Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Waterheat-U4X

    Вільно конфігурований контролер.
    Призначений для автоматизації систем опалення або ГВП.
    Має 4 стандартних алгоритми для управління одним контуром опалення або ГВП.
    Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.
    Призначений для установки на фасадну панель щита.
    Без комунікаційного інтерфейсу

WH U4X last gar ua
Waterheat-U4X
WH U4X last gar ua

Контролер для управління:

 • залежною системою опалення
 • незалежною системою опалення без підживлення
 • системою ГВП (тупікова схема)
 • системою ГВП (2-х ступінчаста схема)

У всіх варіантах застосування виконується управління двома насосами (підмішуючими або циркуляційними). У всіх варіантах застосування можливе управління клапанами з аналоговим або трипозиційним приводом.

Waterheat-U4X
WH U4X last gar ua  

Підтримка параметрів

Регулювання температури в залежній або незалежній системі опалення (теплопостачання)

 • Вибір одного з 2-х регульованих параметрів і схеми його регулювання:
  • Одноконтурне регулювання температури подавального теплоносія на вході в систему
  • Одноконтурне або каскадне регулювання температури зворотного теплоносія
 • Вибір алгоритму регулювання температури:
  • Підтримка обраного параметра на заданому значенні
  • Регулювання обраного параметра в залежності від температури зовнішнього повітря (опалювальний графік)
 • Встановлення режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем або автоматично  по температурі зовнішнього повітря (для систем опалення та теплопостачання)

Опалювальний графік

 • Вибір типу опалювального графіка:
  • розрахунковий (враховується тільки температура зовнішнього повітря)
  • реальний (враховується як температура зовнішнього повітря, так і подавального теплоносія теплової мережі)
 • Можливість вибору одного з п'яти закладених в програму контролера опалювальних графіків.
 • Можливість внесення змін в обраний опалювальний графік вручну або його автоматичний перерахунок за заданими розрахунковими температурами повітря і теплоносія.

Регулювання температури в системі гарячого водопостачання (тупикова, з циркуляцією, 2-х ступінчаста)

 • Одноконтурна підтримка на заданому значенні температури гарячої води на вході в систему гарячого водопостачання.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Насоси
   • дискретна команда на включення/вимикання
  • Регулюючі клапани
   • аналогове управління (0-10)В
   • або
   • трипозиційне управління
 • Можливість управління групою з двох насосів (1 робочий та 1 резервний)
 • Вибір в групі насосів «робочий» і «резервний» в меню контролера
 • Автоматичний вибір в групі насосів «робочий» і «резервний» (після безаварійної зупинки насоса при подальшому пуску включиться той насос, який до цього не працював)
 • Автоматичне вимкнення циркуляційних насосів системи опалення (теплопостачання) при переведенні системи в режим роботи "Літо"
 • Можливість включення функції перезапуску циркуляційного насосу після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з фасадної панелі контролера або з меню контролера (див. Примітку 1)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Примітка 1.
У режимі управління «ручний» управління обладнанням виконується наступним чином:
- циркуляційний насос системи опалення або ГВП, обраний робочим, управляється командами з меню контролера або зовнішніми командами «Пуск» / «Стоп» (для можливості включення в ручному режимі резервного насоса, його необхідно вибрати робочим)
- регулюючий клапан управляється командами з меню контролера.

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку 2)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка 2.
     Для підтримки процесів в системах опалення та гарячого водопостачання в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

Загальні функції захисту

 • автоматичне включення резервного насоса при несправності робочого
 • захист насосів від «сухого ходу»
 • заборона перезапуску насоса після зняття сигналу «сухий хід» (функція може бути відключена)
 • зупинка в будь-якому режимі управління насоса по зовнішній команді, поданої на вхід контролера
 • можливість автоматичного контрольного включення / вимикання (прогону) насосів із заданою періодичністю, щоб уникнути їх «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
 • автоматична зміна робочого і резервного насосів із заданою періодичністю для їх рівномірного зносу
 • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
 • можливість установки для регулюючого клапана мінімальної і максимальної ступені відкриття
 • можливість установки для регулюючого клапана режиму роботи. При встановленому режимі роботи положення клапана пов'язано зі станом циркуляційних насосів. Тобто в залежній системі опалення при відключенні насоса клапан встановлюється в максимально заданий відкрите стан, що захищає систему опалення від заморожування. У незалежній системі опалення і в системі ГВП - клапан встановлюється в мінімально заданий відкрите стан, що захищає теплообмінник від закипання. При невстановленому режимі роботи при відключенні насоса клапан буде продовжувати регулювання температури
 • можливість автоматичного контрольного відкриття / закриття (прогону) регулюючого клапана із заданою періодичністю, щоб уникнути його «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
 • внесення будь-яких змін в програму контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. Одночасно на фасадній панелі контролера загоряється світлодіод «Аварія». При цьому на дисплеї у вікні аварій можливо переглянути список аварій з конкретним зазначенням їх причини.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

В системі опалення (теплопостачання)

 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C уставки регулювання температури в контурі опалення (теплопостачання) - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи контуру
 • Можливість включення функції захисту від перевищення температури зворотного теплоносія значення, обчисленого за опалювальним графіком, при заданому режимі регулювання по температурі подавального теплоносія або по температурі повітря в приміщенні (з метою запобігання розрахунку з теплопостачальною організацією по 3-й групі обліку)

В системі гарячого водопостачання

 • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично включається / вимикається або за заданим часом (календарний графік) або по зниженню / підвищенню температури води в циркуляційному трубопроводі або по обох параметрах

Архівування

    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи системи, заносяться в "Журнал подій". Ємність архіву становить 128 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно.      При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
   У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. При цьому користувач має змогу обрати параметри, значення яких він хоче архівувати. Поточні значення обраних параметрів будуть фіксуватися в журналі одночасно з надходженням чергової події.

Комунікаційні можливості

Комунікаційні можливості з іншими контролерами та з системою диспетчеризації відсутні.

Конфігурація

Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера.

Waterheat-U4X
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 2 Вт
Конфігурація из меню контроллера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000 3 шт
аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА* 1 шт.
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 5 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.**
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури механічна
Світлодіодна сигналізація «Контролер працює/несправний», «Аварія»
Корпус монтаж на фасад щита
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

* Підключення первинних перетворювачів с вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блока перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
** 2 з 5 дискретних виходів можуть бути використані для управління клапанами с трипозиційним керуванням.

Waterheat-U4X
1. Залежна система опалення, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func1 Waterheat-U4x-cxema-1.jpg
2. Залежна система опалення, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func2 Waterheat-U4x-cxema-2.jpg
3. Незалежна система опалення без підживлення, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func-2-1.jpg Waterheat-U4x-cxema-3.jpg
4. Незалежна система опалення без підживлення, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func-2-2.jpg Waterheat-U4x-cxema-4.jpg
5. Тупікова система ГВП, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func-5-1.jpg Waterheat-U4x-cxema-5.jpg
6.Тупікова система ГВП, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func-5-2.jpg Waterheat-U4x-cxema-6.jpg
7. Двоступінчата система ГВП, управління клапаном аналогове

Функціональна схема

Схема підключення

func-6-1.jpg Waterheat-U4x-cxema-7.jpg
8. Двоступінчата система ГВП, управління клапаном трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

func-6-2.jpg Waterheat-U4x-cxema-8.jpg
клікніть на схему для її збільшення
Waterheat-U4X
  • Корпус (71х70х82)

   • монтаж на фасадну панель щита

Габаритні та приєднувальні розміри

b2.jpg
клікніть на кресленні для його збільшення
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf