Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Simplynel 21
    Вільно програмована операторська панель-контролер HMI / PLC з комунікаційними інтерфейсами для роботи з контролерами або технологічним обладнанням, що має відповідні комунікаційні інтерфейси . Призначена для установки на фасадну панель щита.

Simlynel 21 gr2 simplynel new 2

Simlynel 21 black 2 Simlynel 21 gr1 2 Simlynel 21 sand 2

!
У порівнянні з операторської панеллю-контролером Simplynel 20 внесено такі зміни:
•застосований замість резистивного touchscreen ємнісний, розмір екрану збільшений до 7 ";
•додані графічні елементи бібліотеки панелі - покажчики положень, покажчики рівнів, перемикачі, задатчики;
•в конфігураторі RAUT Qubix додано блок, за допомогою якого при виникненні в панелі-контроллері якоїсь події (наприклад аварія) автоматично вмикається підсвітка екрану;
•додано запис логів, архівів (за умови використання Flash-карти формату micro-SD (Secure Digital));
•доданий web-сервер (за умови використання Flash-карти);
•додана можливість відправки e-mail (за умови використання Flash-карти, і активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2");
•доданий доступ до перегляду та скачування архівів і логів через web-сервер (за умови використання Flash-карти і активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2");
•додана можливість зберігання вихідного файлу програми у внутрішній пам'яті панелі;
•додана можливість передачі даних в мережі Wi-Fi (опціонально);
•випускається з чотирма стандартними варіантами лицьових панелей, а також може бути виготовлена з лицьовою панеллю Вашого дизайну (опціонально).
Simplynel 21
simplynel new 2
 • Може застосовуватися як операторська панель або в якості вільно програмованого контролера, який можливо підключити до контролерів або периферійних пристроїв з комутаційними інтерфейсами RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS), Ethernet (протокол MODBUS-TCP), Wi-Fi (протокол MODBUS-TCP )
!
У порівнянні з операторської панеллю-контролером Simplynel 20 внесено такі зміни:
•застосований замість резистивного touchscreen ємнісний, розмір екрану збільшений до 7 ";
додані графічні елементи бібліотеки панелі - покажчики положень, покажчики рівнів, перемикачі, задатчики;
•в конфігураторі RAUT Qubix додано блок, за допомогою якого при виникненні в панелі-контроллері якоїсь події (наприклад аварія) автоматично вмикається підсвітка екрану;
•додано запис логів, архівів (за умови використання Flash-карти формату micro-SD (Secure Digital));
•доданий web-сервер (за умови використання Flash-карти);
•додана можливість відправки e-mail (за умови використання Flash-карти, і активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2");
•доданий доступ до перегляду та скачування архівів і логів через web-сервер (за умови використання Flash-карти і активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2");
•додана можливість зберігання вихідного файлу програми у внутрішній пам'яті панелі;
•додана можливість передачі даних в мережі Wi-Fi (опціонально);
•випускається з чотирма стандартними варіантами лицьових панелей, а також може бути виготовлена з лицьовою панеллю Вашого дизайну (опціонально).

 

 

Simplynel 21

simplynel new 2

Загальні функції

 • Налагоджування та управління за допомогою touchscreen (сенсорного екрану)
 • Відображення інформації на кольоровому графічному екрані.
 • Можливість організації всіх функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних (Докадніше див. розділ «Архівування»)
 • Збереження у внутрішній пам'яті панелі завантаженої програми у вигляді початкового (некомпільованого) файлу (докладніше див. розділ «Программування»)

Операторська панель

 • Обробка сигналів, які надходять по інтерфейсній мережі від контролерів для подання інформації на дисплеї в заданій користувачем формі.
 • Видача через інтерфейсну мережу в контролери значень заданих уставок регулювання (блокування) або керуючих сигналів.

Контролер

 • Обробка по запрограмованій користувачем логіці сигналів, які надходять по інтерфейсній мережі від периферійного обладнання, та видача по інтерфейсній мережі в периферійні пристрої команд на підставі виконаних логічних операцій.

Архівування


Архівування логів


    При умови встановлення в панель Flash-карти формату micro-SD є можливість pбереження логів та повноцінного архіву, сконфігурованого при програмуванні.
  За замовчуванням завжди ведуться логи, в яких зберігається 3 типи інформації:
 • надходження аварії, яку при програмуванні визначено як «аварія»
 • фіксація дії оператора – зміна уставки завдання з меню операторської панелі або з WEB-сервера
 • фіксація дії оператора – натискання командної кнопки з меню операторської панелі або з WEB-сервера

    Користувач при написанні програми має змогу виключити з логування один, два або всі три типи даних, що зберігаються.

    Якщо користувач при написанні програми присвоїв діям оператора «псевдоніми», не були присвоєні, то дії будуть відображатися з найменуваннями, що автоматично були присвоєні програмою.

    Якщо архів був сконфігурований при програмуванні, то при роботі панелі є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення запису параметрів в архів за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею панелі ).

Архівування параметрів


    Архів, так само як і логи, зберігається тільки на Flash-карті формату micro-SD, встановленій в панель.
    Для ведення архіву в кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_MX3», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
    В архіві може виконуватися архівування всіх поточних і заданих параметрів, станів обладнання та аварій.
  Параметри разбиті на 4-ри типи:
 • аналогові
 • дискретні
 • цифрові аналогові
 • цифрові дискретні

    Кожен з цих типів зберігається по критеріях, які обираються при програмуванні.
  Аналогові параметри і цифрові аналогові параметри можна зберігати по одному з 2-х критеріїв :
 • «Збереження за часом»
 • «Збереження по зміні значення»
 •     або по обох критеріях одночасно..

    При выборі критерію «Збереження за часом» для кожного аналогового і цифрового аналогового параметру окремо встановлюється інтервал збереження, який задається користувачем.

    Дискретні параметри та цифрові дискретні параметри можливо зберігати за критерієм «Збереження по зміні стану».

    Крім того, всі параметри, що архівуються, можливо зберегти одночасно по критерію «Збереження по команді». Команда може бути сформована у програмі з використанням будь-яких умов.

    Кожну добу програма створює окремий файл. Протягом цього часу у файлі архівуються всі параметри, які задані користувачем для архівування, згідно заданому критерію збереження.
    Через добу програмою створюється наступний файл і так далі.
    Кількість файлів, що зберігаються одночасно, залежить від обсягу пам'яті на Flash-карті, від обсягів параметрів, що архівуються в файлах та частоти їх збереження.
    При переповненні архіву запис наступного файлу супроводжується видаленням 1-го (самого старшого за часом) і так далі
  Перегляд і скачування архівів на Flash-карті можна здійснити:
 • з меню панелі на його екрані
 • через WEB-сервер, якщо активована можливість перегляду архівів через нього
 • з ПК, в який встановлена Flash-карта з архівними даними

Робота з Web-сервером


    В панелі WEB-сервер активований за замовчуванням, але його використання можливе тільки при встановленій Flash-карті формату micro-SD і наявності статичної IP-адреси.
    Опціонально (потребує активації) присутня функція перегляду архівних даних в браузері і скачування їх по протоколу http.
    Якщо функцію активовано, то перегляд та скачування архівних даних здійснюється при введенні пароля, що встановлен при програмуванні.
    Доки підтримується зв'язок з панеллю через Internet перегляд архівів можливо здійснювати в браузері. При перегляді даних користувач має можливість групувати дані за потрібним чином. Встановлювати проміжки часу, за який потрібно переглянути дані. Здійснювати інтерполяцію даних по кожному параметру. Архівні дані представляються у вигляді таблиць і графіків.
  Якщо планується переглядати архіви після відключення зв'язку по Internet, то при наявності зв'язку їх потрібно завантажити по протоколу http на жорсткий диск ПК. Відкриття файлів з архівними даними, що скачані на ПК, можна здійснити 2-ма способами:
 • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
 • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.

    Для експлуатаційного персоналу найбільш зручним буде 1-й варіант
    Утиліта дає можливість перегляду архіву без зв'язку з WEB-сервером у тому ж вигляді, що і при наявності зв'язку.

    При відкритті скачаного архіву програмою,що відкриває текстові файли, користувач буде переглядати необроблені дані.

Комунікаційні можливості


    Для комунікації з іншими пристроями в інтерфейсній мережі або для можливості включення виносної панелі в систему диспетчеризації в панелі передбачені наступні інтерфейси:
 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокета)
 • Wi-Fi (протокол MODBUS-TCP)

    Інтерфейси RS-485 і Ethernet є складовою частиною приладу, Wi – Fi, при необхідності додатково встановлюється в панель у вигляді интерфейсної плати ІПК-1-Wi-Fi.

    Можлива одночасна робота інтерфейсів RS-485, Ethernet і Wi - Fi. При цьому панель можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.

    В панелі WEB-сервер активировано по замовчуванні.
    При наявності в операторській панелі статичної IP-адреси можливий віддалений доступ по протоколу http до панелі з локальних мереж Ethernet і Wi-Fi або глобальної мережі Internet для перегляду поточних значень параметрів та стану обладнання, а також для керування обладнанням, зміни уставок регулювання і блокування. Функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http є опціональною (потребує активації).
    Так як робота панелі організована з веденням архіву на Flash-карті, то, перед вставкою в панель, на неї з ПК може бути записано інструкцію (pdf-файл) по роботі з програмою «зашитою» у дану панель. . Це в подальшому дає можливість персоналу за допомогою WEB-сервера отримати доступ у браузері до інструкції панелі при виникненні питань по її налаштуваню.
    Для роботи з протоколом http модуль має 4-ри сокета, що дає можливість одночасної роботи з панеллю з браузера 4-м користувачам.

   

Відправка листів-повідомлень по e-mail


При умови активації функції доступу до архіву через WEB-сервер і встановленні Flash-карти в панелі можливо організувати відправлення листів-повідомлень по e-mail. Відправка здійснюється через сервер типу SMTP, оскільки панель не є поштовим сервером. Можливе налаштування віправки листів максимум 5-ти абонентам. У налаштуваннях визначається перелік сигналів для кожного з абонентів. У переліку можуть бути присутні:
 • аварійні сигналі (логи), які за замовчуванням записуються в архів на Flash-карту
 • цифрові і дискретні параметри, які записуються в архів на Flash-карту (параметр надсилається тільки в разі його зміни)

Один лист формується протягом 10 с. В нього може бути включено до 20-ти сигналів і / або параметрів. Якщо протягом цього часу до листа попадає більше 20-ти сигналів і / або параметрів, то в листі замість них формується загальне повідомлення про системний збій. Вид повідомлення:
 • шаблон – до 60-ти символів
 • ім'я сигналу (параметру) – до 32-х символів
 • значеня.

Увага!
Відсилку команд по e-mail в панель не передбачено.

Програмування


    Програма створюється на комп'ютері в середовищі розробки RAUT Qubix з використанням стандартних мов програмування FBD / CFC та ST по стандарту IEC 61131-3.
  Програма переноситься в операторську панель одним з нижче перерахованих способів:
 • flash- картою формату micro-SD (Secure Digital),
 • по мережі Ethernet (запис програми здійснюється за протоколом ftp),
 • дистанційно по мережі Internet при наявності в панелі статичної IP-адреси (запис програми здійснюється за протоколом ftp).

    Вікна завантаження у всіх варіантах є однаковими.

    При запису прогами на Flash-карту для подальшого завантаження в панель, можливо прив'язати файл програми до конкретного приладу. Для цього при збереженні програми в файл *. МХ3 на Flash-карту, необхідно обрати функцію «Призначити ID*» конкретного приладу, до якого вона буде прив'язана.
    *ID приладу присвоюється підприємством-виробником при випуску приладу, є унікальним і зберігається в інженерному меню приладу.

    При запису програми на Flash-карту для подальшого завантаження в панель, існують наступні опції:
 • «запис файлу програми з "Web-сервером"»
 • «запис файлу програми без "Web-серверу"»
 • «запис тільки файлу "Web-серверу", без створення файлу програми.»

    *Якщо в панель-контролер був записаний файл програми без "Web-серверу", то при необхідності файл "Web-серверу" можна дошити в фоні, без зупинки програми.


   При написанні програми необхідно визначити можливість вивантаження файлу програми:
   • «Вивантажити з паролем»
   • «Вивантажити без паролю».

       Якщо програма завантажується з Flash-карти з функцією «Призначити ID панелі», то автоматично обирається спосіб вивантаження «вивантажити з паролем».

   При написанні програми необхідно визначити можливість перезапису програми та «online-налаштування» по мережі:
   • «Доступ з паролем»
   • «Доступ без паролю».

   Якщо встановлено пароль на доступ по мережі, зберігається можливість запису програми за допомогою Flash-карти без використання паролю. 

       Завантажена в панель програма зберігається в ньому у вигляді початкового (некомпільованого) файлу програми з можливістю його скачування та перегляду у середовищі RAUT Qubix.
    В інженерному меню панелі можлива зміна паролів заданих при програмуванні*:
   • для організації рівнів доступу до вікон на екрані панелі і в WEB-сервері (9-ть рівнів)
   • для доступу до архіву через WEB-сервер (якщо доступ активований).

      
* Пароль для перегляду вихідного файлу програми (якщо такий було встановлено) в інженерному меню панелі змінити не можна.
   
Simplynel 21
Варіанти лицьової панелі BB - чорна, BG - чорно-сіра, GB - сіро-чорна, GY - сіро-жовта, XX *
Напруга живлення ~24B, 50Гц, =24В
Споживана потужність, не більше 8Вт
Програмування** середовище розробки RAUT Qubix і стандартні мови програмування FBD / CFC та ST за стандартом IEC 61131-3
Ємність пам'яті пам'ять для FBD-програм 512 кб
пам'ять для графічного меню 3000 кб
Ємність пам'яті на Flash-карті для ведення архіву, запису логів, WEB-сервера визначається параметрами обраної користувачем карти
Годинник годинник реального часу
Інтерфейс RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Wi-Fi *** (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Web-сервер**** активований за замовчуванням, але його використання можливе тільки при встановленій flash-карті формату micro-SD і наявності статичної IP-адреси.
Тип дисплею сенсорний графічний кольоровий 7 "(touchscreen)
Клавіатура відсутня
Корпус монтаж на фасаді щита або стіні
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), максимум,% 80
домішки агресивних парів, газів і аерозолів в навколишньому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перерізом не більше 1 мм ² ²

* XX - лицьова панель Вашого дизайну

** Програма створюється на комп'ютері і переноситься в операторську панель одним з нижче перерахованих способів:

 • Flash-картою формату micro-SD (Secure Digital)
 • по протоколу ftp підключенням панелі до комп'ютера по мережі Ethernet
 • по протоколу ftp дистанційно по мережі Internet при наявності у операторської панелі статичного IP-адреси

*** Wi-Fi, при необхідності, замовляється окремо у вигляді інтерфейсної плати ІПК-1-Wi-Fi і встановлюються всередину панелі.

**** Опціонально (вимагає активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2") присутня функція перегляду архівних даних в браузері і скачування їх по протоколу http і функція відправки листів-повідомлень по e-mail

 
 
 
 
Simplynel 21
Simplynel 21 shema ua
клікніть на схему для її збільшення
   
Simplynel 21
  • Корпус (195х145х57)

   • кріплення – на фасад щита

Габаритні та приєднувальні розміри

Simplynel 21 korpus ua
клікніть на кресленні для його збільшення