
  • Камера змішування
   • приводи припливної, витяжної та рециркуляционной заслінок - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на все заслінки (заслінки припливного і витяжного повітря підключаються однаково, заслінка рециркуляційного повітря - інверсно)
  • Парозволжувач
   • комплектна система управління парозволожувачем-аналогове управління (0-10) В
 • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск»,«Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Примітки.
* Два режими подачі сигналу (0-10) для управління швидкістю вентилятора:
- ручна установка значення продуктивності вентилятора
- автоматичне управління продуктивністю вентилятора для підтримки температури
** Схеми №№1.1...1.4, 2.1...2.6, 3.1...3.4, 4.1...4.8 для перехресно-точних рекуператорів з байпасним каналом, роторним рекуператором та камерою змішування.
Схеми №№1.5, 2.7, 3.5, 4.9 для перехресно-точних рекуператорів без байпасного каналу

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
  • можливість завдання діапазону зміни уставок продуктивності вентилятора
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування нагрівача при працючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» в 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється;
    коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг вимкнення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внутрішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування»

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.
 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Роторний рекуператор
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження швидкості обертання рекуператора або його повна зупинка для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки,зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження кількості припливного повітря, яке пропускається через рекуператор, та, відповідно, збільшення кількості повітря, яке пропускається через байпасний канал до повного закриття протоку повітря через рекуператор для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор без байпасного каналу
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля
 • Додаткові функції захисту
  • можливість контролю засмічення фільтра припливного повітря при відсутності витяжного вентилятора – сигналізатор перепаду тиску на фільтрі підключається на вхід контролера, який призначений для підключення сигналу від сигналізатора перепаду тиску на витяжній вентиляторі або контакту пускового пристрою вентилятора

Аварійна сигналізація


Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в журнал подій. Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. В архіві фіксуються всі події, що відбуваються. Користувач не має можливості їх вибору.
Користувач має змогу налаштувати збереження через певні проміжки часу.

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
 • Для установок з теплообмінниками - при підтримці температури припливного повітря або повітря в приміщенні максимальне використання енергії рекуперації перед включенням нагрівальної секції в режимі «Зима» або охолоджувальної секції в режимі «Літо».

    * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування


    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в "Журнал подій". Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
    У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач також має змогу обрати параметри, значення яких він хоче архівувати, та налаштувати їх збереження через певні проміжки часу. Таким чином, поточні значення обраних параметрів будуть фіксуватися в журналі одночасно з надходженням чергової події та через задані проміжки часу.

Комунікаційні можливості


Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

   Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.  При цьому, контролер неможна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
  Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
  Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
  Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

Конфігурація


    Налаштування параметрів у програмі контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту налаштування з комп'ютера, налаштування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю або по мережі Ethernet.
    Налаштування можуть бути збережені в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування налаштувань в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування.

 

   
Aeroclim 9-sv
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20) мА ** 5 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 5 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 3 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 6 шт.
Інтерфейс *** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.

Aeroclim 9-sv
1.1. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем та повітроохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори без частотних перетворювачів.

Функциональная схема

Схема подключения

fun1.jpg con1 1
1.2. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun2.jpg con1_2.png
1.3. Припливно-витяжна установка з водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun3.jpg con1_3.png
1.4. Припливно-витяжна установка з рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun4.jpg con1_4.png
1.5. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем та повітроохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами), перехресно-точним рекуператором (без байпасного каналу та заслінок с приводом), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun1_5.png con1_5.png
Aeroclim 9-sv
2.1. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій, дискретне управлення кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun5.jpg con2_1.png
2.2. Припливно-витяжна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій, дискретне управлення кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun6.jpg con2_2.png
2.3. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда в комплектний блок управління ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun7.jpg con2_3.png
2.4. Припливно-витяжна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда в комплектний блок управлення ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun8.jpg con2_4.png
2.5. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда та аналоговий сигнал управлення в комплектний блок управлення ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори без частотних перетворювачів.

Функциональная схема

Схема подключения

fun9.jpg con2_5.png
2.6. Припливно-витяжна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда та аналоговий сигнал управлення в комплектний блок управлення ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun10.png con2_6.png
2.7. Припливно-витяжна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда та аналоговий сигнал управлення в комплектний блок управлення ККБ) та перехресно-точним рекуператором (без байпасного каналу та заслінок с приводом), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun2_7.png con2_7.png
Aeroclim 9-sv
3.1. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням), водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори без частотних перетворювачів.

Функциональная схема

Схема подключения

fun11.jpg con3_1.png
3.2. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun12.jpg con3_2.png
3.3.  Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, всі з дискретним управлінням), водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun13.jpg con3_3.png
3.4. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, всі з диксретним управлінням) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun14.jpg con3_4.png
3.5. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а с аналоговим управлінням), водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та перехресно-точним рекуператором (без байпасного каналу та заслінок с приводом), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun3_5.png AK 8 SV Сх. п.14
Aeroclim 9-sv
4.1. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun15.jpg con4_1.png
4.2. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секций, все с дискретним управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun16.jpg con4_2.png
4.3. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секций, все с дискретним управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun17.jpg con4_3.png
4.4. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секций, все с дискретним управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда та аналоговий сигнал в комплектний блок управління ККБ) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun18.jpg con4_4.png
4.5. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (до 2-х секцій ККБ, дискретне управління кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun19.jpg con4_5.png
4.6. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (2 секції ККБ, дискретне управління кожною), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (до 2-х секцій ККБ, дискретне управління кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun20.jpg con4_6.png
4.7. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (до 2-х секцій ККБ, дискретне управління кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun21.jpg con4_7.png
4.8. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (однакової потужності, всі з дискретним управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (до 2-х секцій ККБ, дискретне управління кожною) та рекуператором (камерою змішування), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun22.jpg con4_8.png
4.9. Припливно-витяжна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням), повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретна команда та аналоговий сигнал в комплектний блок управління ККБ) та перехресно-точним рекуператором (без байпасного каналу та заслінок с приводом), вентилятори з частотними перетворювачами.

Функциональная схема

Схема подключения

fun4_9.png con4_9.png
4.10. . Схема управління 3-х секційним електричним повітронагрівачем з рівними за потужністю секціями 2-ма виходами контролера

Схема подключения

con29.jpg
Aeroclim 9-sv
5.1.Припливна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури та вологості в приміщенні.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
5.2.Припливна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури в припливному повітропроводі та вологості в приміщенні.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
5.3.Припливна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури в приміщенні та вологості в припливному повітропроводі.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
5.4.Припливна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури та вологості в припливному повітропроводі.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
5.5.Припливна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секций, 1-ая с аналоговим управлінням) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури та вологлсті в приміщенні.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
5.6.Припливна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, всі з дискретним управлінням) та парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем. Регулювання температури та вологлсті в приміщенні.

Функциональная схема

Схема подключения

fun26 1 con26 1
Aeroclim 9-sv
 • Корпус (105х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a4.png

клікніть на кресленні для його збільшення
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf