Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w

    Базовий модуль контролерної платформи MaxyCon Flexy-S2 для об'єктів малої та середньої автоматизації.
    Модуль призначений для установки на DIN-рейку.
    Має різні комунікаційні інтерфейси та WEB-сервер (завжди активований).

 

maxycon flexy s2 gar ua

MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w
maxycon flexy s2
 • Управління будь-якими технологічними процесами або установками по записаній користувачем програмі
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w

maxycon flexy s2

Загальні функції

 • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
 • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних (детальніше див. розділ «Архівування»).
 • Підтримка параметрів на заданому значенні за допомогою ПІД-регуляторів
 • Відображення інформації на кольоровому графічному дисплеї
 • Можливість встановлення додаткових модулів (модулів розширення) для підключення необхідної в даній інженерній системі кількості вхідних і вихідних сигналів:
      До базового модуля модулі розширення підключаються по внутрішній шині або по зовнішнім комунікаційним інтерфейсам через шлюз S/M Gateway. 
      При підключенні модулів по внутрішній шині у максимальній конфігурації до базового модуля може бути встановлено 8 модулів розширення (будь-яких типів сумарно).
     Кількість модулів розширення, які підключаються за допомогою шлюзу S/М Gateway, регламентовано:
   • обсягом пам'яті контролера
   • вибором комунікаційного інтерфейсу*
   • швидкістю опитування модулів по комунікаційним інтерфейсам.

       
  * Наприклад. При виборі комунікації по інтерфейсу RS-485 необхідно враховувати, що є обмеження по кількості пристроїв в інтерфейсній мережі (всього 32 шт.). Отже, якщо у мережі встановлено тільки один контролер, то кількість шлюзів може бути не більше 31 шт. А до кожного шлюзу можливо підключити не більше 8-ми модулів розширення.

      Особливості підключення віддалених модулів розширення докладно викладено у описах функцій модулів розширення.
 • Нове середовище розробки програм – RAUT Qubix.
 • Збереження завантаженої у контролер програми у вигляді начального (некомпільованого) файлу (детальніше див. розділ «Програмування»).
 • Можливість зміни паролів, що були задані при програмуванні (детальніше див. розділ «Програмування»).

Архівування

    По замовчуванню у внутрішній пам'яті контролера ведуться логи. При необхідності можливо ведення на Flash-карті формату micro-SD повноцінного архіву, сконфігурованого при програмуванні.

Архівування у внутрішній пам'яті контролера (логи).


  В частині енергонезалежної пам'яті контролера місткістю 1 Мб по замовчанню завжди ведуться логи, у яких зберігається інформація по 3-х типах:
 • надходження аварії, яку при програмуванні визначено як «аварія»
 • фіксація дії оператора – зміна уставки завдання з меню контролера або з WEB-сервера
 • фіксація дії оператора – натиснення командної кнопки з меню контролера або з WEB-сервера.

    Користувач при написанні програми має змогу виключити з логування один, два або всі три типи даних, що зберігаються.

    Якщо користувач при написанні програми присвоїв діям оператора «псевдоніми», то дії будуть відображатися зі зрозумілими для користувача найменуваннями. Якщо «псевдоніми» не були присвоєні, то дії будуть відображатися з найменуваннями, що автоматично були присвоєні програмою.

    Кожен раз при надходженні аварії та знятті сигналу аварія, у логах, що ведуться у внутрішній пам'яті, буде збережено назву аварії та стан усіх входів та виходів контролера, які задіяні в даній програмі.

    Максимальна кількість записів логів становить до 26 200. Розмір одного запису до 40 байт.

    Якщо у контролер буде вставлено micro-SD-карту для ведення архіву налаштованого при програмуванні, то логи, що ведуться у пам'яті контролера, будуть автоматично зберігатися і на карті в окремій папці.

Архівування на Flash-карті.

    Якщо архів був сконфігурований при програмуванні, то при роботі контролера є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення запису параметрів у архів за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею контролера).
    По замовчуванню у програмі контролера включено функцію ведення архіву на карті.

    Для ведення архіву у кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_MX3», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
    В архіві може виконуватись архівування всіх поточних та заданих параметрів, станів обладнання та аварій.

  Параметри розбито на 4-ри типи:
 • аналогові
 • дискретні
 • цифрові аналогові
 • цифрові дискретні.

   Кожен з цих типів зберігається по критеріях, які обираються при програмуванні.

  Аналогові параметри та цифрові аналогові параметри можливо зберігати по 2-х критеріях:
 • «Збереження за часом»
 • «Збереження по зміні значення»
 •     або по обох критеріях одночасно.

    При виборі критерію «Збереження за часом» для кожного аналогового та цифрового аналогового параметру окремо встановлюється інтервал збереження, який задається користувачем.

    Дискретні параметри та цифрові дискретні параметри можливо зберігати по критерію «Збереження по зміні стану».

    Крім того, всі параметри, що архівуються, можливо зберегти одночасно критерію «Збереження по команді». Команда може бути сформована у програмі з використанням будь-яких умов.

    Кожну добу програма створює окремий файл. Протягом цього часу у файлі архівуються всі параметри, які задані користувачем для архівування, згідно заданому критерію збереження.
    Через добу програмою створюється наступний файл і так далі.
    Кількість файлів, що зберігаються одночасно залежить від обсягів параметрів, що архівуються в файлах та частоти їх збереження.
    При переповненні архіву запис наступного файлу супроводжується видаленням 1-го (самого старшого за часом) і так далі.

Перегляд та скачування архівів у внутрішній пам'яті та Flash-карті.


  Перегляд архівів можливо здійснити:
 • з меню контролера на його екрані
 • через WEB-сервер, якщо активована можливість перегляду архівів через нього
 • з ПК, у який вставлено Flash-карту з архівними даними.

    Робота з WEB-сервером.

    У всіх контролерах WEB-сервер активований по замовчуванню.
    Опціонально (потребує активації) присутня функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http.
    Якщо функцію активовано, то перегляд та скачування архівних даних здійснюється при введенні паролю, що встановлено при програмуванні.

    Доки існує зв'язок з контролером через Internet перегляд архівів можливо здійснювати в браузері. При перегляді користувач має можливість групувати дані потрібним чином. Встановлювати проміжки часу, за який потрібно переглянути дані. Здійснювати інтерполяцію даних по кожному параметру. Архівні дані представляються у вигляді таблиць та графіків.

  Якщо планується переглядати архіви після відключення зв'язку по Internet, то при наявності зв'язку їх можливо скачати по протоколу http на жорсткий диск ПК. Відкриття файлів з архівними даними, що скачані на ПК, можливо здійснити 2-ма способами:
 • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
 • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.

    Для експлуатаційного персоналу найбільш зручним буде 1-й варіант.
    Утиліта дає можливість перегляду архіву без зв'язку з WEB-сервером у тому ж вигляді, що і при наявності зв'язку.

    При відкритті скачаного архіву програмою, що відкриває текстові файли, користувач буде переглядати необроблені дані.

    Робота з Flash-картою.


   Перегляд архівних даних на встановленій в ПК Flash-карти або архівних даних скачаних на жорсткий диск ПК з Flash-карти можливо здійснити 2-ма способами:
  • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
  • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.

  На Flash-карту також може бути записана інструкція по роботі з програмою, яку «зашито» в даний контролер (детальніше див. розділ «Комунікаційні можливості»).

Комунікаційні можливості

    Для комунікації базового модуля з модулями розширення передбачена внутрішня шина.

      Для комунікації контролера з віддалено встановленими модулями розширення та операторськими панелями, а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації, у контролері передбачено наступні інтерфейси:
 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокети).

    Інтерфейси RS-485 та Ethernet є складовою частиною приладу.

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.


    В контролері MaxyCon Flexy S2-A1w інтерфейси RS-485 та Ethernet також являються складовою частиною приладу і, крім того, є можливість встановити додатково інтерфейсний модуль Mi-RS3-485. В цьому випадку контролер буде мати одночасно 2 інтерфейси RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS).


    У всіх контролерах WEB-сервер активований по замовчуванню.
    При наявності у контролера статичної IP-адреси можливий віддалений доступ по протоколу http до контролеру з локальних мереж Ethernet та Wi-Fi або глобальної мережі Internet для перегляду поточних значень параметрів та стану обладнання, а також для керування обладнанням, зміни уставок регулювання та блокувань. Функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http є опціональною (потребує активації).
    Якщо роботу контролера організовано з веденням архіву на Flash-карті, то перед вставкою в контролер на неї з ПК може бути записано інструкцію (pdf-файл) по роботі з програмою «зашитою» у даний контролер. Це в подальшому дає можливість персоналу за допомогою WEB-сервера отримати доступ у браузері до інструкції контролера при виникненні питань по його налаштуванням.
    Для роботи з протоколом http модуль має 3-ри сокети, що дає змогу одночасної роботи з контролером з браузера 3-м користувачам.

    При роботі контролера є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення роботи кожного з комунікаційних блоків програми за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею контролера).


У контролері можливо організувати відправлення листів-повідомлень по e-mail при умові активації функції доступу до архіву через WEB-сервер.
Відправка здійснюється через сервер типу SMTP, оскільки контролер не є почтовим сервером.
Можливо налаштування відсилки листів максимум 5-ти абонентам.
У налаштуваннях визначається перелік сигналів для кожного з абонентів.
У переліку можуть бути присутні:
 • аварійні сигнали, що по замовчанню записуються у внутрішню пам′ять контролера (логи)
 • цифрові та дискретні параметри, які відмічено при програмуванні, як ті, що записуються у архів на Flash-карту (параметр відсилається тільки в разі його змінення

Один лист формується протягом 10 с. В нього може бути включено до 20-ти сигналів і/або параметрів. Якщо протягом цього часу до листа попадає більш 20-ти сигналів і/або параметрів, то у листі замість них формується загальне повідомлення про системний збій.
Вигляд повідомлення:
 • шаблон – до 60-и символів
 • ім′я сигналу (параметру) – до 32-х символів
 • значення.

Увага!!!
Відсилку команд по e-mail в контролер не передбачено.

Програмування


    Програма створюється на комп'ютері у середовищі розробки RAUT Qubix з використанням стандартних мов програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-3.
  Програма переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
 • Flash-картою формату micro-SD (Secure Digital), яку користувач вставляє у слот, передбачений у корпусі базового модуля
 • по мережі Ethernet (запис програми здійснюється по протоколу ftp)
 • дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси (запис програми здійснюється по протоколу ftp).

    Вікна завантаження у всіх варіантах є однаковими.

  При запису програми на Flash-карту для подальшого завантаження у контролер, можливо прив'язати файл програми до конкретного приладу. Для цього при збереженні програми у файл *.мх3 на Flash-карту необхідно обрати функцію «Призначити ID*» конкретного приладу, до якого вона буде прив’язана.

    *ID контролера присвоюється підприємством-виробником при випуску приладу, є унікальним та зберігається у інженерному меню контролера.
   При написанні програми необхідно визначити можливість вивантаження файлу програми:
 • «Вивантажити з паролем»
 • «Вивантажити без пароля».

    Якщо програма завантажується з Flash-карти з функцією «Призначити ID контролера», то автоматично обирається спосіб вивантаження «Вивантажити з паролем».
При написанні програми необхідно визначити можливість перезапису програми та «online-налаштування» по мережі:
 • «Доступ з паролем»
 • «Доступ без паролю».

Якщо встановлено пароль на доступ по мережі, зберігається можливість запису програми за допомогою Flash-карти без використання паролю.
    Завантажена у контролер програма зберігається в ньому у вигляді початкового (некомпільованого) файлу з можливістю його скачування та перегляду у середовищі RAUT Qubix.
  У інженерному меню контролера можлива зміна паролів, що були задані при програмуванні*:
 • для організації рівнів доступу до вікон на екрані контролера та в WEB-сервері (9-ть рівнів)
 • для доступу до архіву через WEB-сервер (якщо доступ активований).

   * Пароль для перегляду початкового файлу програми (якщо він був заданий) в контролері змінити неможливо.

    Присутня функція налаштування контролера для надсилання повідомлень по e-mail (необхідне підключення контролера по мережі Ethernet до почтового сервера з організацією поштової скриньки) (у стадії розробки).
   
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w
Напруга живлення   ~24 B, 50 Гц, =24 В
Споживана потужність, не більше 10 Вт
Програмування*    середовище розробки RAUT Qubix та стандартні мови програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-3
Ємність пам'яті пам'ять для FBD-програм 512 кб
пам'ять для графічного меню 3000 кб
для ведення логів (максимальна кількість записів до 26 200, розмір одного запису до 40 байт) 1000 кб
Ємність пам'яті на Flash-карті для ведення архіву визначається параметрами обраної користувачем карти
Входи універсальні  аналогові Pt1000, Ni1000, (0 - 10) B, (0 - 20) мА, (4-20) мА або дискретні з внутрішнім джерелом живлення (з комутацією нуля), не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 14 шт. у будь-якій конфігурації
Виходи/входи універсальні

аналогові виходи (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм або дискретні входи з внутрішнім джерелом живлення (з комутацією нуля), не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с

6 шт.
Виходи дискретні безпотенційні релейні 6 А, ~220 B 10 шт.

Інтерфейс     MaxyCon Flexy-S2                                       

A1 RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
A1w RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 2 шт.**
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Web-сервер завжди активований і працює при наявності у контролера статичної IP-адреси
Тип дисплею графічний кольоровий 2.4"
Тип клавіатури   сенсорна
Спосіб зв'язку      з модулями розширення дротовий**
Корпус монтаж На DIN-рейку
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації  температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше, % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²
  * Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
 • Flash-картою формату SD (Secure Digital)
 • по протоколу ftp підключенням контролера до комп'ютера по мережі Ethernet
 • по протоколу ftp дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси.

** При умові додаткового встановлення інтерфейсного модуля Mi-RS3-485.Модуль встановлюється з лівої сторони базового модуля впритул до нього. Для підключення необхідно замовити кабель RSW.

  Кабель постачається у двох модифікаціях:
 • RSW-0.25 (довжина 0,25 м) - застосовується при установці модулів, як описано вище.
 • RSW-0,5 (довжина 0,5 м) - застосовується при нестандартному розміщенні модуля, коли необхідно засудити установку модуля та когнтроллера на різних DIN-рейках. При цьому необхідно забезпечити відсутність приміщення (наводок) на данний кабель.

*** Модулі розширення встановлюються з правої сторони базового модуля впритул до нього. Для підключення будь-якого з модулів розширення до базового модулю або модулів між собою необхідно замовити кабель EW.

  Кабель постачається у двох модифікаціях:
 • ЕW (довжина 0.13 м) – застосовується при встановленні модулів, яке описано вище.
 • ЕW-L (довжина 0.3 м) – застосовується при нестандартному розміщенні модулів, коли модулі встановлюються на різних DIN-рейках. При цьому необхідно забезпечити відсутність перешкод (наведень) на даний кабель.
 
 
 
 
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w
Схема підключення контролера MaxyCon-Flexy S2-A1 MaxyCon Flexy S2 A1 ua
клікніть на схему для її збільшення
Схема підключення контролера MaxyCon-Flexy S2-A1w A1w shema podkl ua
клікніть на на схему для її збільшення
Приклад підключення різних приладів до входів та виходів контролерів MaxyCon-Flexy S2-A1 (А1w) A1 primer podkl ua
клікніть на схему для її збільшення
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w
  • Корпус (157х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5.png
клікніть на кресленні для його збільшення