Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Freemax middle
Вільно програмований контролер для управління різними інженерними системами.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має різні комунікаційні інтерфейси та WEB-додаток.
freemax-middle-vis
! Додано можливість віддаленого доступу з локальних мереж Ethernet та Wi-Fi або глобальної мережі Internet при активації в контролері програми «WEB-сервер» та наявності статичної IP-адреси.
Freemax middle
freemax-middle-vis
 • Управління будь-якими технологічними процесами або установками по записаній користувачем програмі
! Додано можливість віддаленого доступу з локальних мереж Ethernet та Wi-Fi або глобальної мережі Internet при активації в контролері програми «WEB-сервер» та наявності статичної IP-адреси.
Freemax middle
freemax-middle-vis

Загальні функції

 • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
 • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних
 • Підтримка параметрів на заданому значенні за допомогою ПІД-регуляторів
 • Відображення інформації на алфавітно-цифровом ЖКІ

Архівування

В частині енергонезалежної пам'яті контролера міскістю 28 кб є можливість організації архіву. При цьому архів розподіляється на три частини:
- "Сохр. по времени" - 60 % (17203.2 б).
- "Сохр. по дис. изм." - 20 % (5734.4 б).
- "Сохр. по команде" - 20 % (5734.4 б)

1.В частині архіву "Сохр. по времени" (збереження через задані інтервали часу) зберігаються аналогові та цифрові параметри з інтервалом, заданим користувачем. Для кожного параметру може бути заданий свій інтервал (період) збереження, заданий у хвилинах.
Загальна кількість записів, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:
 f1 arch ,де 
17203.2 байт - місткість архіву
9 – кількість байт на запис одного параметру
n - кількість параметрів, які зберігаються
Кількість записів одного параметру протягом години дорівнює:
f2 arch,де 
fi-період збереження параметру у хвилинах
і – номер параметру 1…n
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години дорівнює:
f3 arch
Таким чином час повного заповнення архіву становить:
f4 arch,годин
Загальна кількість записів параметрів в архіві:
f5 arch
Приклад.
Зберігається три параметри:
- 1-й з періодом 1 хвилина
- 2-й з періодом 2 хвилини
- 3-й з періодом 3 хвилини.
Загальна кількість записів в архіві:
ex 1
Кількість записів кожного з параметрів протягом години:
- 1-й -   ex 2  записів/год.
- 2-й -   ex 3 записів/год.
- 3-й -   ex 4 записів/год.
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години:
 ex 5 записів/год.
Час повного заповнення архіву дорівнює:
 ex 6, годин
Загальна кількість записів кожного параметру:
- 1-й -   ex 7записів
- 2-й -   ex 8записів
- 3-й -   ex 9записів
  
2. В частині архіву "Сохр. по дис. изм." зберігаются всі зміни стану обладнання, виникнення аварійних сигналів, тощо. Ємність архіву становить 521 запис. Один запис дорівнює 11 байт, при цьому він може містити не більше 48 параметрів. При зміні будь-якого параметру в архів записується стан всіх сигналів, що архівуються.
  
3.В частину архіву "Збереження по команді" записується весь зріз архіву, тобто всі параметри та сигнали, що є в архіві на момент надходження команди "save". Надходження команда "save" завдається користувачем при програмуванні. Команда може подаватися через певні проміжки часу, при ввімкненні або вимкненні якогось обладнання, при надходженні якогось аварійного сигналу, тощо.
Максимальна кількість даних, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:

f6 arch, де 
5734.4 байт - місткість архіву
1 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження дискретного параметру
n1 - кількість дискретних параметрів
2 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження цифрового параметру
n2 - кількість цифрових параметрів
4 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження аналогового параметру
n3 - кількість аналогових параметрів
5 байт - час запису
N - кількість записів
В кожній з частин архіву комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.

Ведення архіву на Flash-карті формату micro-SD.
Для веденння архіву в контролер необхідно вставити Flash-карту формату micro-SD.
У кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_CM», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
В архіві виконується архівування всіх поточних та заданих параметрів, станів обладнання та аварій, які обирає для архівування користувач при написанні програми.
Для кожного параметра, аварії, стану передбачений окремий текстовий файл з характерною назвою, яка задається в редакторі програм FBD. На назву файлів встановлено обмеження:
- максимальна довжина - 8 символів
- в назвах неможливо використовувати крапки
- в назвах використовується латинский алфавіт.
Данні у кожному файлі зберігаються строками у вигляді записів у формату «дд/мм чч:мм:сс значение», де:
- дд/мм – день/місяць збереження
- чч:мм:сс – час збереження
- значение – значення параметра (для діскретних параметрів відображаєтся 0 або 1).
Інтервал збереження кожного з аналогових та цифрових параметрів окремо у хвилинах задається користувачем. Діскретні параметри (стан обладнання) зберігаються при зміні стану, аварії - при виникненні або зникненні.
    Також передбачена можливість одночасного запису всіх параметрів по команді, сформованій у програмі користувача з використанням будь-яких умов.
    Максимальна сумарна кількість параметрів, що архівуються, обмежена 256-а,з них дискретних параметрів може бути не більш 48-ми.
Ємність архіву залежить від обсягу пам'яті на Flash-карті.
Для оцінки розміру файлів: файл з кількістю записів 1000 займає ~32 кб.
В архіві комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.
    Перегляд архіву можливо здійснити тільки витягувши Flash-карту з контролера та підключивши її до ПК.
    Отримати доступ до архіву через додаток Web-сервер неможливо.

Комунікаційні можливості


    Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсної мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP / FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

     Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
    Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
    Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
! Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без організації системи диспетчеризації в контролері можна активувати додаток WEB-сервер. WEB-сервер дозволяє організувати доступ до контролера по локальній мережі (Ethernet, Wi-Fi) або глобальної (Internet) мережі через WEB-браузер стаціонарного комп'ютера або будь-якого мобільного пристрою (ноутбук, планшет, мобільний телефон).  У контролері повинна бути встановлена flash-карта формату SD і він повинен мати статичну IP-адресу.
Freemax middle
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц, =24 В

Споживана потужність, не більше

6 Вт
Програмування* «Конфігуратор FBD» та стандартна мова програмування FBD по стандарту IEC 61131-3
Ємність пам'яті (загальна ємність пам'яті для FBD-програм та текстового меню) 117 кб
Ємність енергонезалежної пам'яті 32 кб (з них 28 кб під архів)
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20) мА ** 8 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 10 шт.
Виходи аналогові - (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 4 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 10 шт.
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер працює при наявності у контролері Flash-карти формату Micro-SD та статичної IP-адреси
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація «Живлення», «Аварія», «Несправність контролера», L1 … L4 використовуються при програмуванні
Корпус монтаж На DIN-рейку
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі

Підключення

дріт, перетином не більше 1 мм ²

* Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер одним з нижче перерахованих способів:

 • Flash-картою формату Micro-SD (Secure Digital)
 • підключенням контролера до комп'ютера по мережі RS-485(протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • підключенням контролера до комп'ютера по мережі Ethernet
 • дистанційно по мережі Internet при наявності у контролера статичної IP-адреси

При застосуванні протоколу MODBUS-RTU контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач RS-485/USB будь-якого виробника, в тому числі і «РАУТ-автоматік». При застосуванні протоколу UNIVERS контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач USB-Ю виробництва «РАУТ-автоматік».

** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20) мА → (2-10) В.

*** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.

Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.

Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу. 

Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.

Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.  При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.

 

Freemax middle
con mdl  
клікніть на схему для її збільшення
Freemax middle
  • Корпус (157х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5
клікніть на кресленні для його збільшення

*** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.

Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.

Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.

Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.  При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.