Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Freemax micro

Вільно програмований контролер для управління різними інженерними системами.
Призначений для установки на DIN-рейку.
Має комунікаційний інтерфейс.

! Найменший контролер в лінійці вільно програмованих контролерів. Виготовляється з вбудованим інтерфейсом RS-485 (протокол UNIVERS, MODBUS-RTU). На відміну від старших контролерів не має Flash-карти і програмується від комп'ютера по мережі RS-485.
freemax micro
Freemax micro
freemax micro
  • Управління будь-якими технологічними процесами або установками по записаній користувачем програмі
! Найменший контролер в лінійці вільно програмованих контролерів. Виготовляється з вбудованим інтерфейсом RS-485 (протокол UNIVERS, MODBUS-RTU). На відміну від старших контролерів не має Flash-карти і програмується від комп'ютера по мережі RS-485.
Freemax micro
freemax micro

Загальні функції

  • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
  • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу».
  • Підтримка параметрів на заданому значенні за допомогою ПІД-регуляторів

Архівування

В частині енергонезалежної пам'яті контролера міскістю 28 кб є можливість організації архіву. При цьому архів розподіляється на три частини:
- "Сохр. по времени" - 60 % (17203.2 б).
- "Сохр. по дис. изм." - 20 % (5734.4 б).
- "Сохр. по команде" - 20 % (5734.4 б)

1.В частині архіву "Сохр. по времени" (збереження через задані інтервали часу) зберігаються аналогові та цифрові параметри з інтервалом, заданим користувачем. Для кожного параметру може бути заданий свій інтервал (період) збереження, заданий у хвилинах.
Загальна кількість записів, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:
 f1 arch ,де 
17203.2 байт - місткість архіву
9 – кількість байт на запис одного параметру
n - кількість параметрів, які зберігаються
Кількість записів одного параметру протягом години дорівнює:
f2 arch,де 
fi-період збереження параметру у хвилинах
і – номер параметру 1…n
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години дорівнює:
f3 arch
Таким чином час повного заповнення архіву становить:
f4 arch,годин
Загальна кількість записів параметрів в архіві:
f5 arch
Приклад.
Зберігається три параметри:
- 1-й з періодом 1 хвилина
- 2-й з періодом 2 хвилини
- 3-й з періодом 3 хвилини.
Загальна кількість записів в архіві:
ex 1
Кількість записів кожного з параметрів протягом години:
- 1-й -   ex 2  записів/год.
- 2-й -   ex 3 записів/год.
- 3-й -   ex 4 записів/год.
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години:
 ex 5 записів/год.
Час повного заповнення архіву дорівнює:
 ex 6, годин
Загальна кількість записів кожного параметру:
- 1-й -   ex 7записів
- 2-й -   ex 8записів
- 3-й -   ex 9записів
  
2. В частині архіву "Сохр. по дис. изм." зберігаются всі зміни стану обладнання, виникнення аварійних сигналів, тощо. Ємність архіву становить 521 запис. Один запис дорівнює 11 байт, при цьому він може містити не більше 48 параметрів. При зміні будь-якого параметру в архів записується стан всіх сигналів, що архівуються.
  
3.В частину архіву "Збереження по команді" записується весь зріз архіву, тобто всі параметри та сигнали, що є в архіві на момент надходження команди "save". Надходження команди "save" завдається користувачем при програмуванні. Команда може подаватися через певні проміжки часу, при ввімкненні або вимкненні якогось обладнання, при надходженні якогось аварійного сигналу, тощо.
Максимальна кількість даних, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:

f6 arch, де 
5734.4 байт - місткість архіву
1 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження дискретного параметру
n1 - кількість дискретних параметрів
2 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження цифрового параметру
n2 - кількість цифрових параметрів
4 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження аналогового параметру
n3 - кількість аналогових параметрів
5 байт - час запису
N - кількість записів
В кожній з частин архіву комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.

Комунікаційні можливості

    Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачений інтерфейс RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS).

Інтерфейс RS-485 є невід'ємною частиною контролера.

Freemax micro
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц или =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Програмування* «Конфігуратор FBD» та стандартна мова програмування FBD по стандарту IEC 61131-3
Ємність пам'яті (загальна ємність пам'яті для FBD-програм та текстового меню)

117 кб

Ємність енергонезалежної пам'яті 32 кб (з них 28 кб під архів)

Входи

аналогові Pt1000, Ni1000 3 шт.
аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20) мА ** 1 шт.
дискретні з внутрішнім джерелом живлення не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 4 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, опір навантаження не менше 20кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс*** RS-485(протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер підключенням контролера до комп'ютера по мережі RS-485(протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS). При застосуванні протоколу MODBUS-RTU контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач RS-485/USB будь-якого виробника, в тому числі і «РАУТ-автоматік». При застосуванні протоколу UNIVERS контролер підключається до ПК через шлюз-перетворювач USB-Ю виробництва «РАУТ-автоматік».

**Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20) мА → (2-10) В.

*** Інтерфейс RS-485 є складовою частиною контролера.

Freemax micro
freemax-micro-cxema-1.png
клікніть на схему для її збільшення
Freemax micro
    • Корпус (70х86х60)

      • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення