Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Freemax micro M

Вільно програмований контролер для управління різними технологічними процесами, в яких є потреба вимірювання та регулювання температурних режимів.
Призначений для установки на DIN-рейку.
Має комунікаційний інтерфейс.
freemax microm new
Freemax micro M
freemax microm new
 • Управління будь-якими технологічними процесами в яких є потреба вимірювання та регулювання температурних режимів.
Freemax micro M
freemax microm new

Загальні функції

 • Обробка входів по записаної користувачем логіці і управління виходами контролера на підставі цієї логіки
 • Можливість організації будь-яких функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу».
 • Регулювання температурних параметрів за допомогою ПІД-регуляторів з використанням систем автоматичного регулювання (САР) з різними характеристиками по кількості контурів регулювання (одно- та багатоконтурні), по виду виконуваної функції (стабілізуюча, програмна, тощо), по кількості параметрів, що регулюються, і т.д.  

Варіанти підключення аналогових входів

    До аналогових входів контролера можливо підключити:
 • термоперетворювачі опору з номінальними статичними характеристиками (НСХ) типу Pt1000 та Ni1000 по двопроводній схемі підключення
 • термоперетворювачі опору з НСХ типу Cu50, Cu100, Pt50, Pt100 та Ni100 по трипроводній схемі підключення
 • перетворювачі термоелектричні (термопари) з НСХ типу ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП-10 (S), ТПП-13 (R), ТПР (B), ТВР (Al).
    Наведені вище датчики температури можливо підключити до аналогових входів контролера у 9-ти комбінаціях, які відображено у таблиці 1.

                                                                                                                   таблиця 1.

№ входу Комбінація режимів настройки аналогових входів
1 R50/100 R50/100 R50/100 R1000 ТП R1000 R1000 ТП ТП
2 х х х ТП ТП ТП ТП ТП ТП
3 х ТП х х ТП ТП ТП ТП
4 R50/100 R1000 ТП R50/100 R50/100 R1000 ТП R1000 ТП


Позначення у таблиці:
ТП – термоелектричний перетворювач (термопара)
R50/100 – низькоомний термоперетворювач опору (Cu50, Cu100, Pt50, Pt100, Ni100)
R1000 – високоомний термоперетворювач опору (Pt1000, Ni1000)
X – вхід у даній комбинації не доступний, клема використовується для підключення низькоомного термоперетворювача опору по трипроводній схемі підключення.
Вибір комбінації підключення аналогових входів контролера та визначення НСХ датчика, що підключений до кожного входу, здійснюється при програмуванні контролера. У таблиці 2 наведено вимірювальні діапазони по температурі для термоелектричних перетворювачів.

Таблиця 2.

Термоперетворювач ТХК (L) ТЖК (J) ТНН (N) ТХА (К) ТПП-10 (S) ТПП-13 (R) ТПР (В) ТВР (А1)
Вимірювальний діапазон, ºС 0-780 0-950 0-1300 0-1350 0-1750 0-1750 0-1820 0-2500
Для всіх термоелектричних перетворювачів, перелічених у таблиці 2:
- розподільча здатність, ºС …………………………………………………………………. 1
- максимальна похибка вимірювання, % повної шкали ……………….. ± 0.5
- внутрішнє або зовнішнє компенсування температури «холодного спаю». Для термоперетворювачів опору Cu50, Cu100, Pt50, Pt100, Ni100, Pt1000, Ni1000:
- діапазон вимірювання, ºС …………………………………………………… -50…+250
- розподільча здатність, ºС …………………………………………………………… 0. 1
- максимальна похибка вимірювання, % повної шкали ……… ± 0.5 (0 … 200 ºС) …… ± 1 (-50 … 250 ºС)

Архівування

В частині енергонезалежної пам'яті контролера міскістю 28 кб є можливість організації архіву. При цьому архів розподіляється на три частини:
- "Сохр. по времени" - 60 % (17203.2 б).
- "Сохр. по дис. изм." - 20 % (5734.4 б).
- "Сохр. по команде" - 20 % (5734.4 б)

