Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 8-svw

Вільно конфігурований контроллер.

Призначений для автоматизації припливних вентиляційних установок.

Має 3 стандартних алгоритма для управління:

 - припливною системою з одною секцією нагріву чи охолодження (водяною, електричною або ККБ) з можливістю

   регулювання продуктивності вентилятора чи без;

 - припливною системою з одною секцією нагріву (водяною або електричною) і одною секцією охолодження

   (водяною або ККБ) з можливістю регулювання продуктивності вентилятора чи без;

 - припливною системою з парозволожувачем з можливістю регулювання продуктивності вентилятора чи без.

Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.

Призначений для установки на DIN-рейку.

Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

 

Aeroclim 8svw
!

Увага!
Додано нові функції:

• web-сервер, який дає можливість отримати на екрані комп'ютера або мобільного пристрою зображення аналогічні дисплею контролера з усіма функціями перегляду значень параметрів і станів обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів і блокувань, управління обладнанням. Для роботи з Web-сервер контролер повинен бути підключений до локальної мережі (Ethernet, Wi-Fi) або глобальної (Internet) мережі, мати статичну IP-адресу та повинна бути активирована послуга «WEB-сервер WEB L1».
• перемикання режимів «Зима»-«Літо » по інтерфейсах RS-485 (протокол и Modbus-RTU, Univers), Ethernet (протокол Modbus-TCP), TP/FT-10 (протокол LonWorks). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів «Зима»-«Літо» по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
• лічильники напрацювань вентилятора, насосів ВВН, ВВО
• можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні
• при роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню)

 

Aeroclim 8-sv
Aeroclim 8svw

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних та охолоджувальних секцій:

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + вентилятором
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем з циркуляційним насосом + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням параметрів по вологості припливного повітря впливом на продуктивність парозволожувача:

 • з парозволожувачем + вентилятором

 

! Увага!
Додано нові функції:
•web-сервер, який дає можливість отримати на екрані комп'ютера або мобільного пристрою зображення аналогічні дисплею контролера з усіма функціями перегляду значень параметрів і станів обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів і блокувань, управління обладнанням. Для роботи з Web-сервер контролер повинен бути підключений до локальної мережі (Ethernet, Wi-Fi) або глобальної (Internet) мережі, мати статичну IP-адресу та повинна бути активирована послуга «WEB-сервер WEB L1».
•перемикання режимів «Зима»-«Літо » по інтерфейсах RS-485 (протокол и Modbus-RTU, Univers), Ethernet (протокол Modbus-TCP), TP/FT-10 (протокол LonWorks). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів «Зима»-«Літо» по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
•лічильники напрацювань вентилятора, насосів ВВН, ВВО
•можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні
•при роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню)
Aeroclim 8-svw

Aeroclim 8svw  

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також на продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів у більшості варіантів компоновок вентиляційних установок *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також на продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів у більшості варіантів компоновок вентиляційних установок *)
 • Установка режимів роботи «Зима»-«Літо&raquo:
  • вручну користувачем з меню контролера;
  • автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик);
  • зовнішнім контактом перемикача «Зима»-«Літо», який підключаєтся замість датчика температури зовнішнього повітря;
  • NEW! по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), Ethernet (протокол Modbus-TCP), TP/FT-10 (протокол LonWorks ). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів «Зима»-«Літо&raquo по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою
 • NEW! можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні.
 • Можливість активації (при наявності частотних перетворювачів) функції "Регулирование" для регулювання температури продуктивністю вентилятора (можливо встановити тільки одну з функцій "Регулирование" або "Постоянная" - див. нижче пункт "Регулювання продуктивності вентилятора").
 • Можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора у режимі нагріву та/або охолодження (індивідуально для режимів "Зима"/"Літо")

** Схеми №№1.1...1.6, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2...4.6, 4.8...4.10

Регулювання вологості (додаткове зволоження повітря у сухому приміщенні)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні вологості в приміщенні.
  Регулювання продуктивності вентилятора
 • Встановлення постійної продуктивності вентилятора при активації функції «Постоянная» та ручна зміна продуктивності в меню контролера (при цьому регулювання температури продуктивністю вентилятора не здійснюється).

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятор
   • припливний вентилятор - дискретна команда на включення / вимикання
   • припливний вентилятор – сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентилятора* (для деяких варіантів компоновок** вентиляційних установок при наявності частотного перетворювача) у 2 режимах:
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності  нагрівача або охолоджувача
   • NEW! Додано лічильник напрацювання приточного вентилятора.
 • Водяний повітронагрівач
  • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • NEW! Додано лічильник напрацювання насосу водяного нагрівача.
 • Електричний повітронагрівач
  • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
 • Водяний повітроохолоджувач
  • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення / вимикання
  • NEW! Додано лічильник напрацювання насосу водяного охолоджувача.
 • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
  • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості або аналоговий сигнал потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
 • Парозволжувач
  • комплектна система управління парозволожувачем - аналогове управління (0-10)В
  • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Примітки.
* Два режими подачі сигналу (0-10)для управління швидкістю вентилятора:
- ручна установка значення продуктивності вентилятора
- автоматичне управління продуктивністю вентилятора для підтримки температури 
** Схеми №№1.1...1.6, 2.3, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2...4.6, 4.8...4.10

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
  • можливість завдання діапазону зміни уставок продуктивності вентилятора
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування водяного нагрівача при працючому вентиляторі в режимі «Зима» в 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної; при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється; коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг відключення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внутрішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної; внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація


   При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дісплеї у вікні аварій з'являється аварійне сповіщення з конкретною вказівкою причини аврії. Найбільш значущі аварійні сповіщення з'являється також у вікні поточних параметрів.
   Загальний сигнал аварія може передаватися по інтерфейсам RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP/FT-10 (протокол LonWorks).
   Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійне значення параметра, за яким цей сигнал був сформований.
   Скидання аварій також можливе по інтерфейсам RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers), TP/FT-10 (протокол LonWorks).

При роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню).

Енергозбереження

  • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
  • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
  • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*

    * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування


    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в "Журнал подій". Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
    У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів.
    В журналі фіксуються всі події, що відбуваються. Користувач не має можливості їх вибору.
    Користувач має змогу налаштувати збереження через певні проміжки часу.

Комунікаційні можливості

Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер неможна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-RS3-485.
    Інтерфейс TP / F-10 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-LON-2-L.
    Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.


    NEW! Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без организації системи диспетчеризації в контролері можно активувати WEB-сервер.
   Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера чи мобільного пристрою зображення аналогічне дисплею контроллера зі всіма функціями перегляду значень параметрів і стану обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів та блокувань, управління обладнанням.
   Для работи з Web-сервером контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1».

Конфігурація


 
    Налаштування параметрів у програмі контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту налаштування з комп'ютера, налаштування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю або по мережі Ethernet.
    Налаштування можуть бути збережені в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування налаштувань в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування.

 

Aeroclim 8-svw
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА** 4 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 4 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1»
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Спосіб зв'язку з інтерфейсним модулем роз'єм
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Інтерфейс RS-485 встановлюється за замовленням у вигляді окремого модуля МІ-RS3-485.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється за замовленням у вигляді окремого модуля МІ-LON-2-L.
Модуль МІ розміщується впритул зліва від контролера.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.
Aeroclim 8-svw
Підключення зовнішнього задатчика температури приточного повітря (0-10)В.

Схема підключення

aeroclim8 svw ai1 ua 4 УВАГА!
• Додана можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні. Дана зміна застосовується до всіх схем підключення контролера Aeroclim 8-svw, що приведені нижче. 
1.1. Припливна установка з водяним повітрянагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func1.png con1 1
1.2. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func2.png con1_2.png
1.3. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func3.png con1_3.png
1.4. Припливна установка з водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func4.png con1_4.png
1.5. Припливна установка з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func5.png con1_5.png
1.6. Припливна установка з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з диксретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func6.png con1_6.png
Aeroclim 8-svw
Підключення зовнішнього задатчика температури приточного повітря (0-10)В.

Схема підключення

aeroclim8 svw ai1 ua 1 УВАГА!
• Додана можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні. Дана зміна застосовується до всіх схем підключення контролера Aeroclim 8-svw, що приведені нижче. 
2.1. Припливна установка з водяним повітрянагрівачем и водяним повітряохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами), вентилятор без частотного преобразователя.

Функціональна схема

Схема підключення

func7.png con2_1.png
2.2. Припливна установка з водяним повітрянагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), и з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), вентилятор без частотного преобразователя.

Функціональна схема

Схема підключення

func8.png con2_2.png
2.3. Припливна установка з водяним повітрянагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), и з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 2 секції з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func9.png con2_3.png
Aeroclim 8-svw
Підключення зовнішнього задатчика температури приточного повітря (0-10)В.

Схема підключення

aeroclim8 svw ai1 ua 2 УВАГА!
• Додана можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні. Дана зміна застосовується до всіх схем підключення контролера Aeroclim 8-svw, що приведені нижче. 
3.1. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, 1-а сз аналоговим управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача.

Функціональна схема

Схема підключення

func10.png con3_1.png
3.2. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, обе с дискретним управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func11.png con3_2.png
3.3. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-ая с аналоговим управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управіння без циркуляційного насосу), вентилятор без частотного перетворювача.

Функціональна схема

Схема підключення

func12.png con3_3.png
3.4. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управіння без циркуляційного насосу), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func13.png con3_4.png
3.5. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-ая с аналоговим управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача.

Функціональна схема

Схема підключення

func14.png AK 8 SV Сх. п.14
3.6. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, все с дискретним управлінням) та водяним повітряохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func15.png AK 8 SV Сх. п.15
3.7. Схема управління 3-х секційним електричним повітрянагрівачем з однаковими потужностями секцій 2-ма виходами контролера
con26
Aeroclim 8-svw
Підключення зовнішнього задатчика температури приточного повітря (0-10)В.

Схема підключення

aeroclim8 svw ai1 ua 3 УВАГА!
• Додана можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні. Дана зміна застосовується до всіх схем підключення контролера Aeroclim 8-svw, що приведені нижче. 
4.1. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секцій , 1-а з аналоговим управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), вентилятор без частотного перетворювача.

Функціональна схема

Схема підключення

func16.png con4_1.png
4.2. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секцій , обидві з дискретним управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func17.png con4_2.png
4.3. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func18.png con4_3.png
4.4. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 2-х секций, обе с дискретним управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ 1 секція з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func19.png con4_4.png
4.5. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (1 секция с аналоговим управлінням) та з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func20.png con4_5.png
4.6. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (1 секция с дискретним управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func21.png con4_6.png
4.7. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), без частотного перетворювача.

Функціональна схема

Схема підключення

func22.png con4_7.png
4.8. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі с дискретним керуванням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func23.png con4_8.png
4.9. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) и з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func24.png con4_9.png
4.10. Припливна установка з електричним повітрянагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та з повітряохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ, 1 секція з дискретнмм управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

func25.png con4_10.png
4.11. Схема управління 3-х секційним електричним повітрянагрівачем з однаковими потужностями секцій 2-ма виходами контролера  
con26
кликните на схеме для её увеличения
Aeroclim 8-svw
5.1.Припливна установка с парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем.

Функціональна схема

Схема підключення

fun26 1 con26 1
Aeroclim 8-svw
 • Корпус (70х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення