Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1

Вільно-програмований контролер  

maxycon flexy s2 gar ru

* для контролерів MaxyCon S2-A1w, при підключенні додаткового модуля Mi-RS3-485  

Випускається 2 варіанти контролерів - з сенсорною клавіатурою або з механічною клавіатурою. 

MaxyCon Flexy-S2-A1 (A1w)                                             MaxyCon Flexy-M2-A1 (A1w) 

- сенсорна клавіатура                                                    - механічна клавіатура 

S2 M2 A1 2

 

MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1

 • Управління будь-якими технологічними процесами або установками по записаній користувачем програмі
 • Передача даних або отримання даних з мереж по протоколам :
    • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
    • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокети)
    • MQTT (Інтернет речей (IoT)
    • Web-сервер
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1

 

 

Загальні функції

 • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
 • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних (детальніше див. розділ «Архівування»).
 • Підтримка параметрів на заданому значенні за допомогою ПІД-регуляторів
 • Відображення інформації на кольоровому графічному дисплеї
 • Можливість встановлення додаткових модулів (модулів розширення) для підключення необхідної в даній інженерній системі кількості вхідних і вихідних сигналів:
    • S2-M100
    • S2-M200
    • S2-M210
    • S2-M300
  • До базового модуля модулі розширення підключаються по внутрішній шині або по зовнішнім комунікаційним інтерфейсам через шлюз S/M Gateway.
  • При підключенні модулів по внутрішній шині у максимальній конфігурації до базового модуля може бути встановлено 8 модулів розширення (будь-яких типів сумарно).
  • Кількість модулів розширення, які підключаються за допомогою шлюзу S/М Gateway, регламентовано:
     • обсягом пам'яті контролера
     • вибором комунікаційного інтерфейсу*
     • швидкістю опитування модулів по комунікаційним інтерфейсам.
     * Наприклад. При виборі комунікації по інтерфейсу RS-485 необхідно враховувати, що є обмеження по кількості пристроїв в інтерфейсній мережі (всього 32 шт.). Отже, якщо у мережі встановлено тільки один контролер, то кількість шлюзів може бути не більше 31 шт. А до кожного шлюзу можливо підключити не більше 8-ми модулів розширення. Особливості підключення віддалених модулів розширення докладно викладено у описах функцій модулів розширення.
 • Нове середовище розробки програм – RAUT Qubix.
  • Збереження завантаженої у контролер програми у вигляді начального (некомпільованого) файлу (детальніше див. розділ «Програмування»).
  • Можливість зміни паролів, що були задані при програмуванні (детальніше див. розділ «Програмування»).

  Архівування

 • Архівування у внутрішній пам'яті контролера (логи).
  • В частині енергонезалежної пам'яті контролера місткістю 1 Мб по замовчанню завжди ведуться логи, у яких зберігається інформація по 3-х типах:
     • надходження аварії, яку при програмуванні визначено як «аварія»
     • фіксація дії оператора – зміна уставки завдання з меню контролера або з WEB-сервера
     • фіксація дії оператора – натиснення командної кнопки з меню контролера або з WEB-сервера.
  • Користувач при написанні програми має змогу виключити з логування один, два або всі три типи даних, що зберігаються.
  • Якщо користувач при написанні програми присвоїв діям оператора «псевдоніми», то дії будуть відображатися зі зрозумілими для користувача найменуваннями. Якщо «псевдоніми» не були присвоєні, то дії будуть відображатися з найменуваннями, що автоматично були присвоєні програмою.
  • Кожен раз при надходженні аварії та знятті сигналу аварія, у логах, що ведуться у внутрішній пам'яті, буде збережено назву аварії та стан усіх входів та виходів контролера, які задіяні в даній програмі.
  • Максимальна кількість фзаписів логів становить до 26 200. Розмір одного запису до 40 байт. Якщо у контролер буде вставлено micro-SD-карту для ведення архіву налаштованого при програмуванні, то логи, що ведуться у пам'яті контролера, будуть автоматично зберігатися і на карті в окремій папці.
 • Архівування на Flash-карті.
  • Якщо архів був сконфігурований при програмуванні, то при роботі контролера є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення запису параметрів у архів за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею контролера).
  • По замовчуванню у програмі контролера включено функцію ведення архіву на карті. Для ведення архіву у кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_MX3», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
  • В архіві може виконуватись архівування всіх поточних та заданих параметрів, станів обладнання та аварій.
   • Параметри, які архівуються розбито на 4-ри типи:
      • аналогові
      • дискретні
      • цифрові аналогові
      • цифрові дискретні.
    • Кожен з цих типів зберігається по критеріях, які обираються при програмуванні.
    • Аналогові параметри та цифрові аналогові параметри можливо зберігати по 2-х критеріях:
       • «Збереження за часом»
       • « Збереження по зміні значення»
       •  або по обох критеріях одночасно.
     • При виборі критерію «Збереження за часом» для кожного аналогового та цифрового аналогового параметру окремо встановлюється інтервал збереження, який задається користувачем.
     • Дискретні параметри та цифрові дискретні параметри можливо зберігати по критерію «Збереження по зміні стану».
     • Крім того, всі параметри, що архівуються, можливо зберегти одночасно критерію «Збереження по команді». Команда може бути сформована у програмі з використанням будь-яких умов.
  • Кожну добу програма створює окремий файл. Протягом цього часу у файлі архівуються всі параметри, які задані користувачем для архівування, згідно заданому критерію збереження. Через добу програмою створюється наступний файл і так далі. Кількість файлів, що зберігаються одночасно залежить від обсягів параметрів, що архівуються в файлах та частоти їх збереження. При переповненні архіву запис наступного файлу супроводжується видаленням 1-го (самого старшого за часом) і так далі.
 • Перегляд та скачування архівів у внутрішній пам'яті та Flash-карті
  • Перегляд архівів можливо здійснити:
     • з меню контролера на його екрані
     • через WEB-сервер, якщо активована можливість перегляду архівів через нього
     • з ПК, у який вставлено Flash-карту з архівними даними.
 • Робота з архівом через WEB-сервер.
  • У всіх контролерах WEB-сервер активований по замовчуванню. Опціонально (потребує активації) наявна функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http.
  • Якщо функцію активовано, то перегляд та скачування архівних даних здійснюється при введенні паролю, що встановлено при програмуванні.
  • Доки існує зв'язок з контролером через Internet перегляд архівів можливо здійснювати в браузері. При перегляді користувач має можливість групувати дані потрібним чином. Встановлювати проміжки часу, за який потрібно переглянути дані. Здійснювати інтерполяцію даних по кожному параметру. Архівні дані представляються у вигляді таблиць та графіків.
  • Якщо планується переглядати архіви після відключення зв'язку по Internet, то при наявності зв'язку їх можливо скачати по протоколу http на жорсткий диск ПК. Відкриття файлів з архівними даними, що скачані на ПК, можливо здійснити 2-ма способами:
     • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
     • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.
   • Для експлуатаційного персоналу найбільш зручним буде 1-й варіант.
   • Утиліта дає можливість перегляду архіву без зв'язку з WEB-сервером у тому ж вигляді, що і при наявності зв'язку.
   • При відкритті скачаного архіву програмою, що відкриває текстові файли, користувач буде переглядати необроблені дані.
 • Робота з архівом, який зберігається на Flash-карті.
  • Перегляд архівних даних на встановленій в ПК Flash-карти або архівних даних скачаних на жорсткий диск ПК з Flash-карти можливо здійснити 2-ма способами:
     • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
     • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.
  • На Flash-карту також може бути записана інструкція по роботі з програмою, яку «зашито» в даний контролер (детальніше див. розділ «Комунікаційні можливості»).

  Комунікаційні можливості

 • У контролері присутні наступні інтерфейси:
    • внутрішня шина
    • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
    • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокети).
    • MQTT (IoT)
 • Внутрішня шина
  • Призначена для комунікації базового модуля з модулями розширення
 • Протокол MODBUS-RTU, UNIVERS
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу RS-485 а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс RS-485 є складовою частиною контролерів.
  • В контролері MaxyCon Flexy S2-A1w крім вбудованого, є можливість встановити додатково інтерфейсний модуль Mi-RS3-485. В цьому випадку контролер буде мати одночасно 2 інтерфейси RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS).
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Протокол MODBUS-TCP
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу Ethernet а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною контролерів.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
  • Для організації віддаленого доступу до контролера без організації системи диспетчеризації в контролерах по замовчуванню активований WEB-сервер.
   • При наявності у контролера статичної IP-адреси можливий віддалений доступ по протоколу http до контролеру з локальних мереж Ethernet та Wi-Fi або глобальної мережі Internet для перегляду поточних значень параметрів та стану обладнання, а також для керування обладнанням, зміни уставок регулювання та блокувань.
   • Функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http є опціональною (потребує активації).
   • Якщо роботу контролера організовано з веденням архіву на Flash-карті, то перед вставкою в контролер на неї з ПК може бути записано інструкцію (pdf-файл) по роботі з програмою «зашитою» у даний контролер. Це в подальшому дає можливість персоналу за допомогою WEB-сервера отримати доступ у браузері до інструкції контролера при виникненні питань по його налаштуванням.
   • Для роботи з протоколом http модуль має 3-ри сокети, що дає змогу одночасної роботи з контролером з браузера 3-м користувачам.
   • При роботі контролера є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення роботи кожного з комунікаційних блоків програми за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею контролера).
   • У контролері можливо організувати відправлення листів-повідомлень по e-mail при умові активації функції доступу до архіву через WEB-сервер.
    • Відправка листів здійснюється через сервер типу SMTP, оскільки контролер не є почтовим сервером.
    • Можливо налаштування відсилки листів максимум 5-ти абонентам.
    • У налаштуваннях визначається перелік сигналів для кожного з абонентів.
    • У переліку можуть бути присутні:
       • аварійні сигнали, що по замовчанню записуються у внутрішню пам′ять контролера (логи)
       • цифрові та дискретні параметри, які відмічено при програмуванні, як ті, що записуються у архів на     Flash-карту (параметр відсилається тільки в разі його змінення
    • Один лист формується протягом 10 с. В нього може бути включено до 20-ти сигналів і/або параметрів. Якщо протягом цього часу до листа попадає більш 20-ти сигналів і/або параметрів, то у листі замість них формується загальне повідомлення про системний збій.
    • Вигляд повідомлення:
       • шаблон – до 60-и символів
       • ім′я сигналу (параметру) – до 32-х символів
       • значення.
    • Увага!!! Відсилку команд по e-mail в контролер не передбачено.
 • Протокол MQTT (IoT)
  • Призначений для застосування в системі "Інтернет речей" (IoT).
  • Протокол MQTT передбачає роботу з брокером повідомлень з відкритим кодом. Контролер може працювати з будь-яким брокером.
  • Для роботи з протоколом MQTT радимо використовувати Eclipse Mosquitto — це брокер повідомлень з відкритим кодом (з ліцензією EPL/EDL), який реалізує протокол MQTT версій 5.0, 3.1.1 і 3.1. Mosquitto легкий і підходить для використання на всіх пристроях від одноплатних комп’ютерів з низькою потужністю до повноцінних серверів.
  • Передача даних через брокер Eclipse Mosquitto можлива у двох варіантах:
     • Варіант 1: Без шифрування даних (MQTT). Даний варіант безкоштовний і активований                   в контролері по замовчуванню.
     • Варіант 2: З шифруванням даних (MQTT через TLS). Даний варіант активується за додаткову       оплату (аналогічно функції доступу до архіву через WEB-сервер).
 • Увага!!! При необхідності використання функції доступу до архіву через WEB-сервер та при використанні протоколу MQTT з шифруванням даних кожна з цих послуг окрема та кожна окремо активується за додаткову оплату.

  Програмування

 • Програма створюється на комп'ютері у середовищі розробки RAUT Qubix з використанням стандартних мов програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-3.
 • Програма переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
    • Flash-картою формату micro-SD (Secure Digital), яку користувач вставляє у слот, передбачений у корпусі базового модуля
    • по мережі Ethernet (запис програми здійснюється по протоколу ftp)
    • дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси (запис програми здійснюється по протоколу ftp)
  • Вікна завантаження програми у всіх варіантах є однаковими.
  • При запису програми на Flash-карту для подальшого завантаження у контролер, можливо прив'язати файл програми до конкретного приладу. Для цього при збереженні програми у файл *.мх3 на Flash-карту необхідно обрати функцію «Призначити ID*» конкретного приладу, до якого вона буде прив’язана.
  • *ID контролера присвоюється підприємством-виробником при випуску приладу, є унікальним та зберігається у інженерному меню контролера.
  • При написанні програми необхідно визначити можливість вивантаження файлу програми:
     • Вивантажити з паролем»
     • Вивантажити без пароля»
  • Якщо програма завантажується з Flash-карти з функцією «Призначити ID контролера», то автоматично обирається спосіб вивантаження «Вивантажити з паролем»
  • При написанні програми необхідно визначити можливість перезапису програми та «online-налаштування» по мережі:
     • «Доступ з паролем»
     • «Доступ без паролю»
  • Якщо встановлено пароль на доступ по мережі, зберігається можливість запису програми за допомогою Flash-карти без використання паролю.
  • Завантажена у контролер програма зберігається в ньому у вигляді початкового (некомпільованого) файлу з можливістю його скачування та перегляду у середовищі RAUT Qubix.
  • У інженерному меню контролера можлива зміна паролів, що були задані при програмуванні*:
     • « для організації рівнів доступу до вікон на екрані контролера та в WEB-сервері (9-ть рівнів)
     • « для доступу до архіву через WEB-сервер (якщо доступ активований)
   * Пароль для перегляду початкового файлу програми (якщо він був заданий) в контролері змінити неможливо.
   
