Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 8-sv

    Вільно конфігурований контролер.
    Здійснює управління припливною вентиляційною установкою з секціями нагріву (водяна або електрична), секцієй охолодження (водяна або безпосереднього охолодження) або парозволожувачем з підтримкою температурних параметрів та параметрів по вологості припливного повітря.
    У деяких варіантах компоновок вентиляційних установок можливо здійснювати регулювання продуктивності вентилятора (вентилятор повинен бути укомплектований регулятором швидкості або частотним перетворювачем).
    Налаштування здійснюється шляхом вибору потрібного набору обладнання (конфігурації системи) в меню контролера.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

Aeroclim 8sv last gar uA

 

Aeroclim 8-sv
Aeroclim 8sv last gar uA

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних та охолоджувальних секцій:

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + вентилятором
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем з циркуляційним насосом + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій) +вентилятором

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням параметрів по вологості припливного повітря впливом на продуктивність парозволожувача:

 • з парозволожувачем + вентилятором

 

!

Додано можливість конфігурації контролера з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC»

Aeroclim 8-sv

Aeroclim 8sv last gar uA  

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в деяких варіантах компоновок вентиляційних установок *)
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі) впливом на продуктивність нагрівальних і охолоджувальних секцій, а також продуктивність вентилятора (можливо тільки при підключенні двигунів вентиляторів до регуляторів швидкості або частотних перетворювачів в деяких варіантах компоновок вентиляційних установок *)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем або автоматичнопо температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик)
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою

* Схеми №№1-6, 9, 11, 13, 15, 17-21, 23-25

Регулювання вологості (додаткове зволоження повітря у сухому приміщенні)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні вологості в приміщенні.

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятор
   • припливний вентилятор - дискретна команда на включення / вимикання
   • припливний вентилятор – сигнал (0-10) В на управління швидкістю вентилятора* (для деяких варіантів компоновок** вентиляційних установок при наявності частотного перетворювача) у 2 режимах:
    • завдання швидкості з меню контролера
    • автоматичне регулювання температури при недостатній потужності  нагрівача або охолоджувача
  • Водяний повітронагрівач
   • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Електричний повітронагрівач
   • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
  • Водяний повітроохолоджувач
   • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
   • компресорно-конденсаторний блок до 2-х секцій - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи або аналоговий сигнал неузгодженості
  • Парозволжувач
   • комплектна система управління парозволожувачем - аналогове управління (0-10)В
 • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Примітки.

* Два режими подачі сигналу (0-10)для управління швидкістю вентилятора:
- ручна установка значення продуктивності вентилятора
- автоматичне управління продуктивністю вентилятора за температури припливного повітря або повітря в приміщенні.

** Схеми №№1-6, 9, 11, 13, 15, 17-21, 23-25

Закони регулювання

 • ПІД-регулятор (див. Примітку)
 • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.


Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
  • можливість завдання діапазону зміни уставок продуктивності вентилятора
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима», уставка температури зворотного теплоносія у кінці прогріву, по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо», уставка температури зворотного теплоносія (мінімальна температура зворотного теплоносія), по якій здійснюється захист, залежить від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування

      * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дісплеї у вікні аварій з'являється аварійне сповіщення з конкретною вказівкою причини аврії.         Найбільш значущі аварійні сповіщення з'являється також у вікні поточних параметрів.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі в залежності від температури зовнішнього повітря (налаштовується температурний графік)*
 •     * Налаштування графіку здійснюється по трьох контрольних температурах зовнішнього повітря (-10 °С, 0 °С, 5 °С). Для кожної контрольної температури зовнішнього повітря задається відповідна їй уставка температури зворотного теплоносія. Поточні значення визначаються по фактичній температурі зовнішнього повітря методом інтерполяції.

Архівування

    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в "Журнал подій". Ємність архіву становить 1000 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
    У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. Користувач також має змогу обрати параметри, значення яких він хоче архівувати, та налаштувати їх збереження через певні проміжки часу. Таким чином, поточні значення обраних параметрів будуть фіксуватися в журналі одночасно з надходженням чергової події та через задані проміжки часу.

Комунікаційні можливості

Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP/FT-10 (протокол LonWorks)
 • Ethernet (протокол MODBUS-TCP).

    Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів. При цьому, контролер неможна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
    Інтерфейс RS-485 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-RS3-485.
    Інтерфейс TP / F-10 встановлюється на замовлення зліва від контролера у вигляді окремого зовнішнього модуля MI-LON2.
    Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.

Конфігурація

    Конфігурацію контролера можливо здійснювати безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис зконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
    Зконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування програми зконфігурованої в контролері в бібліотеку  «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.

 

Aeroclim 8-sv
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
з меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА** 4 шт
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 4 шт.
Виходи аналогові (0-10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 2 шт.
дискретні безпотенційні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс*** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Тип дисплею графічний кольоровий
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Спосіб зв'язку з інтерфейсним модулем роз'єм
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Інтерфейс RS-485 встановлюється за замовленням у вигляді окремого модуля МІ-RS3-485.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється за замовленням у вигляді окремого модуля МІ-LON2.
Модуль МІ розміщується впритул зліва від контролера.
Інтерфейс Ethernet є складовою частиною приладу.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива
Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet і будь-якого з двох інших інтерфейсів.

Aeroclim 8-sv
1. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func1.png con1 1
2. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func2.png con2.png
3. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func3.png con3.jpg
4. Прямоточна установка з водяними повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функіональна схема

Схема підключення

func4.png con4.png
5. Прямоточна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func5.png con5.png
6. Прямоточна установка з повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління ККБ до 2-х секцій), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func6.png con6.png
7. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем та водяним повітроохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func7.png con7.png
8. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func8.png con8.png
9. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління ККБ до 2-х секцій), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func9.png con9.png
10. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func10.png con10.png
11. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій різної потужності, обидві з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func11.png con11.png
12. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func12.png con12.png
13. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій різної потужності, всі з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func13.png con13.png
14. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func14.png

AK 8 SV Сх. п.14  
15. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func15.png AK 8 SV Сх. п.15
16. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій , 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func16.png con16.png
17. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, обидві з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func17.png con17.png
18. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func18.png con18.png
19. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, обидві з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func19.png con19.png
20. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (1 секція з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func20.png con20.png
21. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (1 секція з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (ККБ до 2-х секцій з дискретним управлінням), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func21.png con21.png
22. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор без частотного перетворювача

Функціональна схема

Схема підключення

func22.png con22.png
23. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (аналогове управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func23.png con23.png
24. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func24.png con24.png
25. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій однакової потужності, всі з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ), вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

func25.png con25.png
26.Прямоточна установка з парозволожувачем, вентилятор з частотним перетворювачем

Функціональна схема

Схема підключення

fun26 1 con26 1
27. Схема управління 3-и секційним електричним повітронагрівачем з секціями однакової потужності 2-а виходами контролера
con26
клікніть на схему для її збільшення
Aeroclim 8-sv
 • Корпус (70х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png
клікніть на кресленні для його збільшення
 
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf