Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Waterheat-UM2-24 plus

    Вільно конфігурований контролер.
    Призначений для автоматизації систем опалення або ГВП.
    Має 8 стандартних алгоритми для управління одним контуром опалення або ГВП.
    Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

 

WH UM2 24 plus last gar ua
Waterheat-UM2-24 plus
WH UM2 24 plus last gar ua

Контролер для управління

 • залежною системою опалення
 • незалежною системою опалення без підживлення
 • незалежною системою опалення з підживленням (один підживлюючий насос)
 • незалежною системою опалення з підживленням (два підживлювальних насоса)
 • системою ГВП (тупікова схема)
 • системою ГВП (2-х ступінчаста схема)
 • системою ГВП (схема зі швидкісним теплообмінником і баком-акумулятором)
 • системою ГВП (схема з баком-акумулятором і завантажувальними насосами)

    У всіх варіантах застосування виконується управління двома насосами (підмішуючими, циркуляційними або завантажувальними). У всіх варіантах застосування, крім незалежної системи опалення з підживленням і системи ГВП зі швидкісним теплообмінником і баком-акумулятором, можливо керування клапанами з аналоговим або трипозиційним приводом. У двох зазначених варіантах можливе керування клапанами тільки з аналоговим приводом.

 В системі опалення можливий один з чотирьох варіантів управління циркуляційними насосами системи опалення (теплопостачання):

 • два насоси без частотних перетворювачів
 • один з насосів з частотним перетворювачем
 • до двох насосів встановлений один частотний перетворювач, який переключається між насосами
 • два насоси з частотними перетворювачами

 

 

!

Модернізований контролер Wateheat-UM2- 24. Додано можливість регулювання тиску (перепаду тиску) в системі опалення шляхом впливу на продуктивність циркуляційних насосів (насоси з частотними перетворювачами). Додано архів параметрів.

 

Waterheat-UM2-24 plus
WH UM2 24 plus last gar ua  

Підтримка параметрів

Регулювання температури в залежній чи незалежній системі опалення (теплопостачання)

 • Вибір одного з 3-х регульованих параметрів і схеми його регулювання:
  • Одноконтурне регулювання температури подаючого теплоносія на вході в систему
  • Каскадне регулювання температури повітря в приміщенні
  • Одноконтурне або каскадне регулювання температури зворотного теплоносія
 • Вибір алгоритму регулювання температури:
  • Підтримка обраного параметра на заданому значенні
  • Регулювання обраного параметра в залежності від температури зовнішнього повітря (опалювальний графік)
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для систем з регулюванням температури по каскадній схемі
 • Встановлення режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем або автоматично  по температурі зовнішнього повітря (для систем опалення та теплопостачання)

Опалювальний графік

 • Вибір типу опалювального графіка:
  • розрахунковий (враховується тільки температура зовнішнього повітря)
  • реальний (враховується як температура зовнішнього повітря, так і подаючого теплоносія теплової мережі)
 • Можливість вибору одного з чотирьох закладених у програму контролера опалювальних графіків.
 • Можливість внесення змін у обраний опалювальний графік вручну або його автоматичний перерахунок за заданими розрахунковими температурами повітря та теплоносія.

Регулювання тиску (перепаду тиску) в системі опалення (теплопостачання).

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні тиску (перепаду тиску) теплоносія в контурі опалення (теплопостачання).

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання (тупікова, з циркуляцією, 2-х ступінчаста)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води на вході в систему гарячого водопостачання.

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання зі швидкісним теплообмінником і баком-акумулятором

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води після швидкісного теплообмінника
 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води в баку-акумуляторі.

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання з баком-акумулятором та завантажувальними насосами

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води в баку-акумуляторі.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Насоси (циркуляційні системи опалення)
   • дискретна команда на включення/відключення
   • аналогове управління (0-10) В
  • Насоси (циркуляційні системи ГВП, підживлювальні, завантажувальні)
   • дискретна команда на включення/відключення (див. примітку 1)
  • Регулюючі клапани
   • аналогове управління (0-10) В
   • або
   • трипозиційне керування
  • Клапан в системі підживлення і клапан холодної води в системі ГВП з баком-акуумулятором
   • дискретна команда на відкриття/закриття (див. примітку 1)

  Примітка 1.
      При організації в технологічній системі підживлення контуру з одним підживлювальним насосом і клапаном з дискретним керуванням, управління клапаном і насосом виконується з одного виходу контролера (команда роздається на обидва ВМ).
      Те ж саме для завантажувальних насосів в схемі з баком-акумулятором.
      При організації в технологічній системі підживлення контуру з двома підживлювальними насосами і клапаном з дискретним керуванням, необхідно враховувати, що команди на робочий і резервний насоси видаються з різних виходів контролера. При цьому для управління клапаном, який працює як з робіочим, так і з резервним насосом, необхідно організувати відповідну схему управління.
      Теж саме для завантажувальних насосів в схемі з баком-акумулятором.
      При організації в технологічній системі підживлення контуру тільки з клапаном з дискретним управлінням команда на клапан видається з виходу контролера, призначеного для управління підживлювальним насосом, обраним робочим. При цьому необхідно заборонити функції автоматичного включення резервного насосу при несправності робочого та періодичної зміни насосів.

 • Можливість управління в основному контурі систем опалення чи ГВП та в контурі підживлення системи опалення групою з двох насосів (1 робочий і 1 резервний)
 • Вибір в кожній групі насосів «робочий» і «резервний» в меню контролера
 • Автоматичний вибір в кожній групі насосів «робочий» і «резервний» (після безаварійної зупинки насоса при подальшому пуску включиться той насос, який до цього не працював)
  • насоси вимикаються
  • насоси продовжують працювати
 • Вибір варіанту стану циркуляційних насосів системи опалення (теплопостачання) при переведенні системи у режим "Літо":
 • Вибір варіанту роботи підживлювальної контуру - включення і виключення по одному сигнализатору тиску або по двом
 • Можливість включення функції перезапуску циркуляційних насосів після збою живлення (Функція реалізована тільки для циркуляційних насосів, оскільки підживлювальні та завантажувальні насоси вмикаються автоматично по своїх датчиках)
 • Режими керування обладнанням:
  • «ручний» - з фасадної панелі контролера або з меню контролера (див. примітку 2)
  • «дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «автоматичний» - за логікою управління, реалізованою в програмі контролера

Примітка 2.
У режимі управління «ручний» управління обладнанням виконується наступним чином:
- циркуляційний насос системи опалення чи ГВП, обраний робочим, управляється командами з меню контролера або зовнішніми командами «Пуск»/«Стоп» (для можливості включення в ручному режимі резервного насоса, його необхідно обрати робочим)
- підживлюючий насос незалежної системи опалення і завантажувальний насос системи ГВП з баком-акумулятором, обраний робочим, управляється командами з меню контролера (для можливості включення в ручному режимі резервного насоса, його необхідно обрати робочим)
- регулюючі клапани керуються командами з меню контролера.- регулюючі клапани керуються командами з меню контролера.

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку 3)
 • Функція адаптації для контурів регулювання температури(автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка 3.
Для підтримки температури в системах опалення та гарячого водопостачання в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор. Для підтримки тиску (перепаду тиску) - пропорційно-інтегрально- деференційний (ПІД) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

Загальні функції захисту

 • автоматичне включення резервного насосу при несправності робочого
 • захист насосів від «сухого ходу»
 • заборона перезапуску насоса після зняття сигналу «сухий хід» (функція може бути відключена)
 • зупинка в будь-якому режимі управління насоса по зовнішній команді, поданої на вхід контролера
 • можливість автоматичного контрольного включення / вимикання (прогону) насосів із заданою періодичністю, щоб уникнути їх «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
 • автоматична зміна робочого і резервного насосів із заданою періодичністю для їх рівномірного зносу
 • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
 • можливість установки для регулюючого клапана мінімальної і максимальної ступені відкриття
 • можливість установки для регулюючого клапана режиму роботи.  При встановленому режимі роботи положення клапана пов'язано зі станом циркуляційних насосів. Тобто в залежній системі опалення при відключенні насоса клапан встановлюється в максимально заданий відкритий стан, що захищає систему опалення від заморожування. У незалежній системі опалення і в системі ГВП - клапан встановлюється в мінімально заданий відкритий стан, що захищає теплообмінник від закипання. При невстановленому режимі роботи при відключенні насоса клапан буде продовжувати регулювання температури
 • можливість автоматичного контрольного відкриття / закриття (прогону) регулюючого клапана із заданою періодичністю, щоб уникнути його «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
 • внесення будь-яких змін в програму контролера можливо тільки при введенні пароля

Захист в системі підживлення незалежної системи опалення

 • автоматичне включення підживлювального насосу, обраного робочим, при зниженні тиску у внутрішньому контурі незалежної системи опалення
 • можливість встановлення тимчасової затримки при включенні підживлення за сигналом про зниження тиску, для одержання підтвердження про його стійке зниження
 • автоматичне вимикання всіх насосів через заданий інтервал часу для відключення підживлення системи, в якій відбувається витік теплоносія

Захист в системі гарячого водопостачання за схемою зі швикістним теплообмінником та баком-акумулятором

 • автоматичне відкриття клапану на холодній воді за сигналом нижнього рівня в баку-акумуляторі і його автоматичне закриття за сигналом верхнього рівня
 • автоматичне закриття регулюючого клапану перед швидкісним теплообмінником при закритті клапану на холодній воді
 • можливість здійснення функції закриття регулюючого клапану перед баком-акумулятором при вимкненому циркуляційному насосі.+

Захист в системі гарячого водопостачання з баком-акумулятором та завантажувальними насосами

 • автоматичне вимкнення завантажувального насосу, що вибраний робочим, при збільшенні температури у баці-акумуляторі. 

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. Одночасно на фасадній панелі контролера загоряється світлодіод «Аварія».           При цьому на дисплеї у вікні аварій можливо переглянути список аварій з конкретним зазначенням їх причини.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

В системі опалення (теплопостачання)

 • Можливість включення календарного графіка для підвищення/зниження (зміщення) на n°С уставки регулювання температури в контурі опалення (теплопостачання) – дозволяє автоматично зменшувати витрати енергоносія у певні періоди часу роботи контуру.
 • Можливість включення функції захисту від перевищення температури зворотного теплоносія значення, обчисленого по опалювальному графіку, при заданому режимі регулювання температури подавального теплоносія або по температурі повітря в приміщенні (з метою запобігання розрахунку з теплопостачальною організацією по 3-й групі обліку)
 • Можливість встановлення режимів роботи «Зима»-«Літо» - дозволяє виконувати автоматичну зупинку циркуляційних насосів при переході на літній режим роботи, тобто автоматично відключати опалення по заданій уставці температури зовнішнього повітря

В системі гарячого водопостачання за 2-х ступінчастою схемою

 • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично вмикається/вимикається або за заданим часом (календарний графік) або зниження/підвищення температури води в циркуляційному трубопроводі або за обома параметрами.

В системі гарячого водопостачання за схемою з баком-акумулятором

 • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично вмикається/вимикається за заданим часом (календарний графік)

Архівування

     Контролер виконує архівацію всіх даних, які можуть знадобитися для аналізу роботи системи. Архів складається з двох частин. В «Архіві параметрів» фіксуються значення всіх параметрів, через задані проміжки часу. В «Журналі подій» записуються події при їх появі із зазначенням часу початку та кінця події. До подій відносяться включення і вимикання обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів.

    Ємність «архіву параметрів» становить 768 точок, «журналу подій» - 455 точок. У кожному з них клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої комірки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.

Комунікаційні можливості

   Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP)

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер неможливо використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-3.
    Інтерфейс TP-FT-10 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-LON.
    Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

 

Конфігурація

    Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
    Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.

Waterheat-UM2-24 plus
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0-10) B, (4-20)мА* 5 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 5 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, опір навантаження не менше 50 кОм 3 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 6 шт.**
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація «Насоси системи 1 працюють», «Насоси системи 2 працюють», «Живлення», «Аварія», «Контролер працює/несправний»
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів с вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блока перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Два з 6-ти дискретних виходів можливо використати для управління клапаном з трипозиційним керуванням
**** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-3.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.

Waterheat-UM2-24 plus
1.1 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.1 рус shema 1 1
1.2 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.2 рус shema 1 2
1.3 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), без підживлення, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.3 рус shema 1 3
1.4 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), без підживлення, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.4 рус shema 1 4
1.5 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.5 рус shema 1 5
1.6 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.6 рус shema 1 6
1.7 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (без ЧП), з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.1.7 рус shema 1 7
Waterheat-UM2-24 plus
2.1 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.1 рус shema 2 1
2.2 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.2 рус shema 2 2
2.3 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), без підживлення, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.3 рус shema 2 3
2.4  Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), без підживлення, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.4 рус shema 2 4
2.5 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП),з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.5 рус shema 2 5
2.6 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.6 рус shema 2 6
2.7 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (один без ЧП, другий з ЧП), з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.2.7 рус shema 2 7
Waterheat-UM2-24 plus
3.1 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.1 рус shema 3 1
3.2 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.2 рус shema 3 2
3.3. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), без підживлення, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

waterheat-s2-24-func-1 shema 3 3
3.4.Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), без підживлення, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.4 рус shema 3 4
3.5. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.5 рус shema 3 5
3.6 Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.6 рус shema 3 6
3.7. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (ЧП почергово підключається до обох насосів), з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.3.7 рус shema 3 7
Waterheat-UM2-24 plus
4.1. Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.4.1 рус shema 4 1
4.2 Залежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.4.2 рус shema 4 2
4.3. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), без підживлення, управління клапаном аналогове
 

Схема підключення

Схема функ.4.3 рус shema 4 3
4.4. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), без підживлення, управління клапаном трипозиційне.

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.4.4 рус shema 4 4
4.5. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном аналогове

схема

Схема підключення

Схема функ.4.5 рус shema 4 5
4.6. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), з підживленням (один підживлювальний насос), управління клапаном трипозиційне.

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.4.6 рус shema 4 6
4.7. Незалежна система опалення з 2-ма циркуляційними насосами (кожний з насосів з ЧП), з підживленням (два підживлювальних насоси), управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.4.7 рус shema 4 7
Waterheat-UM2-24 plus
5.1. Тупікова система ГВП, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.1 рус Shema5.1 ua
5.2. Тупікова система ГВП, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.2 рус Shema5.2 ua
5.3. Двоступінчата система ГВП з 2-ма циркуляційними насосами, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.3 рус Shema5.3 ua
5.4. Двоступінчата система ГВП з 2-ма циркуляційними насосами, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.4 рус Shema5.4 ua
5.5. Система ГВП з баком-акумулятором, 2-ма циркуляційними насосами та двома клапанами з аналоговим управлінням

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.5 рус Shema5.5 ua
5.6. Система ГВП. Схема з баком-акумулятором, 2-ма циркуляційними насосами та двома (одним) завантажувальними насосами

Функціональна схема

Схема підключення

Схема функ.5.6 рус Shema5.6 ua
Waterheat-UM2-24 plus
  • Корпус (105х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a4.png
клікніть на кресленні для його збільшення