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц, =24 В
Споживана потужність, не більше 10 Вт
Програмування* середовище розробки RAUT Qubix та стандартні мови програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-33
Ємність пам'яти пам'ять для FBD-програм 512 кб
пам'ять для графічного меню 3000 кб
для ведення логів (максимальна кількість записів до 26 200, розмір одного запису до 40 байт 1000 кб
Ємність пам'яті на Flash-карті для ведення архіву визначається параметрами обраної користувачем карти
Входи універсальні аналогові Pt1000, Ni1000, (0 - 10) B, (0 - 20) мА, (4-20) мА або дискретні з внутрішнім джерелом живлення (з комутацією нуля), не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 14 шт. у будь-якій конфігурації
Виходы/входи универсальні аналогові виходи (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм або дискретні входи з внутрішнім джерелом живлення (з комутацією нуля), не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 6 шт.
Виходи дискретні безпотенційні релейні 6 А, ~220 B 10 шт.
Інтерфейс MaxyConFlexy S2-А1, M2-A1 RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
MQTT 1 шт. 
S2-А1w RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 2 шт.**
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
MQTT 1 шт.
Web-сервер завжди активований і працює при наявності у контролера статичної IP-адреси
Тип дисплею графічний кольоровий 2.4"
Тип клавіатури MaxyConFlexy S2-A1, S2-A1w сенсорна 
MaxyConFlexy            M2-A1 механічна 
Спосіб зв'язку з модулями розширення провідний**
Корпус монтаж На DIN-рейку
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше,, % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²
 • * Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
    • Flash-картою формату SD (Secure Digital)
    • по протоколу ftp підключенням контролера до комп'ютера по мережі Ethernet
    • по протоколу ftp дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси.
 • ** При умові додаткового встановлення інтерфейсного модуля Mi-RS3-485. Модуль встановлюється з лівої сторони базового модуля впритул до нього. Для підключення необхідно замовити кабель RSW.
  • Кабель постачається у двох модифікаціях:
     • RSW-0.25 (довжина 0,25 м) - застосовується при установці модулів, як описано вище.
     • RSW-0,5 (довжина 0,5 м) - застосовується при нестандартному розміщенні модуля, коли необхідно встановити модуль та контролер на різних DIN-рейках. При цьому необхідно забезпечити відсутність перешкод (наведень) на данний кабель.
 • *** Модулі розширення встановлюються з правої сторони базового модуля впритул до нього. Для підключення будь-якого з модулів розширення до базового модулю або модулів між собою необхідно замовити кабель EW.
  • Кабель постачається у двох модифікаціях:
     • ЕW (довжина 0.13 м) – застосовується при встановленні модулів, яке описано вище.
     • ЕW-L (довжина 0.3 м) – застосовується при нестандартному розміщенні модулів, коли модулі встановлюються на різних DIN-рейках. При цьому необхідно забезпечити відсутність перешкод (наведень) на даний кабель.
 
 
 
 
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1
Схема підключення контролерів MaxyCon-Flexy S2-A1, MaxyCon-Flexy M2-A1 MaxyCon Flexy S2 A1 ru
кликните на схеме для ее увеличения
Схема підключення контролера MaxyCon-Flexy S2-A1w A1w shema podkl ua
клікніть на на схему для її збільшення
Приклад підключення різних приладів до входів та виходів контролерів MaxyCon-Flexy S2-A1, MaxyCon-Flexy S2-A1w, MaxyCon-Flexy M2-A1 A1 primer podkl ua
клікніть на схему для її збільшення
MaxyCon Flexy-S2-A1, MaxyCon Flexy-S2-A1w, MaxyCon Flexy-M2-A1
  • Корпус (157х86х60)
  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5.png
клікніть на кресленні для його збільшення