1.В частині архіву "Сохр. по времени" (збереження через задані інтервали часу) зберігаються аналогові та цифрові параметри з інтервалом, заданим користувачем. Для кожного параметру може бути заданий свій інтервал (період) збереження, заданий у хвилинах.
Загальна кількість записів, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:
 f1 arch ,де 
17203.2 байт - місткість архіву
9 – кількість байт на запис одного параметру
n - кількість параметрів, які зберігаються
Кількість записів одного параметру протягом години дорівнює:
f2 arch,де 
fi-період збереження параметру у хвилинах
і – номер параметру 1…n
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години дорівнює:
f3 arch
Таким чином час повного заповнення архіву становить:
f4 arch,годин
Загальна кількість записів параметрів в архіві:
f5 arch
Приклад.
Зберігається три параметри:
- 1-й з періодом 1 хвилина
- 2-й з періодом 2 хвилини
- 3-й з періодом 3 хвилини.
Загальна кількість записів в архіві:
ex 1
Кількість записів кожного з параметрів протягом години:
- 1-й -   ex 2  записів/год.
- 2-й -   ex 3 записів/год.
- 3-й -   ex 4 записів/год.
Загальна кількість записів всіх параметрів протягом години:
 ex 5 записів/год.
Час повного заповнення архіву дорівнює:
 ex 6, годин
Загальна кількість записів кожного параметру:
- 1-й -   ex 7записів
- 2-й -   ex 8записів
- 3-й -   ex 9записів
  
2. В частині архіву "Сохр. по дис. изм." зберігаются всі зміни стану обладнання, виникнення аварійних сигналів, тощо. Ємність архіву становить 521 запис. Один запис дорівнює 11 байт, при цьому він може містити не більше 48 параметрів. При зміні будь-якого параметру в архів записується стан всіх сигналів, що архівуються.
  
3.В частину архіву "Збереження по команді" записується весь зріз архіву, тобто всі параметри та сигнали, що є в архіві на момент надходження команди "save". Надходження команда "save" завдається користувачем при програмуванні. Команда може подаватися через певні проміжки часу, при ввімкненні або вимкненні якогось обладнання, при надходженні якогось аварійного сигналу, тощо.
Максимальна кількість даних, що можливо зберігати у цій частині архіву, вираховується по формулі:

f6 arch, де 
5734.4 байт - місткість архіву
1 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження дискретного параметру
n1 - кількість дискретних параметрів
2 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження цифрового параметру
n2 - кількість цифрових параметрів
4 байт - об'єм пам'яті на кожне збереження аналогового параметру
n3 - кількість аналогових параметрів
5 байт - час запису
N - кількість записів
В кожній з частин архіву комірки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується у першу, а інформація, що зберігалася в ній раніше видаляється.

Комунікаційні можливості

    Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачений інтерфейс RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або ЮНІВЕРС).
Інтерфейс RS-485 є невід'ємною частиною контролера.

Freemax micro M
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц или =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Програмування* «Конфігуратор FBD» та стандартна мова програмування FBD по стандарту IEC 61131-3
Ємність оперативної пам'яті (загальна ємність пам'яті для FBD-програм та текстового меню)
117 кб
Ємність енергонезалежної пам'яті 32 кб (з них 28 кб під архів)

Входи
аналогові з НСХ Cu50, Cu100, Pt50, Pt100, Ni100, Pt1000, Ni1000, ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП-10 (S), ТПП-13 (R), ТПР (B), ТВР (Al) 2...4 шт.**
дискретні с внутрішнім джерелом живлення не більше 5 Гц з довжиною імпульсу не менше 0.1 с 4 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, 20кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс*** RS-485(протоколи MODBUS-RTU або ЮНІВЕРС)
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація «Живлення», «Аварія», «Несправність контролера», L1 та L2 використовуються при програмуванні
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Підключення провід, перетином не більше 1 мм ²

*Програма створюється на комп'ютері і переноситься в контролер підключенням контролера до комп'ютера по мережі RS-485
** Кількість аналогових входів визначається обраною при програмуванні комбінацією підключення датчиків.
*** Інтерфейс RS-485 є складовою частиною контролера.
Freemax micro M
freemax micro m1 con
клікніть на схему для її збільшення
Freemax micro M
  • Корпус (70х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення