Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 8-sv

    Вільно конфігурований контролер.
    Здійснює управління припливною вентиляційною установкою з секціями нагріву (водяна або електрична), секцієй охолодження (водяна або безпосереднього охолодження) або парозволожувачем з підтримкою температурних параметрів та параметрів по вологості припливного повітря.
    У деяких варіантах компоновок вентиляційних установок можливо здійснювати регулювання продуктивності вентилятора (вентилятор повинен бути укомплектований регулятором швидкості або частотним перетворювачем).
    Налаштування здійснюється шляхом вибору потрібного набору обладнання (конфігурації системи) в меню контролера.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

!

Додано можливість конфігурації контролера з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC»

aeroclim 8 sv 1

 

Aeroclim 8-sv
aeroclim-8-sv-small

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних та охолоджувальних секцій:

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + вентилятором
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем з циркуляційним насосом + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням параметрів по вологості припливного повітря впливом на продуктивність парозволожувача:

 • з парозволожувачем + вентилятором

 

!

Додано можливість конфігурації контролера з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC»

Aeroclim 8-sv

aeroclim-8-sv-small  

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в деяких варіантах компоновок вентиляційних установок *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в деяких варіантах компоновок вентиляційних установок *)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем або автоматичнопо температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик)
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою

* Схеми №№1-6, 9, 11, 13, 15, 17-21, 23-25

Регулювання вологості (додаткове зволоження повітря у сухому приміщенні)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні вологості в приміщенні.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятор
   • припливний вентилятор - дискретна команда на включення / вимикання
   • припливний вентилятор – сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентилятора* (для деяких варіантів компоновок** вентиляційних установок при наявності частотного перетворювача) у 2 режимах:
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності  нагрівача або охолоджувача
  • Водяний повітронагрівач
   • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Електричний повітронагрівач
   • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
  • Водяний повітроохолоджувач
   • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
   • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості
  • Парозволжувач
   • комплектна система управління парозволожувачем - аналогове управління (0-10)В
 • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Примітки.

* Два режими подачі сигналу (0-10)для управління швидкістю вентилятора:
- ручна установка значення продуктивності вентилятора
- автоматичне управління продуктивністю вентилятора за температури припливного повітря або повітря в приміщенні.

** Схеми №№1-6, 9, 11, 13, 15, 17-21, 23-25

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.


Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
  • можливість завдання діапазону зміни уставок продуктивності вентилятора
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима»
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування
 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дісплеї у вікні аварій з'являється аварійне сповіщення з конкретною вказівкою причини аврії.         Найбільш значущі аварійні сповіщення з'являється також у вікні поточних параметрів.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі

Архівування

    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в журнал подій. Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
    У журналі подій фіксуються значення параметрів через задані проміжки часу і фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів.

Комунікаційні можливості

Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або ЮНІВЕРС)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер неможна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-RS3-485.
    Інтерфейс TP / F-10 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-LON2.
    Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

Конфігурація

    Конфігурацію контролера можливо здійснювати безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис зконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
    Зконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування програми зконфігурованої в контролері в бібліотеку  «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.

 

Aeroclim 8-sv
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Конфігурація Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА* 4 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 4 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, 20 кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або ЮНИВЕРС) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Спосіб зв'язку з інтерфейсним модулем роз'єм
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Підключення провід, перетином не більше 1 мм ²

*Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
**Одночасне встановлення інтерфейсів RS-485 и TP/FT-10 неможливе.

Aeroclim 8-sv
1. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func1.png con1 1
2. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func2.png con2.png
3. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func3.png con3.jpg
4. Прямоточна установка з водяними повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функіональна схема

Схема підключення

func4.png con4.png
5. Прямоточна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func5.png con5.png
6. Прямоточна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління ККБ до 2-х секцій), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func6.png con6.png
7. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем та водяним повітроохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func7.png con7.png
8. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func8.png con8.png
9. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління ККБ до 2-х секцій), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func9.png con9.png
10. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func10.png con10.png
11. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, обидві з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func11.png con11.png
12. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func12.png con12.png
13. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func13.png con13.png
14. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func14.png

AK 8 SV Сх. п.14  
15. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func15.png AK 8 SV Сх. п.15
16. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій , 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func16.png con16.png
17. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, обидві з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func17.png con17.png
18. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func18.png con18.png
19. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, обидві з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func19.png con19.png
20. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (1 секція з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func20.png con20.png
21. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (1 секція з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func21.png con21.png
22. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func22.png con22.png
23. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func23.png con23.png
24. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func24.png con24.png
25. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func25.png con25.png
26.Прямоточна установка з парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

fun26 1 con26 1
27. Схема управління 3-и секційним електричним повітронагрівачем з секціями однакової потужності 2-а виходами контролера
con26
клікніть на схему для її збільшення
Aeroclim 8-sv
 • Корпус (70х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення
 
 


Завантажити "Каталог
продукції 2016" у pdf