Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Freemax middle

Вільно-програмований контролер  

Freemax mini last gar ua

Freemax middle
Freemax mini last gar ua
 • Управління будь-якими технологічними процесами або установками по записаній користувачем програмі
 • Передача даних або отримання даних з мереж по протоколам :
    • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave,UNIVERS або M-bus
        (через інтерфейсний модуль IC M-Bus/RS-485))
    • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave)
    • Web-сервер (опціонально)
Freemax middle
Freemax mini last gar ua

Загальні функції

 • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
 • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних
 • Підтримка параметрів на заданому значенні за допомогою ПІД-регуляторів
 • Відображення інформації на алфавітно-цифровом ЖКІ

Архівування

 • В частині енергонезалежної пам'яті контролера міскістю 28 кб є можливість організації архіву.
 • Архів розподіляється на три частини:
  • "Збереження за часом" - 60 % (17203.2 б)
  • "Збереження по зміні значення" - 20 % (5734.4 б)
  • "Збереження по команді" - 20 % (5734.4 б)
 • "Збереження за часом"
  • В частині архіву "Збереження за часом" (збереження через задані інтервали часу) зберігаються аналогові та цифрові параметри з інтервалом, заданим користувачем.
  • Для кожного параметру може бути заданий свій інтервал (період) збереження, заданий у хвилинах.
  • Загальна кількість записів, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:
    f1 arch ,де
     17203.2 - місткість архіву
     9 - кількість байт на запис одного параметру
     n - кількість параметрів, які зберігаються
  • Кількість записів одного параметру протягом години дорівнює:
   f2 arch,де
   fi- період збереження параметру у хвилинах
     i - номер параметру (1... n)
  • Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години дорівнює:
   f3 arch
  • Таким чином час повного заповнення архіву становить:
   f4 arch,годин
  • Загальна кількість записів параметрів в архіві:
   f5 arch
   • Приклад
    Зберігається три параметри:
    - 1-й з періодом 1 хвилина
    - 2-й з періодом 2 хвилини
    - 3-й з періодом 3 хвилини.
    Загальна кількість записів в архіві:
    ex 1
    Кількість записів кожного з параметрів протягом години:
    - 1-й -    ex 2  записів/год.
    - 2-й -    ex 3  записів/год.
    - 3-й -    ex 4 записів/год.
    Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години:
     ex 5 записів/год.
    Час повного заповнення архіву дорівнює:
     ex 6, годин
    Загальна кількість записів кожного параметру:
    - 1-й -    ex 7записів
    - 2-й -    ex 8записів
    - 3-й -    ex 9записів
      
 • "Збереження по зміні значення"
  • В частині архіву "Збереження по зміні значення" зберігаются всі зміни стану обладнання, виникнення аварійних сигналів, тощо.
  • Ємність архіву становить 521 запис. Один запис дорівнює 11 байт, при цьому він може містити не більше 48 параметрів.
  • При зміні будь-якого параметру в архів записується стан всіх сигналів, що архівуються.
 • "Збереження по команді"
  • В частину архіву "Збереження по команді" записується весь зріз архіву, тобто всі параметри та сигнали, що є в архіві на момент надходження команди "save".
  • Надходження команди "save" задається користувачем при програмуванні.
  • Команда може подаватися через певні проміжки часу, при ввімкненні або вимкненні якогось обладнання, при надходженні якогось аварійного сигналу, тощо.
  • Максимальна кількість даних, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:
   f6 arch, де 
     •   5734.4 байт - місткість архіву
     •   1 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження дискретного параметру
     •   n1 - кількість дискретних параметрів
     •   2 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження цифрового параметру
     •   n2 - кількість цифрових параметрів
     •   4 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження аналогового параметру
     •   n3 - кількість аналогових параметрів
     •   5 байт - час запису
     •   N - кількість записів
  • В кожній з частин архіву комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.
 • Ведення архіву на Flash-карті формату micro-SD
  • Для веденння архіву в контролер необхідно вставити Flash-карту формату micro-SD
  • У кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_CM», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
  • В архіві виконується архівування всіх поточних та заданих параметрів, станів обладнання та аварій, які обирає для архівування користувач при написанні програми.
  • Для кожного параметра, аварії, стану передбачений окремий текстовий файл з характерною назвою, яка задається в редакторі програм FBD. На назву файлів встановлено обмеження:
     • максимальна довжина - 8 символів
     • в назвах неможливо використовувати крапки
     • в назвах використовується латинский алфавіт
   • Дані у кожному файлі зберігаються строками у вигляді записів у формату «дд/мм чч:мм:сс значение», де:
      • дд/мм – день/місяць збереження
      • чч:мм:сс – час збереження
      • значение – значення параметра (для дискретних параметрів відображаєтся 0 або 1)
  • Інтервал збереження кожного з аналогових та цифрових параметрів окремо у хвилинах задається користувачем
  • Дискретні параметри (стан обладнання) зберігаються при зміні стану, аварії - при виникненні або зникненні
  • Також передбачена можливість одночасного запису всіх параметрів по команді, сформованій у програмі користувача з використанням будь-яких умов.
  • Максимальна сумарна кількість параметрів, що архівуються, обмежена 256-а,з них дискретних параметрів може бути не більш 48-ми.
  • Ємність архіву залежить від обсягу пам'яті на Flash-карті.
  • Для оцінки розміру файлів: файл з кількістю записів 1000 займає ~32 кб.
  • В архіві комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.
  • Перегляд архіву можливо здійснити тільки витягувши Flash-карту з контролера та підключивши її до ПК.
  • Отримати доступ до архіву через додаток Web-сервер неможливо.

  Комунікаційні можливості

 • У контролері присутні наступні інтерфейси:
  • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave,UNIVERS або M-bus (через інтерфейсний модуль IC M-Bus/RS-485))
  • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave)
 • Протокол MODBUS-RTU, UNIVERS або M-bus (через інтерфейсний модуль IC M-Bus/RS-485)
  • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу RS-485 а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс RS-485 може бути використаний для підключення до контролера лічильників або інших приладів з інтерфейсом M-bus через інтерфейсний модуль IC M-Bus/RS-485.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Протокол MODBUS-TCP
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу Ethernet а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною контролерів.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
  • Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без организації системи диспетчеризації в контролері можно активувати WEB-сервер (активується за додаткову плату).
   • Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера чи мобільного пристрою зображення аналогічне дисплею контроллера зі всіма функціями перегляду значень параметрів і стану обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів та блокувань, управління обладнанням.
   • Для работи з Web-сервером контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1» (активується за додаткову плату).

  Програмування

 • Програма створюється на комп'ютері у середовищі розробки RAUT Qubix з використанням стандартних мов програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-3.
 • Програма переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
  • Flash-картою формату micro-SD (Secure Digital), яку користувач вставляє у слот, передбачений у корпусі базового модуля
  • по мережі Ethernet (запис програми здійснюється по протоколу ftp)
  • дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси (запис програми здійснюється по протоколу ftp)
 • Вікна завантаження програми у всіх варіантах є однаковими.
 • При застосуванні протоколу MODBUS-RTU контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач RS-485/USB будь-якого виробника, в тому числі і «РАУТ-автоматік».
 • При застосуванні протоколу UNIVERS контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач USB-Ю виробництва «РАУТ-автоматік».
Freemax middle
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц, =24 В

Споживана потужність, не більше

6 Вт
Програмування* Cередовище розробки RAUT Qubix та стандартні мови програмування FBD/CFC та ST по стандарту IEC 61131-3
Ємність пам'яті (загальна ємність пам'яті для FBD-програм та текстового меню) 117 кб
Ємність енергонезалежної пам'яті 32 кб (з них 28 кб під архів)
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20) мА ** 8 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 10 шт.
Виходи аналогові - (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 4 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 10 шт.
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU, UNIVERS або M-bus (через інтерфейсний модуль IC M-Bus/RS-485) ) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер працює при наявності у контролері Flash-карти формату Micro-SD та статичної IP-адреси (активується за додаткову плату)
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація «Живлення», «Аварія», «Несправність контролера», L1 … L4 використовуються при програмуванні
Корпус монтаж На DIN-рейку
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі

Підключення

дріт, перетином не більше 1 мм ²
 • * Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:
  • Flash-картою формату Micro-SD (Secure Digital)
  • підключенням контролера до комп'ютера по мережі RS-485(протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
  • підключенням контролера до комп'ютера по мережі Ethernet
  • дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси.
   • При застосуванні протоколу MODBUS-RTU контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач RS-485/USB будь-якого виробника, в тому числі і «РАУТ-автоматік».
   • При застосуванні протоколу UNIVERS контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач USB-Ю виробництва «РАУТ-автоматік».
 • ** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20) мА → (2-10) В.
 • *** Інтерфейси
  • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
Freemax middle
Freemax middle ua  
клікніть на схему для її збільшення
Freemax middle
  • Корпус (157х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5
клікніть на кресленні для його збільшення
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf