Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 8-svw plus

Модифікація контролера Aeroclim 8-svw.

Вільно конфігурований контроллер.

Призначений для автоматизації припливно-витяжних вентиляційних установок.

Має 1 стандартний алгоритм для управління:

 - припливно-витяжною системою з одною секцією нагріву (водяною або електричною) або одною

   секцією охолодження (водяною або ККБ) та рекуператором (роторним або перехресно-точним)

   або камерою змішування з можливістю регулювання продуктивності вентилятора чи без;

Налаштування здійснюється шляхом конфігурації системи в меню контролера.

Призначений для установки на DIN-рейку.

Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

 

aeroclim 8svw plus NEW
Aeroclim 8-svw plus
aeroclim 8svw plus

Контролер для управління припливно-витяжною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних або охолоджувальних секцій, секції рекуператора,а також на продуктивність вентилятора(у більшості варіантів компоновок вентиляційних установок)

 • з водяним повітронагрівачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) +вентиляторами
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1)або камерою змішування) +вентиляторами
 • з водяним повітроохолоджувачем + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором  (див. примітку 1) або камерою змішування) + вентиляторами
 • з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) + роторним рекуператором (перехресно-точним рекуператором (див. примітку 1) або камерою змішування) + вентиляторами.

Примітки.
1.Контролер може здійснювати управління установкою в складі якої перехресно-точний рекуператор:
- має байпас та заслінки на каналі проходження повітря через рекпуратор та через байпасний канал, які працюють в протифазі та управляються одним регулючим електроприводом
- не має байпасного каналу та заслінок.
Aeroclim 8-svw plus

aeroclim 8svw plus  

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі впливом на продуктивність нагрівальних або охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також на продуктивність вентиляторів (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в усіх варіантах компоновок вентиляційних установок з перехресно-точним рекуператором без байпасного каналу та у більшості варіантів компоновок установок з рекуператором з байпасним каналом, роторним рекуператором та камерою змішування)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі) впливом на продуктивність нагрівальних або охолоджувальних секцій, секції рекуператора, а також продуктивність вентиляторів (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в більшості варіантів компоновок вентиляційних установок )
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо"
  • вручну користувачем з меню контролера;
  • автоматично по температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик);
  • зовнішнім контактом перемикача «Зима»-«Літо», який підключаєтся замість датчика температури зовнішнього повітря;
  • по інтерфейсах RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers) або Ethernet (протокол Modbus-TCP). Доступно якщо не вибрано автоматичне перемикання режимів «Зима»-«Літо» по температурі зовнішнього повітря або зовнішнім сухим контактом.
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою
 • Можливість підключення зовнішнього задатчика температури припливного повітря (0-10)В, наприклад від AirEL-SA, замість датчика температури повітря в приміщенні.
 • Можливість активації (при наявності частотних перетворювачів) функції "Регулювання" для регулювання температури продуктивністю вентилятора (можливо встановити тільки одну з функцій "Регулювання" або "Постійна" - див. нижче пункт "Регулювання продуктивності вентилятора").
 • Можливість заборони регулювання температури продуктивністю вентилятора у режимі нагріву та/або охолодження (індивідуально для режимів "Зима"/"Літо")

Регулювання продуктивності вентилятора
 • Встановлення постійної продуктивності вентилятора при активації функції «Постійна» та ручна зміна продуктивності в меню контролера (при цьому регулювання температури продуктивністю вентилятора не здійснюється).

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятори
   • припливний та витяжний вентилятори - одна дискретна команда на включення / вимикання
   • припливний та витяжний вентилятори - один сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентиляторів* (для деяких варіантів компоновок вентиляційних установок при наявності частотного перетворювача) у 2 режимах:
   • можливість включення функції перезапуску вентиляторів після збою живлення
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності  нагрівача або охолоджувача
   • лічильники напрацювання вентиляторів.
 • Водяний повітронагрівач
  • привід регулюючого клапана водяного нагрівача  -  аналогове управління     (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • лічильник напрацювання насосу водяного нагрівача.
 • Електричний повітронагрівач
  • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
 • Водяний повітроохолоджувач
  • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
  • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення / вимикання
  • лічильник напрацювання насосу водяного охолоджувача.
 • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
  • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості або аналоговий сигнал потрібної потужності (формується по ПІД-закону)
 • Роторний рекуператор
  • частотний перетворювач двигуна - аналогове управління (0-10)В
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • приводи основної заслінки і заслінки на обводному каналі - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на обидві заслінки (заслінки підключаються інверсно)
 • Камера змішування
  • приводи припливної, витяжної та рециркуляционной заслінок - один аналоговий сигнал управління (0-10) В на все заслінки (заслінки припливного і витяжного повітря підключаються однаково, заслінка рециркуляційного повітря - інверсно)
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера
Схеми № 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 для перехресно-точних рекуператорів з байпасним каналом, роторним рекуператором та камерою змішування.
Схеми № 5.2, 6.3, 7.2, 8.4 для перехресно-точних рекуператорів без байпасного каналу

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.

Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
  • можливість завдання діапазону зміни уставок продуктивності вентилятора
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування водяного нагрівача при працючому вентиляторі в режимі «Зима» в 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної; при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється; коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг відключення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внут рішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної; внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість активації функції запобігання спрацювання функції захисту від заморожування нагрівача при працючому вентиляторі в режимі роботи «Зима» в 2- х варіантах:
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс поріг включення, що задається, то здійснюється перехід на регулювання температури зворотного теплоносія клапаном ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    при цьому вентилятор не відключається, але регулювання температури припливного повітря клапаном ВВН не здійснюється;
    коли температура зворотного теплоносія після ВВН стає вище мінімальної плюс поріг вимкнення, що задається, припиняється регулювання температури зворотного теплоносія та поновлюється регулювання температури припливного повітря
   • якщо температура зворотного теплоносія після ВВН стає нижчою мінімальної плюс зона пропорційності, що задається, то формується внутрішній пропорційний сигнал, який використовується для примусового відкриття клапану ВВН для запобігання падіння температури до мінімальної;
    внутрішній сигнал дорівнює 0% якщо температура зворотного теплоносія вище мінімальної плюс зона пропорційності та лінійно збільшується до 100% при зниженні температури зворотного теплоносія до мінімальної
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування»

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
  • можливість заборони роботи нагрівача у режимі «Літо»
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Роторний рекуператор
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження швидкості обертання рекуператора або його повна зупинка для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки,зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор з байпасним каналом
  • захист від обмерзання рекуператора - зниження кількості припливного повітря, яке пропускається через рекуператор, та, відповідно, збільшення кількості повітря, яке пропускається через байпасний канал до повного закриття протоку повітря через рекуператор для проведення процесу «відтаювання»
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Перехресно-точний рекуператор без байпасного каналу
  • режим «відтаювання»
  • завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, зупиненої за сигналом «відтаювання».
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація


      При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дісплеї у вікні аварій з'являється аварійне сповіщення з конкретною вказівкою причини аварії. Найбільш значущі аварійні сповіщення з'являється також у вікні поточних параметрів.

      Загальний сигнал аварія може передаватися по інтерфейсу RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers).

      Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійне значення параметра, за яким цей сигнал був сформований.

      Скидання аварій також можливе по інтерфейсу RS-485 (протоколи Modbus-RTU, Univers).

      При роботі системи за графіком і відключенні при аварії, після ручного знімання аварії, для того щоб система продовжила роботу за графіком, необхідно подати команду пуску (відразу після знімання аварії включається сигналізація і з'являється відповідне повідомлення в меню).

Енергозбереження

   • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
   • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
   • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
   • Для установок з рекуперацією - при підтримці температури припливного повітря або повітря в приміщенні максимальне використання енергії рекуперації перед включенням нагрівальної секції в режимі «Зима» або охолоджувальної секції в режимі «Літо».

    * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування


       Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в "Журнал подій". Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.

        У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач також має змогу налаштувати збереження всіх параметрів через певні проміжки часу. Таким чином, поточні значення обраних параметрів будуть фіксуватися в журналі одночасно з надходженням чергової події та через задані проміжки часу.

Комунікаційні можливості


   Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:
   • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
   • Ethernet (протокол MODBUS-TCP)

      Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і RS-485.  При цьому, контролер неможна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.

     
        Інтерфейс RS-485 встановлюється на замовлення зліва від контролера у
        вигляді окремого зовнішнього модуля MI-RS3-485.
     Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

      
       Для можливості організації віддаленого доступу до контролера без организації системи диспетчеризації в контролері можно активувати WEB-сервер (активується за додаткову плату).

     
       Web-сервер дає можливість отримати на екрані комп'ютера чи мобільного пристрою зображення аналогічне дисплею контроллера зі всіма функціями перегляду значень параметрів і стану обладнання, можливістю зміни уставок регулювання параметрів та блокувань, управління обладнанням.

     
       Для работи з Web-сервером контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1» (активується за додаткову плату)

 

Конфігурація


       Налаштування параметрів у програмі контролера можливо здійснити безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».

       При використанні варіанту налаштування з комп'ютера, налаштування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис налаштувань в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю або по мережі Ethernet.

       Налаштування можуть бути збережені в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.

       Також можливе зчитування налаштувань в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою їх тиражування.
   
Aeroclim 8-svw plus
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА** 4 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 4 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
WEB-сервер контролер повинен бути підключений в локальну (Ethernet, Wi-Fi) або глобальну (Internet) мережу, мати статичну IP-адресу та повинна бути активована послуга «WEB-сервер WEB L1» (активується за додаткову плату)
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Спосіб зв'язку з інтерфейсним модулем роз'єм
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Інтерфейс RS-485 встановлюється за замовленням у вигляді окремого модуля МІ-RS3-485.
Модуль МІ-RS3-485 розміщується впритул зліва від контролера.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і RS-485.
 
Aeroclim 8-svw plus
1. Припливно-витяжна установка з ВПН (клапан та насос), роторним рекуператором.
 

1. Функціональна схема

aeroclim9 svw ai1

Примітки.

