Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Головна Програмні продукти ESM (СКАДА система)
ESM (Engineering Systems Manager)

SCADA-система ESM (Engineering Systems Manager - Менеджер Інженерних Систем) – це програмний продукт, який базується на платформі EFACTION, призначений для побудови систем диспетчеризації інженерних систем будівель (SCADA).
EFACTION – це універсальна платформа, розроблена ТОВ "РАУТ-автоматік" та призначена для створення програмної частини SCADA-систем.

ПЕРЕВАГИ SCADA СИСТЕМИ ESM


Основні переваги, які забезпечує платформа EFACTION, це простота управління та економічність.
За допомогою платформи EFACTION у замовника є можливість швидко побудувати SCADA-систему без глибоких пізнань в сфері програмування. Із завданням побудови може впоратися інженер, який вільно володіє персональним комп'ютером.
Простота побудови дозволяє виконати роботу власним інженерним персоналом без залучення до роботи програмістів і цим знизити час побудови і витрати.
Крім того, модульність SCADA-системи дозволяє при впровадженні системи купити тільки ті модулі, які необхідні для вирішення завдань диспетчеризації даного об'єкта.  А в майбутньому, якщо буде потрібно розширення систем, то необхідно буде просто докупити відсутні модулі.
Модульність системи дозволяє знизити витрати на побудову і забезпечує простоту внесення змін і розширення SCADA-системи
Важливою особливістю продукту ESM є те, що він включає велику бібліотеку зображень обладнання, що використовується в інженерних системах, що дозволяє швидко ознайомитися з особливостями конкретного обладнання.
Наявність бібліотеки обладнання забезпечує зручність експлуатації.
ESM (Engineering Systems Manager)
Почавши розробку платформи EFACTION, ми поставили перед собою такі цілі:
 • Простота.  Наш продукт повинен дозволити швидко створювати системи диспетчеризації, не вимагаючи від розробника глибоких знань в області програмування.  З цим завданням повинен справлятися інженер, який розбирається в технології і володіє основами роботи з персональним комп'ютером.
 • Економічність.  Ви купуєте тільки ті функціональні частини системи (модулі), які необхідні для вирішення саме Вашого завдання.  Надалі, при розширенні системи диспетчеризації потрібно буде придбати тільки відсутні модулі і додати їх у систему.

Система ESM була створена для того, щоб спростити і прискорити вирішення завдань диспетчеризації інженерних систем будівель.

Особливістю ESM є те, що вона містить велику графічну бібліотеку зображень реального технологічного устаткування, яке застосовується в інженерних системах. Оператор, працюючи з мнемосхемами, бачить не узагальнене зображення, а конкретний тип обладнання від конкретного виробника. Такий підхід полегшує оператору сприйняття інтерфейсу системи диспетчеризації.
ESM (Engineering Systems Manager)

Архітектура системи


     В основу архітектури платформи EFACTION покладено принцип модульності.
     Система ESM побудована на базі платформи EFACTION і наслідує її архітектуру. ESM відрізняється відсутністю деяких функцій, які не використовуються в диспетчеризації інженерних систем.
     Узагальнена структура системи ESM зображена на малюнку.

Структура системи диспетчеризації


     Система диспетчеризації, створена за допомогою ESM, являє собою сукупність програмних модулів, кожен з яких виконує певну функцію. Таким чином, можливості системи диспетчеризації визначаються тим, з яких модулів вона складається. Додаючи в систему нові модулі, Ви можете збільшити як функціональність системи, так і її масштаб.
     Модуль системи – це автономний програмний компонент системи диспетчеризації, який вміщує в собі засоби налаштування.
     Модулі поділяються на функціональні та базові.
   Фізична структура системи диспетчеризації є мережею комп'ютерів. Модулі, з яких складається система диспетчеризації "розподілені" по цих комп'ютерах. У найпростішому випадку всі модулі можуть знаходитися на одному комп'ютері, проте, при розширенні системи, модулі можна легко переносити на інші комп'ютери.
   На кожному з комп'ютерів системи повинен бути встановлений базовий модуль. Якщо систему диспетчеризації розташовано на одному комп'ютері, то в системі один базовий модуль.
   Базові модулі забезпечують обмін даними між функціональними модулями системи. Якщо в системі диспетчеризації декілька вузлів, то вони обмінюються даними між собою через локальну мережу по протоколу TCP/IP і тим самим забезпечують з'єднання всіх функціональних модулів, де б вони не були розміщені, в єдину систему.
   У повній версії ESM Замовнику пропонується 4-ри варіанти постачання базових модулів для його системи диспетчеризації в залежності від кількості робочих місць оператора:
 • на 1 робоче місце – ESM-БМ-1;
 • до 10-ти робочих місць – ESM-БМ-10;
 • до 25-ти робочих місць – ESM-БМ-25;
 • до 50-ти робочих місць – ESM-БМ-50.

   За замовленням базовий модуль на 1 робоче місце ESM-БМ-1 може бути розширений до базового модуля на 10 робочих місць ESM-БМ-10, до 25 робочих місць ESM-БМ-25, тощо.
   Також пропонуються версії системи для невеликих об'єктів до 40 та до 100 точок диспетчеризації. В цих версіях присутній програмний пакет, що складається з базового модуля на одне робоче місце та набору всіх модулів внутрішньої обробки інформації.
   Додатково у версії до 40 точок користувач отримує необхідний йому модуль вводу/виводу на 40 точок з будь-яких модулів вводу/виводу, що присутні в системі ESM, крім модулів вводу/виводу для лічильників.
   Додатково у версії на 100 точок користувач отримує універсальний модуль вводу/виводу, в якому може обрати по 20 точок з будь-яких модулів вводу/виводу, що присутні в системі ESM.
   Базові модулі постачаються з ключем ліцензії. При цьому у варіантах постачання, де більше одного робочого місця, базових модулів постачається стільки, скільки комп'ютерів, а ключ ліцензії один на всю систему.
   На малюнку зображена структура системи диспетчеризації, що складається з чотирьох модулів (не рахуючи базових), розташованих на двох комп'ютерах.


   Для створення системи диспетчеризації з окремих модулів існує спеціальна програма «Конфігуратор». Програму призначено для налагодження роботи окремих модулів та взаємодії між ними. Програма дозволяє:
 • створити нову систему з необхідних модулів
 • налагодити їх роботу
 • підготувати систему для встановлення на об'єкті
 • додати нові модулі в систему або видалити зайві
 • змінити раніш встановлені налаштування
 • обновити конфігурацію системи на об'єкті після внесення змін.

Функціональні модулі


     Функціональні модулі розподіляються на наступні типи:
 • вводу/виводу
 • внутрішньої обробки інформації
 • віддаленої передачі інформації
   
ESM (Engineering Systems Manager)

   Модулі вводу/виводу призначені для обміну даними між системою диспетчеризації та контролерами або іншими пристроями, які підключено до системи диспетчеризації.
   У складі системи диспетчеризації присутні наступні основні модулі вводу/виводу:

  • ESM-МBB-MODBUS

  Модуль призначений для роботи з контролерами або іншими пристроями нижнього рівня системи диспетчеризації, які працюють по протоколу MODBUS, який має клієнт-серверну архітектуру (у відповідності з документом "Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev. J) ").
  В номенклатурі присутні модулі на 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 та 20000 точок.
Також, при необхідності, для розширення системи до будь-якого з модулів можливо довстановити модуль ESM-МBB-MODBUS-Д20 на додаткові 20 точок.
  Для передачі даних по протоколу MODBUS можуть бути використані послідовні лінії зв'язку RS-485 або мережі ТСР/ІР. У відповідності до середовища передачі даних розрізняють модифікації протоколу - MODBUS-RTU та MODBUS-ТСР.
  Модуль ESM-МBB-MODBUS працює однаково з обома модифікаціями. Але користувач повинен правильно підключити і налаштувати пристрої нижнього рівня.
  При роботі з MODBUS-RTU згідно вимогам до інтерфейсу RS-485 пристрої нижнього рівня повинні бути підключені послідовно в інтерфейсну мережу. Мережа підключається до ПК через стандартний перетворювач RS-485/USB. Зокрема можна використовувати шлюз USB-RS485 виробництва ТОВ «РАУТ-автоматік».
  Можливо також підключення через фізичний СОМ-порт ПК за допомогою перетворювача RS-485/ RS-232 або через мультипортову плату.
  При наявності декількох мереж пристрої з різних мереж підключаються до одного модуля ESM-МBB-MODBUS.
  При роботі з MODBUS-ТСР всі пристрої нижнього рівня підключаються до локальної мережі Ethernet об'єкта. При цьому кожен з пристроїв повинен мати власну IP-адресу.
  Оскільки протокол MODBUS має клієнт-серверну архітектуру, то всі пристрої в мережі поділяються на «master» або «slave». «Мaster» в мережі має бути один. Система ESM завжди працює в режимі «master». Всі інші пристрої, які підключені до системи ESM, повинні бути налаштовані для роботи в режимі «slave».
  Згідно опису протоколу MODBUS cистема ESM виконує наступні функції:
  01 – Read Coils
  02 – Read Discrete Inputs
  03 – Read Holdind Registers
  04 – Read Input Registers
  05 – Write Singl Coils
  06 – Write Singl Registers
  15 – Write Multiple Coils
  16 – Write Multiple Registers.

  • ESM-МBB-UNIVERS

  Модуль призначений для роботи з контролерами або іншими пристроями нижнього рівня системи диспетчеризації, які працюють по протоколу UNIVERS (є власною розробкою ТОВ "РАУТ-автоматік").
  В номенклатурі присутні модулі на 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 та 20000 точок.
  Також, при необхідності, для розширення системи до будь-якого з модулів можливо довстановити модуль ESM-UNIVERS -Д20 на додаткові 20 точок.
  Для передачі даних по протоколу UNIVERS можуть бути використані послідовні лінії зв'язку RS-485. Мережа підключається до ПК через спеціальний шлюз USB-Ю виробництва ТОВ "РАУТ-автоматік".
  З протоколом UNIVERS працюють тільки контролери виробництва ТОВ "РАУТ-автоматік".
  Протокол UNIVERS не має клієнт-серверної архітектури, як MODBUS, всі пристрої в мережі рівноправні. Передавання даних між контролерами та системою диспетчеризації відбувається по зміні значення, що суттєво пришвидшує роботу системи.

  • ESM-МBB-LonTalk

  Модуль призначений для роботи з контролерами або іншими пристроями нижнього рівня системи диспетчеризації, які працюють по протоколу LonTalk (технологія LonWorks компанії Echelon Corporation).
  В номенклатурі присутні модулі на 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 та 20000 точок.
  Також, при необхідності, для розширення системи до будь-якого з модулів можливо довстановити модуль ESM-LonTalk-Д20 на додаткові 20 точок.
  Протокол LonTalk дозволяє обмінюватися даними з пристроями, які об'єднано у LON-мережі. Ці мережі підключаються до ПК через мережні інтерфейси – спеціальні пристрої, які дозволяють комп'ютеру працювати з пристроями в LON-мережі. Є різні моделі мережних інтерфейсів, які відрізняються фізичним середовищем передавання даних, що підтримує пристрій, (кручена пара, електромережа, Ethernet та інші) та способом підключення до ПК (USB, PCI, RS232).
  Особливістю роботи модуля ESM-МBB-LonTalk є те, що він працює з LON-мережею без використання конфігуратора LonMaker.
  Для роботи модуля з LON-мережею на ПК необхідно встановити спеціальний програмний продукт фірми Echelon Corporation – OpenLDV, що являє собою драйвера мережних інтерфейсів фірми Echelon та бібліотеку для роботи з цими інтерфейсами. У комплекті з модулем постачається OpenLDV версії 2.1. Ця версія підтримує мережні інтерфейси PCLTA-20, PCLTA-21, PCC-10, SLTA-10, U10, U20. Останню версію OpenLDV можливо безкоштовно скачати з сайту Echelon.
  Необхідно звернути увагу, що робота без конфігуратора LonMaker можлива тільки з невеликими LON-мережами простої топології.
  Робота системи ESM з пристроями в LON-мережі виконується в режимі послідовного опитування всіх пристроїв.

  • ESM-МBB-OPC

     OPC-сервер – це спеціальна програма, яка обмінюється даними з зовнішніми пристроями або сама генерує дані та надає доступ до них через стандартні програмні інтерфейси.
     Модуль призначений для роботи системи диспетчеризації з ОРС-серверами інших систем.
     Модуль може працювати з одним або декількома ОРС-серверами.
     В номенклатурі доступні варіанти модуля 100, 200, 500, 1000. 2000, 5000, 10000 та 20000 точок.
     В специфікації ОРС є декілька інтерфейсів для доступу до різних видів даних, але модуль ESM-МBB-OPC працює тільки з тими серверами, які підтримують інтерфейс ОРС Data Access версій 1 та 2.
     Детальну інформацію про технологію ОРС можливо отримати на сайті OPCFoundation.
     При роботі модуля ESM-МBB-OPC з ОРС-серверами інших систем можливо два варіанта їх розміщення:

   • програма ОРС-сервер іншої системи встановлена на тому ж ПК, що і система ESM
   • програма ОРС-сервер іншої системи встановлена на іншому ПК.

  Перший варіант достатньо простий у реалізації. Взаємодію між програмними компонентами забезпечує технологія COM (Component Object Model) платформи Windows. Другий варіант реалізується за допомогою технології DCOM (Distributed COM) платформи Windows. Налаштування роботи по технології DCOM може бути досить складним, що пов'язано з особливостями налаштування безпеки передавання даних по мережі.

  • ESM-OPC

  Модуль ESM-OPC працює як ОРС-сервер для інших систем, тобто дає можливість доступу до даних системи диспетчеризації із зовнішніх програм по технології ОРС.
  Може працювати з однією або декількома системами.
  В специфікації ОРС є декілька інтерфейсів для доступу до різних видів даних, але модуль ESM-МBB-OPC працює тільки з тими програмами, які підтримують інтерфейс ОРС Data Access версій 1 та 2.
  Детальну інформацію про технологію ОРС можливо отримати на сайті OPCFoundation.
  Модуль OPC-сервера реєструється в системі Windows при запуску та видаляє себе зі списку OPC-серверів при завершенні роботи. Виходячи з цього OPC-клієнт буде бачити OPC-сервер системи диспетчеризації тільки тоді, коли систему диспетчеризації запущено та працює модуль OPC-серверу.

ESM (Engineering Systems Manager)

   Модулі вводу/виводу призначені для обміну даними між системою диспетчеризації та контролерами або іншими пристроями, зокрема з лічильниками, які підключено до системи диспетчеризації.
   Всі модулі для роботи з лічильниками замовляються користувачем на стільки лічильників, скільки їх в нього підключено до системи диспетчеризації.

     Модулі призначені для виконання 2-х функцій:
  • зчитування поточних даних з лічильників із заданим періодом опитування та використання цих даних іншими модулями системи
  • зчитування архівів лічильників та формування розрахункових документів для розрахунків з постачальною організацією в заданій цією організацією формі.

   Всі модулі, крім модуля ESM-МBB-M-bus, зчитують архіви безпосередньо з лічильників, якщо лічильник формує архів. Особливості зчитування архівів модулем ESM-МBB-M-bus наведені в описі модуля.
   Увага!
   При наявності модуля архівування система ESM має можливість архівувати поточні дані, зчитані з лічильника, а потім їх використовувати для аналізу роботи технологічної системи. Цей архів не може бути використаний в комерційних цілях для формування розрахункових документів з постачальною організацією. Для цілей комерційного обліку архів повинен формуватися пристроєм, тобто лічильником, який внесено у державний реєстр, як пристрій комерційного обліку.

  • ESM-МBB-Энергия 9

  Модуль призначений для роботи з електролічильниками Энергия 9 виробництва фірми ТЕЛЕКАРТ.
  Лічильник підключається до ПК по лінії зв'язку RS-485. При наявності декількох лічильників вони можуть бути послідовно підключені до однієї лінії RS-485.

  • ESM-МBB-SA

  Модуль призначений для роботи з теплолічильниками SA-94, SA-97 виробництва фірми ASWEGA.
  Лічильник підключається до ПК по лінії зв'язку RS-485. При наявності декількох лічильників вони можуть бути послідовно підключені до однієї лінії RS-485.

  • ESM-МBB-СВТУ

  Модуль ESM-МBB-СВТУ працює з теплолічильниками СВТУ фірми «Семпал» старих модифікацій, які можуть бути підключені до системи диспетчеризації по лінії зв'язку RS-485 і працюють по протоколу Sempal (внутрішній протокол фірми, версія якого зараз не підтримується).
  Тобто до цього модуля можливо підключити лічильники, що встановлені достатньо давно на об'єктах, а зараз виникла потреба підключити їх до системи диспетчеризації.

  • ESM-МBB-СВТУ-MODBUS

     Модуль призначений для роботи з 3-ма з 5-ти моделей теплолічильників СВТУ виробництва фірми СЕМПАЛ (див. нижче).
     Модуль працює з наступними моделями теплолічильників, комплектація яких повинна підтримувати роботу по протоколу MODBUS:

   • СВТУ-10М модифікації М1 та М2 з додатково замовленим інтерфейсом RS485
   • СВТУ-10М модифікації 5М1 та 5М2 RP з додатково замовленим інтерфейсом RS485
   • СВТУ-11T з додатково замовленим зовнішнім інтерфейсним модулем МС-01.

  Лічильники СВТУ-11B RP та СВТУ-11T RP не підтримують роботу з протоколом MODBUS, але можуть бути замовлені з інтерфейсом M-bus. Їх можливо підключити до системи ESM використавши модуль ESM-МBB-M-bus. Більш детально див. опис модуля ESM-МBB-M-bus.

  • ESM-МBB-M-bus

     Модуль призначений для роботи з пристроями, що працюють з протоколом M-bus (Meter-bus) по стандарту EN 13757, який орієнтований на застосування в системах обліку ресурсів.
     Робота з будь-якими лічильниками має дві складові:

   • зчитування поточних параметрів
   • зчитування архівних даних за певний проміжок часу, якщо лічильник має функцію ведення архіву.

     По функції зчитування поточних параметрів модуль ESM-МBB-M-bus був випробуваний і адаптований для роботи з деякими лічильниками.
     Користувач має можливість замовити наступні модулі адаптовані для роботи з лічильниками:

   • ESM-МBB-Sharky 775-M-bus – для роботи з теплолічильником Sharky 775 виробництва фірми Hydrometer GmBH (Німеччина)
   • ESM-МBB-Sharky 773-M-bus – для роботи з теплолічильником Sharky 773 виробництва фірми Hydrometer GmBH (Німеччина)
   • ESM-МBB-Sharky VMT-M-bus – для роботи з теплолічильником Sharky VMT в комплекті з обчислювачем SCYLAR Int 8 виробництва фірми Hydrometer GmBH (Німеччина)
   • ESM-МBB-SKS-M-bus – для роботи з теплолічильником SKS-3 виробництва фірми KATRA (Литва)
   • ESM-МBB-ULTRAHEAT UH-M-bus – для роботи з теплолічильником ULTRAHEAT UH виробництва фірми Landis+Gyr GmBH (Швейцарія)
   • ESM-МBB-ULTRAHEAT T350 – для роботи з теплолічильником ULTRAHEAT T350 виробництва фірми Landis+Gyr GmBH (Швейцарія)
   • ESM-МBB-MULTICAL 602 – для роботи з теплолічильником MULTICAL 602 виробництва фірми Kamstrup A/S (Данія)
   • ESM-МBB-PadPuls-M-bus – для роботи з лічильником будь-якого призначення з імпульсним виходом, що підключений до мережі M-bus через перетворювач PadPuls.

  По функції зчитування архівів всі вище перелічені модифікації модуля ESM-МBB-M-bus були випробувані для роботи з концентраторами IZAR cetnter 250/Memory та Hydrocenter25/Memory, які було запрограмовано версією програми IZAR@SET1.4.10.
  На можливість роботи з іншими лічильниками, що передають дані по протоколу M-bus, модуль ESM-МBB-M-bus перед застосуванням повинен бути випробуваний.

  • ESM-МBB-СЛОТ, ESM-МBB-ОЕ-22ЛА

  Модулі призначені для роботи з обчислювачами кількості природного газу виробництва ТОВ «СЛОТ» (м. Івано-Франківськ).
  Модуль ESM-МBB-ОЕ-22ЛА працює з обчислювачем ОЕ-22ЛА, передача даних з якого організована по старому протоколу, версія якого зараз не підтримується.
  Тобто до цього модуля можливо підключити лічильники, що встановлені достатньо давно на об'єктах, а зараз виникла потреба підключити їх до системи диспетчеризації. Підключення здійснюється по лінії зв'язку RS-232.
  Модуль ESM-МBB-СЛОТ призначений для роботи з обчислювачами типів ОЕ-22ЛА, ОЕ-22ДМ, ОЕ-22ТМ, ОЕ-22ДА, ОЕ-22ТА, ОЕ-VPT, OE-VT, OE-VPTf з протоколом обміну, що діє зараз.
  Лічильник підключається до ПК по лінії зв'язку RS-232 або через подовжувач інтерфейсу ОЕ-LRS232.

  • ESM-МBB-Ізодром

  Модуль призначений для роботи з обчислювачем кількості природного газу ОЕ-22ДМ-iz виробництва фірми «Ізодром».
  Лічильник підключається до ПК по лінії зв'язку RS-232.

  • ESM-МBB-В-25

  Модуль призначений для роботи з коректором газу В-25 виробництва фірми «Вимірювальні технології».
  Лічильник підключається до ПК по лінії зв'язку RS-232.

ESM (Engineering Systems Manager)

   Модулі внутрішньої обробки інформації призначені для виконання окремих функцій в складі системи диспетчеризації.
   В системі диспетчеризації присутні наступні модулі внутрішньої обробки інформації, з яких користувач обирає йому необхідні:

 • ESM-МВ

    Модуль візуалізації призначений для реалізації людино-машиного інтерфейсу в системі диспетчеризації.

   Модуль дозволяє:
  • відображати інформацію про стан об'єкту
  • передавати керуючі дії від користувача до обладнання на об'єкті
  • змінювати налаштування уставок регулювання у контролері
  • виводити на екран сигнали про виникнення аварій (тривог)
  • відображати архівні дані
  • відображати протоколи подій.
   В налаштуваннях модуля користувач:
  • встановлює потрібний йому розмір екрану монітора ПК
  • встановлює режим відображення мнемосхем
  • створює дерево мнемосхем
  • створює мнемосхеми з використанням зображень, присутніх в бібліотеці системи, або власних зображень
  • виконує налаштування відображення архівних даних (побудови графіків з архівних даних, що зберігаються в модулі архівування).

    При наявності в системі диспетчеризації модуля ESM-WEB-VISUAL в модулі ESM-МВ налаштовується вигляд мнемосхем для модуля ESM-WEB-VISUAL в залежності від роздільної здатності екрану того пристрою, на якому буде здійснюватися відображення мнемосхем, як HTML-сторінок (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).

 • ESM-МА – модуль архівування призначений для збереження значень точок диспетчеризації та видачі цих значень іншим модулям системи диспетчеризації.
   Точки можуть зберігатися трьома способами:
  • збереження по зміні. Збереження значення точки виконується при зміні значення точки на задану величину (наприклад, при збільшенні температури на 0.5 ºС порівняно з попереднім збереженим значенням)
  • збереження по часу. Збереження значення точки виконується через певні проміжки часу (наприклад, 1 раз у 10 хвилин)
  • збереження по зміні значення та часу. Цей спосіб є комбінацією двох попередніх.
 • ESM-МТ – модуль тривог призначений для перевірки умов виникнення аварійних та передаварійних ситуацій та повідомлення іншим модулям про виникнення таких ситуацій.
   Умови перевірки задаються при налаштуванні модуля у вигляді логічних виразів. Модуль постійно перевіряє точки диспетчеризації на виконання заданих умов тривоги. У разі виконання такої умови він повідомляє інші модулі про виникнення тривоги. При цьому:
  • модуль візуалізації виводить на екран вікно тривоги та вмикає звукову сигналізацію
  • модуль протоколювання зберігає інформацію про виникненні тривоги у журналі подій
  • модуль SMS надсилає SMS-повідомлення про виникненні тривоги.
 • ESM-МО – модуль звітів призначений для створення звітів, їх зберігання та друкування.
   Звіт – це документ, який зберігає у текстовому або табличному вигляді інформацію про об'єкт диспетчеризації за зазначений період. Звіт може вміщувати такі дані:
  • поточні (на момент створення звіту) значення точок диспетчеризації
  • архівні значення точок диспетчеризації за заданий період
  • журнал подій за заданий період.

    Зовнішній вигляд звіту та дані, які він містить, визначаються шаблоном звіту.
    Модуль формує звіти по команді користувача або автоматично у заданий користувачем час.
    Формування звіту – це заповнення шаблону звіту конкретними даними та його збереження у файлі та/або роздрукування на принтері.

 • ESM-МП – модуль протоколювання призначений для збереження на жорсткому диску інформації про події, які виникли при роботі системи диспетчеризації, та видачі цієї інформації іншим модулям.
   Події, які фіксуються модулем протоколювання, розподіляються на такі категорії:
  • вхід користувача в систему та вихід з системи (авторизація)
  • виникнення, зникнення, підтвердження та зняття тривог
  • зникнення та відновлення зв'язку із зовнішніми пристроями
  • запуск та зупинка модулів системи
  • команди оператора (дистанційне управління технологічним обладнанням).
 • ESM-МР – модуль розкладів призначений для виконання у заданий час та із заданим періодом таких дій:
  • видача повідомлення користувачу або групі користувачів
  • видача команди на зовнішній пристрій.

    Кожне повідомлення виводиться через модуль візуалізації у окремому вікні у заданому місці екрану. Паралельно з видачею повідомлення може бути включена звукова сигналізація.
    Команда на зовнішній пристрій видається також з попереднім повідомленням про це користувача. Час між видачею повідомлення та видачею команди налаштовується користувачем.
    При необхідності, до виконання кожної дії у розкладі може бути додатково прив'язана умова, яка визначає необхідність виконання цієї дії за розкладом.

   Доступ користувача до розкладів має три рівні:
  • «Перегляд» - користувачі з цим рівнем мають можливість лише переглядати розклад
  • «Редагування» - користувачі з цим рівнем мають можливість змінювати час видачі повідомлень та команд, добавляти та видаляти власні повідомлення та не мають змоги видаляти команди
  • «Повний доступ» - користувачі з цим рівнем мають можливість виконувати все те, що і попередні, а також додавати та видаляти команди
 • ESM-МВЧ – модуль обчислювань призначений для математичної обробки значень виміряних параметрів та видачі результатів в систему диспетчеризації.

    Обробка даних модулем здійснюється за допомогою спеціальних вирахуваних точок, які створюються при налаштуванні модуля. Значення цих точок обчислюються на підставі математичних або логічних виразів. Вирахувані точки представляються в системі диспетчеризації у вигляді «віртуальних» точок вводу/виводу, які можуть бути зв'язані з точками диспетчеризації.

 • ESM-МБД – модуль експорту у бази даних призначений для збереження значень точок диспетчеризації у стандартній базі даних.

    Підтримуються наступні типи баз даних:
    SQLBase, Oracal, MS SQLServer, Sybase, DB2, Informix, Interbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL.
    Також підтримуються стандартні технології доступу до баз даних – OLEDB та ODBC.

   Точки можуть зберігатися трьома способами:
  • збереження по зміні. Збереження значення точки виконується при зміні значення точки на задану величину (наприклад, при збільшенні температури на 0.5 ºС порівняно з попереднім збереженим значенням)
  • збереження по часу. Збереження значення точки виконується через певні проміжки часу (наприклад, 1 раз у 10 хвилин)
  • збереження по зміні значення та часу. Цей спосіб є комбінацією двох попередніх.
ESM (Engineering Systems Manager)

   Модулі віддаленої передачі інформації призначені для реалізації доступу системи диспетчеризації до пристроїв, що встановлені на віддаленому об'єкті.

  У складі системи диспетчеризації присутні наступні модулі віддаленої передачі інформації:
 • ESM-WEB-VISUAL – модуль призначений для організації доступу до більшості функцій системи диспетчеризації з браузера. Доступ здійснюється по протоколу НТТР з будь-якої точки Internet.

    Перегляд даних та управління з браузера здійснюється аналогічно тому, як це виконується з модуля візуалізації.

   Для роботи модуля потрібно:
  • зі сторони системи диспетчеризації:
   • наявність постійного виходу у Інтернет зі статичною IP-адресою або адресою, яка відома основним DNS-серверам.
  • зі сторони клієнта:
   • ПК (ноутбук, планшет, смартфон) повинен мати можливість виходу у Інтернет по будь-якій технології (з'єднання, що комутується, з'єднання, яке не комутується, бездротове з'єднання)
   • на ПК (ноутбуці, планшеті, смартфоні) повинен бути встановлений Internet Browser (Internet Explorer, Opera, Firefox та інші), тобто програма для перегляду Інтернет-сторінок.

 • ESM-WEB-ТАВ – модуль призначений для організації перегляду даних системи диспетчеризації через Internet за допомогою НТТР-протоколу у реальному режимі часу. Модуль являє собою спеціалізований WEB-сервер з підтримкою віртуальних та фізичних каталогів.
   Модуль виконує наступні задачі:
  • передавання клієнтській стороні поточних даних по всім точкам диспетчеризації з розподілом по зонах
  • перегляд аварійних сповіщень та їх станів
  • автоматичний перехід на вкладку перегляду аварійних сповіщень при виникненні аварійної ситуації
  • перегляд даних журналу подій
  • перегляд архівних даних
   Для роботи модуля потрібно:
  • зі сторони системи диспетчеризації:
   • наявність постійного виходу у Інтернет зі статичною IP-адресою або адресою, яка відома основним DNS-серверам.
  • зі сторони клієнта:
   • ПК (ноутбук, планшет, смартфон) повинен мати можливість виходу у Інтернет по будь-якій технології (з'єднання, що комутується, з'єднання, яке не комутується, бездротове з'єднання)
   • на ПК (ноутбуці, планшеті, смартфоні) повинен бути встановлений Internet Browser (Internet Explorer, Opera, Firefox та інші), тобто програма для перегляду Інтернет-сторінок.
 • ESM-GPRS – модуль призначений для реалізації доступу системи диспетчеризації до пристроїв, що встановлені на віддаленому об'єкті, по GPRS-каналу зв'язку.
   Для роботи модуля потрібно:
  • зі сторони системи диспетчеризації:
   • встановлений та налаштований у відповідності з інструкцією модуль
   • наявність постійного виходу у Інтернет зі статичною IP-адресою або адресою, яка відома основним DNS-серверам
  • зі сторони об'єкта:
   • встановлений GSM/GPRS-шлюз типу G20 виробництва «РАУТ-автоматік», до якого по інтерфейсній мережі RS-485 підключено контролери, що керують інженерними системами об'єкту (протоколи обміну MODBUS-RTU або UNIVERS).

    Один модуль ESM-GPRS може працювати з декількома шлюзами.
    В шлюз G20 повинна бути встановлена SIM-карта з номером телефону одного з мобільних операторів та шлюз має бути налаштований на роботу в режимі GPRS.
    Шлюз G20 є ініціатором зв'язку з системою диспетчеризації. В шлюзі прописана IP-адреса ПК, на якому встановлено систему диспетчеризації. Шлюз G20 при ввімкненні посилає на цю IP-адресу запит на з'єднання. Модуль перевіряє ім'я шлюзу і, якщо воно є в його списку, то з'єднання встановлюється.
    Коли з'єднання встановлено, модуль ESM-GPRS інформує про це відповідний модуль вводу/виводу (ESM-МBB-MODBUS або ESM-МBB-UNIVERS) і цей модуль із заданою періодичністю починає опитувати контролери, які на об'єкті підключено до даного шлюзу, а оператор має змогу дистанційно керувати обладнанням.

   Перевагами роботи системи диспетчеризації з об'єктом по GPRS-каналу зв'язку з використанням модуля ESM-GPRS та шлюзу G20 є:
  • постійне з'єднання системи диспетчеризації з об'єктом
  • підключення об'єкту до мережі Інтернет через GSM/GPRS-шлюз, що дозволяє не мати статичну IP-адресу з об'єкті.

    Недоліком є те, отримання інформації з об'єкту залежить від якості роботи мобільного зв'язку.

 • ESM-GSM – модуль призначений для реалізації доступу системи диспетчеризації до пристроїв, що встановлені на віддаленому об'єкті, по GSM-каналу зв'язку через мобільний телефон.
   Для роботи модуля потрібно:
  • зі сторони системи диспетчеризації:
   • встановлений та налаштований у відповідності з інструкцією модуль
   • підключений до ПК з системою диспетчеризації GSM-модем
  • зі сторони об'єкта:
   • встановлений GSM/GPRS-шлюз типу G20 виробництва «РАУТ-автоматік», до якого по інтерфейсній мережі RS-485 підключено контролери, що керують інженерними системами об'єкту (протоколи обміну MODBUS-RTU або UNIVERS).

    Один модуль ESM- GSM може працювати з декількома шлюзами G20.
    В шлюз G20 повинна бути встановлена SIM-карта з номером телефону одного з мобільних операторів та шлюз має бути налаштований на роботу в режимі GSM.

   Робота системи диспетчеризації з віддаленим об'єктом здійснюється у таких режимах:
  • "Опитування".
   GSM-модем, підключений до ПК з системою диспетчеризації, із заданою періодичністю встановлює зв'язок з об'єктом, тобто здійснює телефонний дзвінок на номер у SIM-карті, вставленої в шлюз G20. Якщо шлюз відповідає, то модуль ESM-GSM підключає відповідний модуль вводу/виводу (ESM-МBB-MODBUS або ESM-МBB-UNIVERS) для опитування. Модуль вводу/виводу виконує один цикл опитування підключених до шлюзу пристроїв. Після цього зв'язок з об'єктом переривається.
  • "Прийняття даних".
   Модуль ESM-GSM чекає вхідного дзвінка від шлюзу G20. Отримавши вхідний дзвінок модуль встановлює зв'язок зі шлюзом. Після встановлення зв'язку модуль отримує з об'єкта інформацію, з якого контролера надійшов сигнал про аварію та активує відповідний модуль вводу/виводу, який опитує контролер та передає сигнал іншим модулям системи.
  • "Опитування та прийняття даних".
   Режим є комбінацією вище наведених режимів.

    Крім того, модуль організує зв'язок з об'єктом по команді оператора, який працює з модулем візуалізації. При наявності зв'язку оператор може посилати команди у контролери, встановлені на об'єкті.
    При налаштуванні роботи в режимі «Прийняття даних» у шлюзі G20 прописуються умови, при яких, при опитуванні контролерів, шлюз G20 повинен ініціювати дзвінок в систему диспетчеризації.
    Перевагою роботи системи диспетчеризації з об'єктом по GSM-каналу зв'язку з використанням модуля ESM-GPRS та шлюзу G20 є отримання інформації по GSM-каналу, що дозволяє здійснити зв'язок з об'єктом при відсутності можливості підключення до мережі Інтернет.

   Недоліком є:
  • відсутність постійного зв'язку системи диспетчеризації з об'єктом
  • отримання інформації з об'єкту залежить від якості роботи мобільного зв'язку.

 • ESM-SMS – модуль призначений для реалізації доступу до системи диспетчеризації через мобільний телефон. Обмін даними з системою диспетчеризації здійснюється за допомогою служби текстових повідомлень - SMS.
   Модуль ESM-SMS може здійснювати наступні функції:
  • передавати абонентам повідомлення про надходження та зняття тривог
  • отримувати від абонента команди або значення налаштувань та передавати їх іншим модулям системи диспетчеризації
  • видавати абоненту інформацію про стан об'єкту у відповідь на його запит.
   Для роботи модуля потрібно:
  • зі сторони системи диспетчеризації:
   • підключений до ПК з системою диспетчеризації GSM-модем або мобільний телефон, який підтримує функції GSM-модема
  • зі сторони абонента:
   • мобільний телефон стандарту GSM, який підтримує передачу та прийняття SMS-повідомлень.
ESM
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 10
 • Windows Server 2016

Підтримуються 32-х і 64-х розрядні версії вказаних ОС
ESM (Engineering Systems Manager)

Даний програмний продукт є платним.
Завантажити демонстраційну версію «ESM 2.1» (57,6 Mb)
Завантажити безкоштовно керівництво по конфігурації системи диспетчеризації «ESM 2.1» (6 Mb)
В архіві знаходиться копія демонстраційного диска ESM. Розпакуйте архів в окрему папку таі запустіть систему відразу з цієї папки, або запишіть на CD-диск вміст цієї папки та запускайте з диска.
ESM (Engineering Systems Manager)

Випуск 1.96

 • Додано в модулі візуалізації, щоб в журнал подій записувався логін оператора при подачі команди;
 • Додано в виразах функція IsGood () по аналогії з IsBad () для перевірки якості точки диспетчеризації;
 • Додана можливість змінювати розміри вікна журналу подій (протоколу);
 • Поліпшено алгоритми перевірки ключа ліцензій;
 • Додано в журналі подій ім'я користувача при підтвердженні і зняття аварій;
 • Покращено в модулі WEB-VISUAL завантаження HTML-сторінок і усунені "зависання" на сторінці введення логіна у деяких мобільних операторів;
 • Виправлена ​​помилка в модулі тривог при формуванні відкладених тривог, яка іноді могла приводити до закриття модуля;
 • Виправлена ​​помилка в модулі протоколювання при видачі журналу за добу;
 • Виправлена ​​помилка в модулі WEB-VISUAL з відображенням журналу подій (протокол). Тепер журнал подій відкривається в браузері на новій вкладці (аналогічно з історичними даними);
 • Виправлено в модулі SMS при оновленні списку тривог оновлюються ще і їх назви;
 • Виправлена ​​помилка в модулі візуалізації при експорті в HTML зображень труб (іноді могли не відображатися);
 • Виправлена ​​помилка в модулі WEB-VISUAL з виведенням звуків при аварії.

Випуск 1.95

 • Додано новий модуль Email: призначений для розсилки електронних листів різним абонентам про аварії;
 • Додано в модулі візуалізації переміщуваний роздільник і вибір / зняття всіх галочок при налаштуванні груп даних -> вид графіка;
 • Покращено в модулі WEB-VISUAL відображення за замовчуванням на графіку історичних даних: активні не всі точки, а тільки ті, які відзначені при налаштуванні модуля візуалізації;
 • Виправлена помилка в модулі WEB-VISUAL з функціями Min (), Max () в виразах.

Випуск 1.94

 • Додана в модуль в/в Modbus можливість відключити (без видалення з конфігурації) точки, пристрої, порти, щоб вони не брали участь в обміні даними і не враховувалися в ресурсі ключа;
 • Покращена в модулі GPRS робота з великою кількістю віддалених шлюзів;
 • Збільшено кількість внутрішніх каналів в базовому модулі для роботи із збільшеною кількістю модулів;
 • Виправлена помилка в модулі в/в Юніверс при роботі через канал GSM / GPRS при виникненні помилки з каналом передачі даних;
 • Виправлена помилка в модулі візуалізації при збереженні в HTML: команди в макроелементах (різні панелі управління) прив'язувалися "жорстко" до точок диспетчеризації.Після цього скопіювавши такий елемент і вставивши на мнемосхему, щоб перепризначити точки в командах було потрібно зайти всередину макроелементи і прибрати "жорстку" прив'язку;
 • Виправлена помилка в модулі візуалізації з оновленням панелі з кількістю активних аварій.

Випуск 1.93

 • Додані в модуль тривог операції копіювання і вставки тривог і груп тривог через буфер обміну при налаштуванні модуля;
 • Виправлена помилка в модулі WEB-VISUAL, яка проявлялася при явному завданні головної мнемосхеми для користувача рівній кореневій мнемосхемі модуля візуалізації.

Випуск 1.92

 • Виправлена помилка при побудові звітів в автоматичному режимі і використанні в звіті системної змінної UserName;
 • Виправлена помилка в елементах модуля візуалізації при їх приховуванні через права доступу;
 • Виправлена помилка в модулі GPRS з потоками, яка іноді призводила до миттєвого розриву з'єднання після підключення;
 • Додана в модуль M-bus підтримка теплолічильників Ultraheat T350 і Multical 602
 • Додана в модулі тривог для аварій настройка затримки на появу / зникнення аварії;
 • Додана в модулі візуалізації при налаштуванні історичних даних (груп даних) функція заповнення псевдонімів за назвами точок;
 • Додані в редактор виразів функції Min (), Max ().

Випуск 1.91

 • Додано налаштування в модулі візуалізації для масштабування Web-представлення;
 • Виправлена помилка в модулі WEB-VISUAL, при якій не працювали нові версії браузера Chrome;
 • Покращено оновлення вікна статусу в модулі GPRS, щоб при оновленні дерева фокус не змінювався;
 • Виправлена помилка з побудовою деяких видів звітів в модулі візуалізації;
 • Виправлена помилка в модулі візуалізації при редагуванні мнемосхем, яка призводила до закриття модуля;
 • Виправлена помилка в модулі Юніверс при роботі через GPRS / GSM-канал з аналоговими точками, які отримуються з цифрових регістрів;
 • Виправлена помилка в модулі GPRS з каналом Юніверс: при поганому зв'язку іноді точки короткочасно змінювали значення;
 • Виправлена помилка в модулі WEB-VISUAL з отриманням звітів (іноді звіт не відправлявся).

Випуск 1.90

 • Покращена в модулі Modbus робота з сокетами TCP після пропажі зв'язку та установкою нового з'єднання;
 • Виправлена помилка в модулі Modbus, яка могла проявляти себе при запису дискретної точки як COIL-регістра;
 • Покращено оновлення вікна статуса в модулі GPRS, щоб при оновленні дерева фокус не змінювався;
 • Виправлена помилка в утиліті програмування GSM/GPRS-шлюза при збереженні/завантаженні PntID в файл/з файла;
 •  Покращена в модулі GPRS робота потоків при використанні декількох шлюзів на один порт при поганному зв'язку;
 • Виправлена помилка в модулі Modbus з налаштуванням 16-го біта в регістрі;
 • Виправлена помилка з отриманням деяких звітів в модулі WEB-VISUAL;
 • Виправлена помилка у вікні формування звітів модуля WEB-VISUAL з встановленням дати звіту.

Випуск 1.89

 • Виправлена помилка у модулі WEB-VISUAL у вікні історичних даних при обмеженні доступу до деяких груп даних для даного користувача;
 • Виправлена помилка у Конфігураторі при переносі зони до іншої зони;
 • Дорпрацьований графік у модулі WEB-VISUAL, щоб колір фона самого графіка змінювався по кнопці "Фон";
 • Виправлено в модулі WEB-VISUAL, щоб при відсутності зв'язку залишались останні відомі значення точок на мнемосхемі;
 • ВИправлений задавач у модулі WEB-VISUAL при значеннях менше 1 для крока зміни, точності та попереджувального порога.

Випуск 1.88

 • Виправлено у модулі Modbus для TCP, щоб кількість спроб встановлення зв'язку по TCP бралась із налаштуваннь модуля;
 • Виправлена помилка в модулі візуалізації з положенням вспливаючого вікна у багатомоніторній системі;
 • Виправлено у модулі візуалізації розкриття вікна на весь екран у багатомонітроній системі.
 • Виправлено у модулі візуалізації елемент "Кнопка управління", щоб не відображувалися границі кнопки при завдані зображення(аналогічно до Командної кнопки).


Випуск 1.87

 • Поліпшено роботу модуля GPRS зі шлюзом G20 (більш стабільно тримає зв'язок).
 • Виправлені помилки в утиліті програмування GSM / GPRS-шлюзів і покращений запис конфігурації по USB;
 • Виправлена помилка в редакторі модуля тривог: іноді не зберігалися зміни після переміщення тривог (вгору / вниз) і перенесення в / з груп;
 • Виправлена помилка в модулі візуалізації: при спробі вставки з буфера обміну на мнемосхему модуль закривався, якщо буфер обміну порожній;
 • Додані функції логарифма та експоненти в редакторі виразів (модулі обчислень);
 • Оновлена інструкція: конфігурація комп'ютера і підтримувані ОС;

Випуск 1.86

 • Виправлені помилки при збереженні в HTML (анімація при масштабі зміщалася, команди в кнопках при копіюванні не змінювалися, вікно введення значення для задатчика, колір фону і легенди в трендах);
 • Виправлена помилка при побудові звітів M-bus коли є пропуски в датах

Випуск 1.85

 • Виправлено помилку в модулі візуалізації з командами в HTML: коли скопіювали елемент з командою на мнемосхемі, то в новому елементі команда виконувалася від вихідного елемента.
 • Виправлено помилку в модулі візуалізації з фоновим зображенням для мнемосхем при збереженні в HTML.
 • Поліпшено роботу модуля Modbus по каналу GPRS в ситуаціях з поганим зв'язком (частими розривами).
 • Виправлено помилку в модулі GPRS, яка могла приводити до розриву з'єднання.
 • Покращена обробка колеса прокрутки мишки на мнемосхемах (при перемиканні режимів відображення мнемосхем іноді не спрацьовувало).
 • Виправлено помилку в модулі M-bus: один з видів параметра неправильно декодувався.
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf