Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

WaterHeat-SL2

Вільно-конфігурований контролер для двох систем опалення або ГВП в різних поєднаннях. 

maxycon flexy s2 gar ru

Waterheat-SL2
WH S3 24 last gar ua

Контролер призначений для управління в будь-яких поєднаннях* контурами опалення та ГВП, обраними з груп 1 і 2.

 • Група 1
  • залежна система опалення
  • незалежна система опалення без підживлення
  • незалежна система опалення з підживлювальними насосами
  • система ГВП – 2-о ступінчаста схема
  • система ГВП – схема з баком-акумулятором і завантажувальними насосами
 • Група 2
  • залежна система опалення
  • незалежна система опалення без підживлення
  • система ГВП – 2-о ступінчаста схема
  • система ГВП – схема з баком-акумулятором і завантажувальними насосами

   * Можливі поєднання контурів див. в розділі «Схеми підключення» закладка 1 «Опалення + опалення», закладка 2 «Опалення + ГВП» і закладка 3 «ГВП + ГВП».
   • У всіх варіантах виконується управління групами з двох циркуляційних насосів.
   • Можливість управління групами з двох підживлювальних насосів в системах опалення або двох завантажувальних насосів в системах ГВП має деякі обмеження (див. розділ «Схеми підключення»).
   • Вибір типу управління приводами регулюючих клапанів має деякі обмеження (див. розділ «Схеми підключення»)
   • В системі опалення можливий один з чотирьох варіантів управління циркуляційними насосами системи опалення (теплопостачання):

     • два насоси без частотних перетворювачів
     • один з насосів з частотним перетворювачем
     • до двох насосів встановлений один частотний перетворювач, який переключається між насосами
     • два насоси з частотними перетворювачами
    !

    Додано нові функції:

    •В програму контролера, до вже існуючих додано ще два опалювальних графіка №5 і №6, з можливістю налаштування їх по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers) або Ethernet (протокол Modbus-TCP).

    •Для кожного контуру опалення додана можливість вибору одного з шести закладених у програму контролера опалювальних графіків по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers) або Ethernet (протокол Modbus-TCP)

     

Waterheat-SL2
WH S3 24 last gar ua  

Підтримка параметрів

 • Регулювання температури в залежній чи незалежній системі опалення (теплопостачання)
  • Вибір одного з 3-х регульованих параметрів і схеми його регулювання:
   • Одноконтурне регулювання температури подавального теплоносія на вході в систему
   • Каскадне регулювання температури повітря в приміщенні
   • Каскадне регулювання температури зворотного теплоносія
   • Алгоритм регулювання температури подаючого теплоносія:
    • підтримка обраного параметра на заданому значенні
    • регулювання обраного параметра в залежності від температури зовнішнього повітря (розрахунковий або реальний опалювальний графік)
   • Алгоритм регулювання температури в приміщенні:
    • підтримка обраного параметра на заданому значенні
   • Алгоритм регулювання температури зворотного теплоносія
    • регулювання обраного параметра в залежності від температури зовнішнього повітря (розрахунковий або реальний опалювальний графік)
  • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика -задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для систем опалення з регулюванням температури повітря в приміщенні за каскадною схемою
  • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну або автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідна установка відповідного датчика)
 • Опалювальний графік
  • В програму контролера закладено шість опалювальних графіків :
   • Опалювальні графіки № 1-4:
    • Можливість налаштування обраного графіку вручну для діапазону температури зовнішнього повітря (-22ºС... +20 ºС) з кроком 1ºС або його автоматичний перерахунок за заданими розрахунковими температурами повітря та теплоносія.
   • Опалювальні графіки №5, №6:
    • Можливість налаштування обраного графіку вручну або по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers) або Ethernet (протокол Modbus-TCP) по 6-ти значенням температури зовнішнього повітря (-30ºС, -15 ºС, -5ºС, 0ºС, +5ºС, +15 ºС)
  • Вибір типу опалювального графіка:
   • розрахунковий (враховується тільки температура зовнішнього повітря)
   • реальний * (враховується як температура зовнішнього повітря, так і подаючого теплоносія теплової мережі)
   * Застосовується тільки для опалювальних графіків № 1-4.
  • Можливість вибору одного з п'яти закладених у програму контролера опалювальних графіків вручну або по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers) або Ethernet (протокол Modbus-TCP).
 • Регулювання перепаду тисків в залежній чи незалежній системі опалення (теплопостачання)
  • одноконтурне регулювання перепаду тисків.
 • Регулювання температури в 2-х ступінчастій системі гарячого водопостачання
  • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури гарячої води на вході в систему гарячого водопостачання.
 • Регулювання температури в системі гарячого водопостачання з баком-акумулятором та завантажувальними насосами
  • Підтримання на заданому значенні температури гарячої води в баку-акумуляторі шляхом включення та відключення завантажувального насосу.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Насоси (циркуляційні системи опалення)
   • дискретна команда на включення/відключення
   • аналогове управління (0-10) В.
  • Насоси (циркуляційні системи ГВП, підживлювальні, завантажувальні)
   • дискретна команда на включення/відключення
  • Регулюючі клапани
   • аналогове управління (0-10) В
   або
   • трипозиційне керування
 • Можливість управління в кожному з технологічних контурів, у тому числі і в контурі підживлення незалежної системи опалення та в гріючому контурі бака акамулятора системи ГВП (завантажувальний насос), групою з двох насосів (1 робочий та 1 резервний) (див. Примітку 1)
  Примітка 1.
  Можливість управління групами з двох підживлювальних насосів в системах опалення або двох завантажувальних насосів в системах ГВП має деякі обмеження (див. розділ «Схеми підключення»).
 • Вибір користувачем одного з насосів в кожній групі «робочим» в меню контролера.
 • Вибір варіанту стану циркуляційних насосів системи опалення (теплопостачання) при переведенні системи у режим "Літо":
  • насоси вимикаються
  • насоси продовжують працювати
 • Вибір варіанту роботи підживлювальної контуру - включення і виключення по одному сигнализатору тиску або по двом
 • Можливість включення функції перезапуску циркуляційних насосів після збою живлення (Функція реалізована тільки для циркуляційних насосів, оскільки підживлювальні та завантажувальні насоси вмикаються автоматично по своїх датчиках)
 • Режими керування обладнанням (у кожному з технологічних контурів вибирається окремо):

  • «ручний» - з фасадної панелі контролера або з меню контролера (див. інструкцію)
  • «дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «автоматичний» - за логікою управління, реалізованою в програмі контролера

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку 2)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)
  Примітка 2.
  Для підтримки процесів в системах опалення та гарячого водопостачання в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Загальні функції захисту
  • Автоматичне включення резервного насосу при несправності робочого
  • Захист насосів від «сухого ходу»
  • Заборона перезапуску насоса після зняття сигналу «сухий хід» (функція може бути відключена)
  • Зупинка в будь-якому режимі управління насоса по зовнішній команді "СТОП", поданій на вхід контролера
  • Автоматична зміна робочого і резервного насосів із заданою періодичністю для їх рівномірного зносу
  • Можливість задання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • Можливість установки для регулюючого клапана з управлінням (0...10 В) мінімальної і максимальної ступені відкриття
  • Можливість установки для регулюючого клапана режиму роботи. При встановленому режимі роботи положення клапана пов'язано зі станом циркуляційних насосів. Тобто в залежній системі опалення при відключенні насоса клапан встановлюється в максимально заданий відкритий стан, що захищає систему опалення від заморожування. У незалежній системі опалення і в системі ГВП - клапан встановлюється в мінімально заданий відкритий стан, що захищає теплообмінник від закипання. При невстановленому режимі роботи при відключенні насоса клапан буде продовжувати регулювання температури
  • Можливість автоматичного контрольного відкриття / закриття (прогону) регулюючого клапана із заданою періодичністю, щоб уникнути його «залипання» в періоди тривалої зупинки системи
  • Внесення будь-яких змін в програму контролера можливо тільки при введенні пароля
 • Захист в системі опалення
  • Можливість зниження заданої температури в системі опаленняпідчас завантаження бака-акумулятора системи ГВС, для забезпечення швидкого нагріву води в баку.
 • Захист в системі підживлення незалежної системи опалення
  • Автоматичне включення підживлювального насосу, обраного робочим, при зниженні тиску у внутрішньому контурі незалежної системи опалення
  • Можливість встановлення тимчасової затримки при включенні підживлення за сигналом про зниження тиску, для одержання підтвердження про його стійке зниження
  • Автоматичне вимикання всіх насосів через заданий інтервал часу для відключення підживлення системи, в якій відбувається витік теплоносія
 • Захист в системі гарячого водопостачання за схемою з баком-акумулятором
  • Можливість періодичної дезінфекції бака-акумулятора шляхом включення робочого насоса завантаження та нагрівання води в баку-акумуляторі до заданої температури.

  Аварійна сигналізація

 • При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги.При цьому на дисплеї у вікні аварій можливо переглянути список аварій.
 • Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

  Енергозбереження

 • В системі опалення (теплопостачання)
  • Можливість включення календарного графіка для підвищення/зниження (зміщення) на n°С уставки регулювання температури в контурі опалення (теплопостачання) – дозволяє автоматично зменшувати витрати енергоносія у певні періоди часу роботи контуру..
  • Можливість включення захисту від підвищення/зниження температури зворотного теплоносія значення, обчисленого за опалювальним графіком або заданого з меню контролера, при регулюванні температури теплоносія, що подає, або температури повітря в приміщенні
  • Можливість встановлення режимів роботи «Зима»-«Літо» - дозволяє виконувати автоматичну зупинку циркуляційних насосів при переході на літній режим роботи, тобто автоматично відключати опалення по заданій уставці температури зовнішнього повітря
 • В системі гарячого водопостачання
  • Можливість включення «економного» режиму роботи системи, при якому циркуляційний насос автоматично вмикається/вимикається або за заданим часом (календарний графік) або зниження/підвищення температури води в циркуляційному трубопроводі або за обома параметрами.

  Архівування

 • Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи обладнання, заносяться в архів. Ємність архіву становить 1000 блоків пам'яті. Блоки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньогоблоку пам'ятіподальша інформація знову записується в 1-й, а інформація, записана в ньому раніше, видаляється.
 • В архіві фіксуються значення параметрів при виникненні подій. До подій відносяться включення і відключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач має можливість налаштувати період збереження даних в архів. Таким чином, поточні значення параметрів і станів фіксуватимуться в архіві одночасно з приходом чергової події і через задані проміжки часу.
 • Комунікаційні можливості

 • У контролері присутні наступні інтерфейси:
    • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
    • Ethernet (протокол MODBUS-TCP)
 • Протокол MODBUS-RTU, UNIVERS
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу RS-485 а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера на замовлення у вигляді окремої плати ІПК-3.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Протокол MODBUS-TCP
  • Призначений для комунікації контролера з іншим обладнанням по інтерфейсу Ethernet а також для можливості включення контролера в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною контролерів.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, контролер не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
  • Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без организації системи диспетчеризації в контролері можно активувати WEB-сервер (активується за додаткову плату).

      • Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера чи мобільного пристрою зображення аналогічне дисплею контроллера зі всіма функціями перегляду значень параметрів і стану обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів та блокувань, управління обладнанням.
      • Для работи з Web-сервером контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1» (активується за додаткову плату)

  Конфігурація

 • Конфігурацію контролера можливо здійснити двома способами :
    • безпосередньо з меню контролера
    • з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
  • Запис сконфігурованих параметрів в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю або по інтерфейсу Ethernet.
  • Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
  • Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування
Waterheat-SL2
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц или =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10)B, (4-20)мА** 8 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 10 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 4 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 10 шт.
Інтерфейс *** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1» (активується за додаткову плату)
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²
 • *При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC»
  • Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
  • Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
  • Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
 • ** Підключення первинних перетворювачів с вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блока перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
 • *** Інтерфейс
  • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і RS-485
Waterheat-SL2
1.1 Дві залежні системи опалення з клапанами з аналоговим чи 3-х позиційним управлінням
 

1.1 Функціональна схема

aeroclim9 svw ai1

1.1.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

1.1.2. Схема підключень з управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса

waterheat-s2-24-func-20 con1 1

1.1.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів двома частотними перетворювачами

1.1.4. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

waterheat-s2-24-func-20 con1 1

Примітка. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення 1 (2), клапан системи опалення 1 (2) може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

1.2 Залежна система опалення та незалежна система опалення без підживлення з клапанами з аналоговим або 3-х позиційним управлінням
 

1.2 Функціональна схема

1.2 ZSO NSObp shema ua  

1.2.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

1.2.2. Схема підключень з управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса

1.2.1 shema ua 1.2.2 shema ua

1.2.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів двома частотними перетворювачами

1.2.4. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

1.2.3 shema ua 1.2.4 shema ua

Примітка. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення 1 (2), клапан системи опалення 1 (2) може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

1.3 Дві незалежні системи опалення без підживлення з клапанами з аналоговим чи 3-х позиційним управлінням
 

1.3 Функціональна схема

1.3NSObp NSObp shema ua

1.3.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

1.3.2. Схема підключень з управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса

1.3.1 shema ua 1.3.2 shema ua

1.3.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів двома частотними перетворювачами

1.3.4. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

1.3.3 shema ua 1.3.4 shema ua

Примітка. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення 1 (2), клапан системи опалення 1 (2) може бути тільки з 3-х позиційним керуванням

1.4 Незалежна система опалення з підживленням (один або два підживлювальні насоси) із клапаном з аналоговим або 3-х позиційним управлінням та залежна система опалення з клапаном з аналоговим керуванням
 

1.4 Функціональна схема

1.4 NSOp ZSO shema ua

1.4.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

1.4.2. Схема підключень з управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса

1.4.1 shema ua 1.4.2 shema ua

1.4.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів незалежної системи опалення з підживленням двома частотними перетворювачами та з управлінням продуктивністю 1-го насоса та без керування продуктивністю 2-го насоса залежної системи опалення

1.4.4. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

1.4.3 shema ua 1.4.4 shema ua

Примітка 1. Якщо система 1 - незалежна система опалення з підживленням, то в системі опалення 2 не може здійснюватися роздільне керування продуктивністю насосів.

 

Примітка 2. При використанні двох частотних перетворювачів у незалежній системі опалення з підживленням, клапан системи може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

 

Примітка 3. Якщо в системі присутній клапан, що відсікає (поз. А5), то керування цим клапаном реалізується в зовнішній схемі, зблоковане з включенням підживлювальних насосів

Схема підключення датчиків температури та тиску системи опалення 1 з використанням управління продуктивністю насосів

Не здійснюється регулювання температури у приміщенні (відсутність датчика температури у приміщенні)

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (Наявність датчика температури в приміщенні), функцію захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія вимкнено (відсутність датчика температури зворотного теплоносія)

sensor1 s1 ua sensor2 s1 ua

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (наявність датчика температури у приміщенні), функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія включена (наявність датчика температури зворотного теплоносія), не використовується реальний опалювальний графік у системі опалення 1 та у системі опалення 2 (якщо система 2 - система опалення) (відсутність датчика температури теплоносія від теплового вводу).

sensor3 s1 ua

Примітка 1. Якщо в системі опалення 1 здійснюється регулювання температури в приміщенні та увімкнена функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія та використовується реальний опалювальний графік, то управління продуктивністю насосів неспроможна здійснюватися, т.к. немає вільного аналогового входу для підключення датчика тиску.


Примітка2 . Якщо в системах опалення 1 і 2 здійснюється регулювання температури в приміщенні та включена функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія, але в жодній із систем не використовується реальний опалювальний графік, то може здійснюватись управління продуктивністю насосів тільки однієї із систем (на вибір з меню контролера). 

Схема підключення датчиків температури та тиску системи опалення 2 з використанням управління продуктивністю насосів

Не здійснюється регулювання температури у приміщенні (відсутність датчика температури у приміщенні)

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (Наявність датчика температури в приміщенні), функцію захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія вимкнено (відсутність датчика температури зворотного теплоносія)

sensor1.s2 ua sensor2 s2 ua

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (наявність датчика температури у приміщенні), функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія включена (наявність датчика температури зворотного теплоносія), не використовується реальний опалювальний графік у системі опалення 1 та у системі опалення 2 (відсутність датчика температури теплоносія від теплового вводу).

sensor3 s2 ua

 

 Примітка. Якщо в системі опалення 2 здійснюється регулювання температури у приміщенні та включена функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія та використовується реальний опалювальний графік, то управління продуктивністю насосів неспроможна здійснюватися, т.к. немає вільного аналогового входу для підключення датчика тиску.

 

Схеми управління насосами системи опалення.

Схема управління насосами системи опалення 1 з управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем з використанням одного датчика перепаду тиску

Схема управління насосами системи опалення 2 з управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем з використанням одного датчика перепаду тиску

pressure sensor 1 ua pressure sensor 2 ua
Waterheat-SL2
2.1 Залежна система опалення та двоступінчаста система ГВП з клапанами з аналоговим чи 3-х позиційним управлінням
 

2.1 Функціональна схема

2.1.func shema ZSO GVS ua

2.1.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

2.1.2. Схема підключень із управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса залежної системи опалення.

2.1.1 2.2.1.shema ua 2.1.2 2.2.2.shema ua

2.1.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення двома частотними перетворювачамии

2.1.4. Схема підключення із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.1.3 2.2.3.shema ua 2.1.4 2.2.4.shema ua

Примітка. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення, клапан системи опалення може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

2.2 Незалежна система опалення без підживлення та двоступінчаста система ГВП з клапанами з аналоговим чи 3-х позиційним управлінням
 

2.2 Функціональна схема

2.2.func shema NSObp GVS ua

2.2.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

2.2.2. Схема підключень із управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса залежної системи опалення.

2.1.1 2.2.1.shema ua 2.1.2 2.2.2.shema ua

2.2.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення двома частотними перетворювачамии

2.2.4. Схема підключення із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.1.3 2.2.3.shema ua 2.1.4 2.2.4.shema ua

Примітка. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення, клапан системи опалення може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

2.3 Залежна система опалення з двома датчиками тиску та двоступінчаста система ГВП з клапанами з аналоговим або 3-х позиційним управлінням. Управління продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами з можливістю включення насосів без частотного перетворювача (від мережі).
 

2.3 Функціональна схема

2.3.func shema ZSO GVS 2P ua

2.3.1 Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.3.2. Схема управління насосами системи опалення з регулюванням продуктивності насосів одним частотним перетворювачем

2.3.1 2.4.1.shema ua 2.3.2 2.4.2.shema ua
2.4 Незалежна система опалення без підживлення з двома датчиками тиску та двоступінчаста система ГВП з клапанами з аналоговим або 3-х позиційним управлінням. Управління продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами з можливістю включення насосів без частотного перетворювача (від мережі).
 

2.4 Функціональна схема

2.4.func shema NSObp GVS 2P ua

2.4.1 Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.4.2. Схема управління насосами системи опалення з регулюванням продуктивності насосів одним частотним перетворювачем

2.3.1 2.4.1.shema ua 2.3.2 2.4.2.shema ua
2.5 Незалежна система опалення з підживленням (однин або два підживлювальних насоса) із клапаном з аналоговим або 3-х позиційним управлінням та двоступінчаста система ГВП, з клапаном з аналоговим управлінням
 

2.5 Функціональна схема

2.5.func shema NSOp GVS ua

2.5.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

2.5.2. Схема підключень із управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса незалежної системи опалення з підживленням.

2.5.1 shema ua 2.5.2 shema ua

2.5.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів незалежної системи опалення з підпиткою двома частотними перетворювачамии

2.5.4. Схема підключення із управлінням продуктивністю насосів незалежної системи опалення з підпиткою одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.5.3 shema ua 2.5.4 shema ua

Примітка 1. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення, клапан системи опалення може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

 

Примітка 2. Якщо в системі присутній клапан, що відсікає (поз. А5), то керування цим клапаном реалізується в зовнішній схемі, зблоковане з включенням підживлювальних насосів

2.6 Залежна система опалення із клапаном з аналоговим або 3-х позиційним управлінням та система ГВП з баком-акумулятором та одним або двома завантажувальними насосами
 

2.6 Функціональна схема

2.6.func shema ZSO GVSbak ua

2.6.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

2.6.2. Схема підключень із управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса залежної системи опалення

2.6.1 2.7.1.shema ua 2.6.2 2.7.2.shema ua

2.6.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення двома частотними перетворювачамии

2.6.4. Схема підключення із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.6.3 2.7.3.shema ua 2.6.4 2.7.4.shema ua

Примітка 1. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення, клапан системи опалення може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

 

Примітка 2. Якщо в системі ГСВ присутній відсікаючий клапан (поз. А4), то керування цим клапаном реалізується у зовнішній схемі, зблоковане з включенням завантажувальних насосів

2.7 Незалежна система опалення без підживлення з клапаном з аналоговим чи 3-х позиційним управлінням та система ГВП з баком-акумулятором та одним або двома завантажувальними насосами
 

2.7 Функціональна схема

2.7.func shema NSObp GVSbak ua

2.7.1 Схема підключень без управління продуктивністю насосів

2.7.2. Схема підключень із управлінням продуктивністю 1-го насоса та без управління продуктивністю 2-го насоса залежної системи опалення

2.6.1 2.7.1.shema ua 2.6.2 2.7.2.shema ua

2.7.3. Схема підключень із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення двома частотними перетворювачамии

2.7.4. Схема підключення із управлінням продуктивністю насосів залежної системи опалення одним частотним перетворювачем, який перемикається між насосами

2.6.3 2.7.3.shema ua 2.6.4 2.7.4.shema ua

Примітка 1. При використанні двох частотних перетворювачів у системі опалення, клапан системи опалення може бути тільки з 3-х позиційним управлінням

 

Примітка 2. Якщо в системі ГСВ присутній відсікаючий клапан (поз. А4), то керування цим клапаном реалізується у зовнішній схемі, зблоковане з включенням завантажувальних насосів

Схема підключення датчиків температури та тиску системи опалення з використанням управління продуктивністю насосів

Не здійснюється регулювання температури у приміщенні (відсутність датчика температури у приміщенні)

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (Наявність датчика температури в приміщенні), функцію захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія вимкнено (відсутність датчика температури зворотного теплоносія)

sensor1 s1 ua sensor2 s1 ua

Здійснюється регулювання температури у приміщенні (наявність датчика температури у приміщенні), функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія включена (наявність датчика температури зворотного теплоносія), не використовується реальний опалювальний графік у системі опалення 1 та у системі опалення 2 (якщо система 2 - система опалення) (відсутність датчика температури теплоносія від теплового вводу).

sensor3 s1 ua

Примітка 1. Якщо в системі опалення здійснюється регулювання температури в приміщенні та увімкнена функція захисту від зниження/підвищення температури зворотного теплоносія та використовується реальний опалювальний графік, то управління продуктивністю насосів неспроможна здійснюватися, т.к. немає вільного аналогового входу для підключення датчика тиску.

Схема управління насосами системи опалення (застосовується до всіх схем крім 2.3 та 2.4.)

Схема управління насосами системи опалення з управлінням продуктивністю насосів одним частотним перетворювачем з використанням одного датчика перепаду тиску

 
pressure sensor 1 ua
Waterheat-SL2
3.1 Дві двоступінчаті системи ГВП, управління клапанами аналогове або трипозиційне

Функціональна схема

Схема підключення

3.1 func shema GVS GVS ua 3.2 shema ua

Примітка. Для обох систем ГВП можливе застосування клапанів з аналоговим або трипозиційним керуванням. Залежно від типу приводу його підключення здійснюється на відповідні виходи контролера.

3.2 Дві системи ГВП з баком-акумулятором та завантажувальними насосами

Функціональна схема

Схема підключення

3.2 func shema GVSbak GVSbak ua 3.2 shema ua

 

Примітка. Якщо в системі ГСВ присутній відсікаючий клапан (поз. А4), то керування цим клапаном реалізується у зовнішній схемі, зблоковане з включенням завантажувальних насосів

3.3 Двоступінчата система ГВП та система ГВП з баком-акумулятором і завантажувальними насосами

Функціональна схема

Схема підключення

3.3 func shema GVS GVSbak ua 3.3 shema ua

Примітка 1. Для двоступінчастої системи ГВП можливе застосування клапана аналоговим або трипозиційним керуванням. Залежно від типу приводу його підключення здійснюється на відповідні виходи контролера.

 

Примітка 2. Якщо в системі ГСВ присутній відсікаючий клапан (поз. А4), то керування цим клапаном реалізується у зовнішній схемі, зблоковане з включенням завантажувальних насосів

WaterHeat-SL2
  • Корпус (105х86х60)

   • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a4.png
клікніть на кресленні для його збільшення