• Замість роторного рекуператора може здійснюватися управління заслінкою перехресно-точного рекуператора або заслінкою зовнішнього повітря, з якою зблоковані заслінки рециркуляційного та викидного повітря.

• Може використовуватися перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, у цьому випадку здійснюватиметься лише захист від обмерзання.

• Може здійснюватися управління продуктивністю вентиляторів, якщо використовувється перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки.

 

1.1.Схема підключень. ВПН з насосом, ЗС/РК з управлінням (0-10)В.

     

1.2. Схема підключень. ВПН з насосом, перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, управління вентиляторами (0-10)В.

waterheat-s2-24-func-20       5.2_sheme_ua.png
Варіанти підключення датчиків температури при використанні ВПН з насосом та ЗС/РК

Не здійснюється регулювання температури в приміщенні в режимах «Зима» і «Літо» (не використовується датчик температури в приміщенні ТЕ1), та не використовується задавач температури припиливного повітря (TZ).

             

Здійснюється регулювання температури в приміщенні в режимах «Зима» або «Літо» ( використовується датчик температури в приміщенні ТЕ1) або використовується задавач температури припиливного повітря (TZ). Давач температури зовнішього (ТЕ4) повітря не буде викристовуватись.

sensor1 s1 ua         5 sheme sensor2 ua
 
Aeroclim 8-svw plus
2. Припливно-витяжна установка з ЕПН (до 3-х секцій) з дискретним або аналоговим управлінням 1-ою секцією, роторним рекуператором.
 

2. Функціональна схема

aeroclim9 svw ai1

Примітки.

•Замість роторного рекуператора може здійснюватися управління заслінкою перехресно-точного рекуператора або заслінкою зовнішнього повітря, з якою зблоковані заслінки рециркуляційного та викидного повітря.

•Може використовуватися перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, у цьому випадку здійснюватиметься лише захист від обмерзання.

•Може здійснюватися управління продуктивністю вентиляторів, якщо використовувється перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки або використовується ЕПН з дискретним управлінням секціями. Контроль роботи вентиляторів здійснюється за одним дискретним входом.

 

2.1. Схема підключень. ЕПН з 3-ма секціями різної потужності (1-а секція з дискретним або аналоговим (0-10)В управлінням), ЗС/РК з управлінням (0-10)В.

        

2.2. Схема підключень. ЕПН з 3-ма секціями різної потужності (1-а секція з дискретним управлінням), ЗС/РК з управлінням (0-10)В, управління вентиляторами (0-10)В

6.1 1 sheme ua       6.2 1 sheme ua

2.3. Схема підключень. ЕПН з 3-ма секціями різної потужності (1-а секція з аналоговим (0-10)В управлінням), перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, управління вентиляторами (0-10)В.

       
6.3 1 sheme ua      
 
Aeroclim 8-svw plus
3. Припливно-витяжна установка з ВПО (клапан та насос), роторним рекуператором
 

3. Функціональна схема

7.1.sheme func ua

Примітки.

• Замість роторного рекуператора може здійснюватися управління заслінкою перехресно-точного рекуператора або заслінкою зовнішнього повітря, з якою зблоковані заслінки рециркуляційного та викидного повітря.

• Може використовуватися перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, у цьому випадку здійснюватиметься лише захист від обмерзання.

• Може здійснюватися управління продуктивністю вентиляторів, якщо використовувється перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки. Контроль роботи вентиляторів може здійснюватись за одним або двома дискретними входами.

 

3.1. Схема підключень. ВПО з насосом, ЗС/РК з управлінням (0-10)В

        

3.2. Схема підключень. ВПО з насосом, перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, управління вентиляторами (0-10)В

waterheat-s2-24-func-20       7.2_sheme_ua.png
 
Aeroclim 8-svw plus
4. Припливно-витяжна установка з ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням або з управлінням (0-10)В, роторним рекуператором
 

4. Функціональна схема

8.1.sheme func ua

Примітки.

• Замість роторного рекуператора може здійснюватися управління заслінкою перехресно-точного рекуператора або заслінкою зовнішнього повітря, з якою зблоковані заслінки рециркуляційного та викидного повітря.

• Може використовуватися перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, у цьому випадку здійснюватиметься лише захист від обмерзання.

• Може здійснюватися управління продуктивністю вентиляторів, якщо використовувється перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки або використовується ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням Контроль роботи вентиляторів може здійснюватись за одним або двома дискретними входами.

 

4.1. Схема підключень. ККБ до 2-х секцій, ЗС/РК з управлінням (0-10)В, управління вентиляторами (0-10)В

        

4.2. Схема підключень. ККБ з дозволом роботи, ЗС/РК з управлінням (0-10)В, управління вентиляторами (0-10)В

waterheat-s2-24-func-20       8.2_sheme_ua.png

4.3. Схема підключень. ККБ з управлінням (0-10)В, ЗС/РК з управлінням (0-10)В

     

4.4. Схема підключень. ККБ з управлінням (0-10)В, перехресно-точний рекуператор без байпасної заслінки, управління вентиляторами (0-10)В

waterheat-s2-24-func-20       8.4_sheme_ua.png
Aeroclim 8-svw plus
 • Корпус (70х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення