Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

 

Aeroclim 9-svw plus

Оновлена версія контролера Aeroclim 9-svw, в основний алгоритм якого додані функції :

 - роздільне управління продуктивністю припливного і витяжного вентиляторів (у більшості типів

   установок)

 - можливість роботи витяжного вентилятора під час автоматичного відтаювання рекуператора

 - можливість контролю засмічення 2-х фільтрів

 - окремий вхід в контролері для підключення задатчика температури припливного повітря або повітря в

   приміщенні

 - відключення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) при виникненні його аварії

 - відключення парозволожувача при виникненні його аварії

 - відключення рекуператора при виникненні аварії частотного перетворювача

 

Крім стандартного доданий варіант алгоритму в якому можна використовувати  ККБ з аналоговим

управлінням і функціями нагріву та охлаждення.

 

Вільно конфігурований контроллер. Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.

Призначений для установки на DIN-рейку.

Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

 

9cvw plus new
Aeroclim 9-svw plus
9cvw plus new

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів та параметрів по вологості припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних секцій і парозволожувача, а також на продуктивність вентиляторів

 • з водяним повітронагрівачем + парозволожувачем + вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + парозволожувачем + вентиляторами.

Контролер для управління припливно-витяжною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також на продуктивність вентиляторів

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій без функції нагріву) + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій без функції нагріву) + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами
 • NEW! з водяним повітронагрівачем + компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами
 • NEW! з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку) або камерою змішування) + вентиляторами.
 • NEW! компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження   + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором   (див. Примітку)   або камерою змішування) + вентиляторами

Примітка
 Контролер може здійснювати управління установкою в складі якої перехресно-точний рекуператор:
- має байпас та заслінки на каналі проходження повітря через рекуператор та через байпасний канал, які працюють в протифазі та управляються одним регулюючим електроприводом
- не має байпасного каналу та заслінок.

Aeroclim 9-svw plus
 

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також на продуктивність вентиляторів (при підключенні двигунів вентиляторів до частотних перетворювачів або при використанні ЄС-двигунів *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також продуктивність вентиляторів (при підключенні двигунів вентиляторів до частотних перетворювачів або при використанні ЄС-двигунів *)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо"
  • вручну користувачем з меню контролера;
  • автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик);
  • зовнішнім контактом перемикача "Зима"-"Літо", який підключається замість датчика температури зовнішнього повітря;
  • по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), Ethernet (протокол Modbus-TCP), TP/FT-10 (протокол LonWorks ). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів "Зима"-"Літо" по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою
 • Можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10) В замість датчика температури повітря в приміщенні
 • NEW! Можливість підключення задатчика температури припливного повітря (повітря в приміщенні) на окремий вхід контролера
 • Можливість активації (при наявності частотних перетворювачів) функції "Регулювання" для регулювання температури продуктивністю вентилятора (можливо встановити тільки одну з функцій "Регулювання" або "Постійна" - див. Нижче пункт "Регулювання продуктивності вентилятора")
 • Можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора в режимі нагріву і / або охолодження
 • * Примітки. 

Можливе тільки спільне управління продуктивністю припливного і витяжного вентиляторів   Питання можливості   підключення одного виходу контролера для управління двома частотними перетворювачами вирішується визначенням еквівалентного опору паралельно включених навантажень, який повинен складати не менше 20 кОм.

Регулювання вологості

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні вологості в приміщенні (витяжному повітропроводі).

Регулювання продуктивності вентиляторів

 • Встановлення постійної продуктивності вентиляторів при активації функції «Постійна» та ручна зміна продуктивності в меню контролера (при цьому регулювання температури продуктивністю вентиляторів не здійснюється).

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятори
   • NEW! припливний і витяжний вентилятори - окремі дискретні команди на включення/вимикання.
   • припливний і витяжний вентилятори – один сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів (при наявності частотного перетворювача або при використанні ЄС-двигунів для варіантів компоновок вентиляційних установок, де відсутній вільний аналоговий вихід для індивідуального управління продуктивністю витяжного вентилятора (див. схеми підключення). 2 варіанти управління :
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності нагрівача або охолоджувача
    • NEW!припливний і витяжний вентилятори – окремі сигнали (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів в типах установок   де є вільний аналоговий вихід для індивідуального управління продуктивністю витяжного вентилятора (див. схеми підключення)
    • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора під час автоматичної відтайки рекуператора
    • NEW! можливість контролю засмічення фільтрів і витяжного і припливного вентиляторів
   • лічильники напрацювання припливного і витяжного вентиляторів
 • Водяний повітронагрівач
  • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • лічильник напрацювання насосу водяного нагрівача.
 • Електричний повітронагрівач
  • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
 • Водяний повітроохолоджувач
  • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення/ вимикання
  • лічильник напрацювання насосу водяного охолоджувача.
 • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
  • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості або аналоговий сигнал потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
 • Роторний рекуператор
  • частотний перетворювач двигуна - аналогове управління (0-10)В
  • дискретна команда на включення/вимикання
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • приводи основної заслінки та заслінки на обвідному каналі - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на обидві заслінки (заслінки підключаються інверсно)
 • Камера змішування
  • приводи припливної, витяжної та рециркуляційної заслінок - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на всі заслінки (заслінки припливного і витяжного повітря підключаються однаково, заслінка рециркуляційного повітря - інверсно)
 • Парозволжувач
  • комплектна система управління парозволожувачем - аналогове управління (0-10) В
  • дискретна команда на включення/вимикання
 • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск»,«Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятори
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування нагрівача при працюючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» в 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється;
    коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг вимкнення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внутрішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування»

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.
 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Роторний рекуператор
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження швидкості обертання рекуператора або його повна зупинка для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора в режимі автоматичної відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження швидкості обертання рекуператора або його повна зупинка для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • NEW!можливість роботи припливного і витяжного вентилятора в режимі автоматичного відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки,зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження кількості припливного повітря, яке пропускається через рекуператор, та, відповідно, збільшення кількості повітря, яке пропускається через байпасний канал до повного закриття протоку повітря через рекуператор для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • NEW!можливість роботи припливного і витяжного вентилятора в режимі автоматичного відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки,зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля
 •  Додаткові функції захисту
  • NEW! можливість одночасного контролю засмічення фільтрів припливного і витяжного повітря. Сигналізатори перепаду тиску на фільтрах підключаються на окремі входи контролера

Аварійна сигналізація

 • При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дисплеї в вікні аварій з'являється аварійне повідомлення з конкретним вказанням причини аварії. Найбільш значущі аварійні повідомлення з'являються також у вікнах поточних параметрів.
 • Узагальнена аварія може передаватися по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP / FT-10 (протокол LonWorks).
 • Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійне значення параметра, за яким цей сигнал був сформований.
 • Зняття аварій так само можливе по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP / FT-10 (протокол LonWorks)
 • При роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того, щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню).

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні проміжки часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем 1-го підігріву – регулювання температури зворотного теплоносія при відключеному вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
 • При регулюванні температури припливного повітря або повітря в приміщенні максимальне використання енергії рекуперації перед включенням нагрівальної секції в режимі «Зима» або охолоджувальної секції в режимі «Літо».

    * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування

 • Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в журнал подій. Ємність архіву становить 1000 точок. Ячейки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої ячейки подальша інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
 • У журналі подій фіксуються значення параметрів при їх появі. До подій відносяться включення і відключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач має можливість налаштувати період збереження даних в архів. Таким чином, поточні значення параметрів і стану фіксуватимуться в журналі одночасно з приходом чергового події і через задані проміжки часу.

Комунікаційні можливості

 • Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
  • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS);
  • TP/FT-10 (протокол LonWorks);
  • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).
 • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-3.
 • Інтерфейс TP / FT-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
 • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
 • В інтерфейсній мережі контролер є пристроєм slave.
 • Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без підключення до системи диспетчеризації в контролері можна активувати додаток WEB-сервер.

Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера або мобільного пристрою зображення аналогічні дисплею контролера з усіма функціями перегляду значень параметрів і станів обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів і блокувань, управління обладнанням.

Для роботи з Web-сервером контролер повинен бути підключений до локальної мережі (Ethernet, Wi-Fi) або глобальної (Internet) мережі, мати статичну IP-адресу і повинна бути активована послуга « WEB-сервер WEB L1 »

Конфігурація

 • Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми « Конфігуратор SCC ».
 • При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація здійснюється в програмі « Конфігуратор SCC ». Запис Запис сконфігурованих налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
 • Сконфігуровані настройки можуть бути збережені в бібліотеці « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
 • Також можливе зчитування сконфігурованих настройок в контролері в бібліотеку « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування.
Aeroclim 9-svw plus
 

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також на продуктивність вентиляторів (при підключенні двигунів вентиляторів до частотних перетворювачів або при використанні ЄС-двигунів *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також продуктивність вентиляторів (при підключенні двигунів вентиляторів до частотних перетворювачів або при використанні ЄС-двигунів *)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо"
  • вручну користувачем з меню контролера;
  • автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик);
  • зовнішнім контактом перемикача "Зима"-"Літо", який підключається замість датчика температури зовнішнього повітря;
  • по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), Ethernet (протокол Modbus-TCP), TP/FT-10 (протокол LonWorks ). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів "Зима"-"Літо" по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою
 • Можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10) В замість датчика температури повітря в приміщенні
 • NEW! Можливість підключення задатчика температури припливного повітря (повітря в приміщенні) на окремий вхід контролера
 • Можливість активації (при наявності частотних перетворювачів) функції "Регулювання" для регулювання температури продуктивністю вентилятора (можливо встановити тільки одну з функцій "Регулювання" або "Постійна" - див. Нижче пункт "Регулювання продуктивності вентилятора")
 • Можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора в режимі нагріву і / або охолодження
 • * Примітки. 

Можливе тільки спільне управління продуктивністю припливного і витяжного вентиляторів   Питання можливості   підключення одного виходу контролера для управління двома частотними перетворювачами вирішується визначенням еквівалентного опору паралельно включених навантажень, який повинен складати не менше 20 кОм.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятори
   • NEW! припливний і витяжний вентилятори - окремі дискретні команди на включення/вимикання.
   • припливний і витяжний вентилятори – один сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів (при наявності частотного перетворювача або при використанні ЄС-двигунів для варіантів компоновок вентиляційних установок, де відсутній вільний аналоговий вихід для індивідуального управління продуктивністю витяжного вентилятора (див. схеми підключення). 2 варіанти управління :
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності нагрівача або охолоджувача
    • NEW!припливний і витяжний вентилятори – окремі сигнали (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів в типах установок   де є вільний аналоговий вихід для індивідуального управління продуктивністю витяжного вентилятора (див. схеми підключення)
    • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора під час автоматичної відтайки рекуператора
    • NEW! можливість контролю засмічення фільтрів і витяжного і припливного вентиляторів
   • лічильники напрацювання припливного і витяжного вентиляторів
 • Водяний повітронагрівач
  • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • лічильник напрацювання насосу водяного нагрівача.
 • Електричний повітронагрівач
  • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
 • NEW! компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження
  • дискретна команда на включення / вимкнення
  • премикання режимів нагрів / охолодження ККБ
  • управління потужністю нагріву / охолодження ККБ (0-10) В
 • Роторний рекуператор
  • частотний перетворювач двигуна - аналогове управління (0-10)В
  • дискретна команда на включення/вимикання
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • приводи основної заслінки і заслінки на обвідному каналі - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на обидві заслінки (заслінки підключаються інверсно)
 • Камера змішування
  • приводи припливної, витяжної та рециркуляційної заслінок - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на все заслінки (заслінки припливного і витяжного повітря підключаються однаково, заслінка рециркуляційного повітря - інверсно)
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск»,«Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

  Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятори
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування нагрівача при працюючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» у 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється;
    коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг вимкнення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внутрішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування»

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.
 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
 • NEW! компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження
  • включення ККБ можливо здійснити тільки при включеному приточном вентиляторі і відсутності аварії ККБ
  • включення ККБ в режимі охолодження можливо здійснити тільки в режимі « Літо »
  • обмеження роботи ККБ в режимі нагріву по температурі зовнішнього повітря
  • виконання алгоритму розморожування ККБ з відключенням або без відключення вентиляторів
 • Роторний рекуператор
  • захист рекуператора від обмерзання - зниження швидкості обертання рекуператора або його повна зупинка для проведення процесу « відтайка »
  • режим «відтайка»
  • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора в режимі автоматичної відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження кількості припливного повітря, яке пропускається через рекуператор, і, відповідно, збільшення кількості повітря, яке пропускається через байпасний канал до повного закриття протоку повітря через рекуператор для проведення процесу « відтавання »
  • режим «відтайка»
  • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора в режимі автоматичної відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор без байпасного каналу
  • режим «відтайка»
  • NEW! можливість роботи витяжного вентилятора в режимі автоматичної відтаювання
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля
 •  Додаткові функції захисту
  • NEW! можливість одночасного контролю засмічення фільтрів припливного і витяжного повітря. Сигналізатори перепаду тиску на фільтрах підключаються на окремі входи контролера

Аварійна сигналізація

 • При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дисплеї в вікні аварій з'являється аварійне повідомлення з конкретним вказанням причини аварії. Найбільш значущі аварійні повідомлення з'являються також у вікнах поточних параметрів.
 • Узагальнена аварія може передаватися по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP / FT-10 (протокол LonWorks).
 • Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійне значення параметра, за яким цей сигнал був сформований.
 • Зняття аварій так само можливе по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP / FT-10 (протокол LonWorks)
 • При роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того, щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню).

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем 1-го підігріву – регулювання температури зворотного теплоносія при відключеному вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
 • При регулюванні температури припливного повітря або повітря в приміщенні максимальне використання енергії рекуперації перед включенням нагрівальної секції в режимі «Зима» або охолоджувальної секції в режимі «Літо».

    * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування

 • Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в журнал подій. Ємність архіву становить 1000 точок. Ячейки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої ячейки подальша інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
 • У журналі подій фіксуються значення параметрів при їх появі. До подій відносяться включення і відключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач має можливість налаштувати період збереження даних в архів. Таким чином, поточні значення параметрів і стану фіксуватимуться в журналі одночасно з приходом чергового події і через задані проміжки часу.

Комунікаційні можливості

 • Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
  • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS);
  • TP/FT-10 (протокол LonWorks);
  • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).
 • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-3.
 • Інтерфейс TP / FT-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
 • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
 • В інтерфейсній мережі контролер є пристроєм slave.
 • Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без підключення до системи диспетчеризації в контролері можна активувати додаток WEB-сервер.

Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера або мобільного пристрою зображення аналогічні дисплею контролера з усіма функціями перегляду значень параметрів і станів обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів і блокувань, управління обладнанням.

Для роботи з Web-сервером контролер повинен бути підключений до локальної мережі (Ethernet, Wi-Fi) або глобальної (Internet) мережі, мати статичну IP-адресу і повинна бути активована послуга « WEB-сервер WEB L1 »

Конфігурація

 • Конфігурацію контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми « Конфігуратор SCC ».
 • При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація здійснюється в програмі « Конфігуратор SCC ». Запис Запис сконфігурованих налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
 • Сконфігуровані настройки можуть бути збережені в бібліотеці « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
 • Також можливе зчитування сконфігурованих настройок в контролері в бібліотеку « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування.
Aeroclim 9-svw plus
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 6 Вт
Конфігурація Конфiгуратор SCC на ПК*
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0-10) B, (4-20)мА** 8 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 10 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, 20 кОм 4 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 10 шт.
Інтерфейс *** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1»
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація виконується в програмі « Конфігуратор SCC ». Запис сконфігурованих налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю або при його підключенні до комп'ютера через Ethernet. 

Сконфігуровані налаштування можуть бути збережені в бібліотеці « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування сконфігурованих налаштувань в контролері в бібліотеку « Конфігуратора SCC » з метою їх тиражування.

** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20) мА → (2-10) В.

*** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-3.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.

Aeroclim 9-svw plus
    Примітки

1. Загальні примітки для всіх функціональних схем, наведених нижче:

На аналоговий вхід AI1 контролера може бути підключений датчик температури повітря в приміщенні ТЕ або

датчик-задатчик TEZ тієї ж  температури. На аналоговий вхід контролера AI7 може підключатися задатчик TZ

температури припливного повітря або повітря в приміщення. 

При підключенні датчика-задатчика TEZ задатчик TZ не підключається.

2. Для схем 1, 11, 19, 29. :

У схемі можливе тільки спільне управління продуктивністю припливного і витяжного вентиляторів.

Питання можливості підключення одного виходу контролера для управління двома частотними перетворювачами

вирішується визначенням еквівалентного опору паралельно включених навантажень, яке повинно

складати не менше 20 кОм.

3. Для схем 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31:

На схемі показана вентиляційна установка з роторним рекуператором. На схемі задіяно дискретний вихід

включення рекуператора і дискретний вхід аварії рекуператора. Схема може бути застосована для вентиляційної

установки :

 - з перехресно-точним рекуператором з обвідним каналом (обидві заслінки мають один привід і управляються

   аналоговим виходом контролера)

 - з камерою змішування (приводи всіх трьох заслінок управляються одним аналоговим виходом контролера, привід

   заслінки на рециркуляції налаштований на управління в протифазі по відношенню до приводів на приточному

   і витяжному повітрі)  (дискретний вихід включення рекуператора і дискретний вхід аварії рекуператора

   не використовується)

4. Для схем 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 :

Схема застосовується для вентиляційної установки з перехресно-точним рекуператором без обвідного каналу

(управління заслінками рекуператора не здійснюється)

5.Увага! Номери схем на сайті відповідають номерам схем в "Керівництві по експлуатації" контролера.

   Схема №1. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- водяний повітроохолоджувач
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №1

Схема підключення №1

Shema func 1 Shema1
   Схема №2. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- водяний повітроохолоджувач
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №2

Схема підключення №2

Shema func 2 Shema2
   Схема №3. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №3

Схема підключення №3

Shema func 3 Shema3
   Схема №4. Вентиляційна установка з:
- водяний повітроохолоджувач
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №4

Схема підключення №4

Shema func 4 Shema4
   Схема №5. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №5

Схема підключення №5

Shema func 5 Shema5
   Схема №6. Вентиляційна установка з:
- водяний повітроохолоджувач
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №6

Схема підключення №6

Shema func 6 Shema6
   Схема №7. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- водяний повітроохолоджувач
-камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №7

Схема підключення №7

Shema func 7 Shema7
   Схема №8. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- водяний повітроохолоджувач
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №8

Схема підключення №8

Shema func 8 Shema8
   Схема №9. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №9

Схема підключення №9

Shema func 9 Shema9
   Схема №10. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №10

Схема підключення №10

Shema func 10 Shema10
   Схема №11. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- водяний повітроохолоджувач
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №11

Схема підключення №11

Shema func 11 Shema11
   Схема №12. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- водяний повітроохолоджувач
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №12

Схема підключення №12

Shema func 12 Shema12
   Схема №13. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №13

Схема підключення №13

Shema func 13 Shema13
   Схема №14. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №14

Схема підключення №14

Shema func 14 Shema14
   Схема №15. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №15

Схема підключення №15

Shema func 15 Shema15
   Схема №16. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №16

Схема підключення №16

Shema func 16 Shema16
   Схема №17. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №17

Схема підключення №17

Shema func 17 Shema17
   Схема №18. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №18

Схема підключення №18

Shema func 18 Shema18
   Схема №19. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №19

Схема підключення №19

Shema func 19 Shema19
   Схема №20. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №20

Схема підключення №20

Shema func 20 Shema20
   Схема №21. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №21

Схема підключення №21

Shema func 21 Shema21
   Схема №22. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №22

Схема підключення №22

Shema func 22 Shema22
   Схема №23. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №23

Схема підключення №23

Shema func 23 Shema23
   Схема №24. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №24

Схема підключення №24

Shema func 24 Shema24
   Схема №25. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №25

Схема підключення №25

Shema func 25 Shema25
   Схема №26. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №26

Схема підключення №26

Shema func 26 Shema26
   Схема №27. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №27

Схема підключення №27

Shema func 27 Shema27
   Схема №28. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок до двох секцій з дискретним управлінням секціями
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №28

Схема підключення №28

Shema func 28 Shema28
   Схема №29. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №29

Схема підключення №29

Shema func 29 Shema29
   Схема №30. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок з однією секцією з аналоговим управлінням
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №30

Схема підключення №30

Shema func 30 Shema30
   Схема №31. Вентиляційна установка з:
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №31

Схема підключення №31

Shema func 31 Shema31
   Схема №32. Вентиляційна установка з:
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора

Функціональна схема №32

Схема підключення №32

Shema func 32 Shema32
   Схема №33. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- парозволожувач

Функціональна схема №33

Схема підключення №33

Shema func 33 Shema33
   Схема №34. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- парозволожувач

Функціональна схема №34

Схема підключення №34

Shema func 34 Shema34
   Схема №35. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- парозволожувач

Функціональна схема №35

Схема підключення №35

Shema func 35 Shema35
   Схема №36. Вентиляційна установка з:
- парозволожувач

Функціональна схема №36

Схема підключення №36

Shema func 36 Shema36
Aeroclim 9-svw plus
    Примітки

1. Загальні примітки для всіх функціональних схем, наведених нижче:

На аналоговий вхід AI1 контролера може бути підключений датчик температури повітря в приміщенні ТЕ або

датчик-задатчик TEZ тієї ж  температури. На аналоговий вхід контролера AI7 може підключатися задатчик TZ

температури припливного повітря або повітря в приміщення. 

При підключенні датчика-задатчика TEZ задатчик TZ не підключається.

2. Для схем 37,43 :

У схемі можливе тільки спільне управління продуктивністю припливного і витяжного вентиляторів.

Питання можливості підключення одного виходу контролера для управління двома частотними перетворювачами

вирішується визначенням еквівалентного опору паралельно включених навантажень, яке повинно

складати не менше 20 кОм.

3. Для схем 37,39,41,43:

На схемі показана вентиляційна установка з роторним рекуператором. На схемі задіяно дискретний вихід

включення рекуператора і дискретний вхід аварії рекуператора. Схема може бути застосована для вентиляційної

установки :

 - з перехресно-точним рекуператором з обвідним каналом (обидві заслінки мають один привід і управляються

   аналоговим виходом контролера)

 - з камерою змішування (приводи всіх трьох заслінок управляються одним аналоговим виходом контролера, привід

   заслінки на рециркуляції налаштований на управління в протифазі по відношенню до приводів на приточному

   і витяжному повітрі)  (дискретний вихід включення рекуператора і дискретний вхід аварії рекуператора

   не використовується)

4. Для схем 38,40,42,44 :

Схема застосовується для вентиляційної установки з перехресно-точним рекуператором без обвідного каналу

(управління заслінками рекуператора не здійснюється)

5.Увага! Номери схем на сайті відповідають номерам схем в "Керівництві по експлуатації" контролера.

   Схема №37. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №37

Схема підключення №37

Shema func 37 Shema37
   Схема №38. Вентиляційна установка з:
- водяний повітронагрівач
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора.

Функціональна схема №38

Схема підключення №38

Shema func 38 Shema38
   Схема №39. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №39

Схема підключення №39

Shema func 39 Shema39
   Схема №40. Вентиляційна установка з:
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора.

Функціональна схема №40

Схема підключення №40

Shema func 40 Shema40
   Схема №41 Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №41

Схема підключення №41

Shema func 41 Shema41
   Схема №42. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з дискретним управлінням секціями
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора.

Функціональна схема №42

Схема підключення №42

Shema func 42 Shema42
   Схема №43 Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження
- камера змішування або перехресно-точний рекуператор з байпасом або роторний рекуператор

Функціональна схема №43

Схема підключення №43

Shema func 43 Shema43
   Схема №44. Вентиляційна установка з:
- електричний повітронагрівач до трьох секцій з аналоговим управлінням 1-ою секцією
- компресорно-конденсаторний блок з аналоговим управлінням і функціями нагріву та охолодження,
- перехресно-точний рекуператор без байпасу або відсутність рекуператора.

Функціональна схема №44

Схема підключення №44

Shema func 44 Shema44
Aeroclim 9-svw plus
 • Корпус (157х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a5.png

клікніть на кресленні для його збільшення