Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Aeroclim 5s

     Вільно конфігурований контролер.
     Здійснює управління припливною вентиляційною установкою з секціями нагріву (водяна або електрична) та охолодження (водяна або безпосереднього охолодження) і вентилятором з підтримкою температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) або припливною вентиляційною установкою з парозволожувачем і вентилятором з підтримкою параметрів по вологості припливного повітря.
    Налаштування здійснюється шляхом вибору потрібного набору обладнання (конфігурації системи) в меню контролера.
    Призначений для установки на DIN-рейку.
    Має декілька комунікаційних інтерфейсів.

Aeroclim 5S last gar ua
Aeroclim 5s
Aeroclim 5S last gar ua

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням температурних параметрів припливного повітря (повітря в приміщенні) впливом на продуктивність нагрівальних та охолоджувальних секцій

 • з водяним повітронагрівачем + водяним повітроохолоджувачем + вентилятором
 • з водяним повітронагрівачем + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (односекційний компресорно-конденсаторний блок) + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 2-х секцій + водяним повітроохолоджувачем з циркуляційним насосом + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 3-х секцій + водяним повітроохолоджувачем без циркуляційного насоса + вентилятором
 • з електричним повітронагрівачем до 2-х секцій + повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (односекційний компресорно-конденсаторний блок) +вентилятором

Контролер для управління припливною вентиляційною установкою з підтриманням параметрів по вологості припливного повітря впливом на продуктивність парозволожувача

 • з парозволожувачем + вентилятором
!

Додано можливість конфігурвції контролера з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC»

Aeroclim 5s

Aeroclim 5S last gar ua

Підтримка параметрів

Регулювання температури

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні температури в припливному повітропроводі
 • Каскадне підтримання на заданому значенні температури в приміщенні (витяжному повітропроводі)
 • Установка режимів роботи "Зима"-"Літо" вручну користувачем або автоматичнопо температурі зовнішнього повітря (необхідно встановити відповідний датчик)
 • Можливість встановлення різних значень уставок для регулювання режимів роботи "Зима"-"Літо"
 • Можливість підключення сигналу неузгодженості від датчика-задатчика кімнатної температури замість сигналу від датчика температури для установок з регулюванням температури повітря за каскадною схемою

Регулювання вологості (додаткове зволоження повітря у сухому приміщенні)

 • Одноконтурне підтримання на заданому значенні вологості в припливному повітропроводі

Управління

 • Перелік керуючих сигналів:
  • Вентилятор
   • припливний вентилятор - дискретна команда на включення / вимикання
  • Водяний повітронагрівач
   • привід регулюючого клапана водяного нагрівача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного нагрівача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Електричний повітронагрівач
   • електричний нагрівач до 3-х секцій - 1-а секція аналогове або дискретне управління, 2-а і 3-я секції дискретне управління, при дискретному управлінні всіма секціями - ПІД-регулювання з ШІМ на виході з періодом, заданим користувачем
  • Водяний повітроохолоджувач
   • привід регулюючого клапана водяного охолоджувача - аналогове управління (0-10) В
   • циркуляційний насос водяного охолоджувача - дискретна команда на включення / вимикання
  • Повітроохолоджувач безпосереднього охолодження
   • односекційний компресорно-конденсаторний блок - при безпосередньому управлінні компресором - дискретний керуючий сигнал на пусковий апарат (двопозиційне регулювання або регулювання по ПІД-закону), при наявності комплектної схеми управління - дискретний сигнал дозволу роботи
  • Парозволжувач
   • комплектна система управління парозволожувачем - аналогове управління (0-10) В
 • Можливість включення функції перезапуску вентилятора після збою живлення
 • Режими управління обладнанням:
  • «Ручний» - з меню контролера або зовнішньою командою (кнопки «Пуск», «Стоп»)
  • «Дистанційний» - по інтерфейсу з системи диспетчеризації
  • «Автоматичний» - за логікою управління, реалізованій в програмі контролера

Закони регулювання

  • ПІД-регулятор (див. Примітку)
  • Функція адаптації (автоматична динамічна настройка параметрів регулятора під характеристики об'єкту)

Примітка.
Для підтримки процесів в системах вентиляції в більшості випадків використовується пропорційно-інтегральний (ПІ) регулятор.


Захист від аварійних режимів роботи

 • Вентилятор
  • ручне відключення з меню контролера або зовнішньою командою в будь-якому режимі управління
  • автоматичне відключення по сигналу про зниження перепаду тиску на вентиляторі
 • Водяний повітронагрівач
  • N-хвилинний прогрів нагрівача при ввімкненні вентиляційної установки
  • захист вентиляційної установки від «холодного» пуску в режимі роботи «Зима»
  • захист від заморожування нагрівача в режимах роботи «Зима» - «Літо»
  • можливість дозволу або заборони автоматичного перезапуску вентиляційної установки після зняття сигналу «загроза заморожування»
  • можливість завдання кількості дозволених автоматичних перезапусків вентиляційної установки, що була відключена по сигналу «загроза заморожування»
 • Електричний повітронагрівач
  • включення секцій нагрівача тільки при працюючому вентиляторі
  • зняття тепла з нагрівача після надходження команди на вимикання установки
  • захист нагрівача від перегріву - відключення нагрівача при підвищенні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки і відключення вентилятора через N-хвилин для зняття тепла з нагрівача
  • зняття живлення з несправного нагрівача - відключення нагрівача і вентилятора при зниженні температури на поверхні нагрівача до заданої уставки
 • Охолоджувач безпосереднього охолодження
  • включення компресорно-конденсаторного блоку (ККБ) тільки при включеному вентиляторі в режимі роботи «Літо»
  • повторне включення відключеного ККБ можна виконати тільки після встановленого для даного ККБ часового інтервалу
 • Парозволожувач
  • відключення парозволожувача та вентилятора через встановлений проміжок часупри перевищенні максимальної уставки регулювання або при спрацюванні захисного гігростату (якщо він підключений)
 • Загальні функції захисту
  • можливість завдання діапазонів, що обмежують зміну користувачем значень уставок регулювання і блокування
  • можливість установки для кожного з регулюючих клапанів та заслінок мінімального та максимального ступеня відкриття (наприклад - для клапана нагрівача вводиться обмеження по установці значення мінімального ступеня відкриття)
  • внесення будь-яких змін в налаштування контролера можливо тільки при введенні пароля

Аварійна сигналізація

    При виникненні будь-якого з аварійних режимів контролер формує сигнал аварія, який видається з виходу контролера в зовнішні ланцюги. На дісплеї у вікні аварій з'являється аварійне сповіщення з конкретною вказівкою причини аврії. Найбільш значущі аварійні сповіщення з'являється також у вікні поточних параметрів.
    Аварійні сигнали можна деблокувати з меню контролера тільки після зникнення сигналу про аварійний значенні параметра, за яким цей сигнал був сформований.

Енергозбереження

 • Можливість включення календарного графіка для автоматичного включення / вимикання установки за часом - дозволяє автоматично відключати вентиляцію в неробочий час і вихідні дні
 • Можливість включення календарного графіка для зниження / підвищення (зміщення) на n ° C «зимової» і «літньої» уставок регулювання температури - дозволяє автоматично зменшувати витрату енергоносія в певні періоди часу роботи установки
 • Для установок з водяним нагрівачем – підтримання температури зворотного теплоносія при непрацюючому вентиляторі

Архівування

    Всі дані, які можуть знадобитися для аналізу роботи установки, заносяться в "Журнал подій". Ємність журналу становить 127 точок. Клітинки пам'яті заповнюються послідовно. При заповненні останньої клітинки наступна інформація знову записується в 1-у, а інформація, записана в ній раніше, видаляється.
    У журналі подій фіксуються події при їх появі. До подій належать включення і виключення обладнання, спрацьовування захистів обладнання від аварійних режимів, поява аварійних сигналів. При цьому користувач має змогу обрати параметри, значення яких він хоче архівувати. Поточні значення обраних параметрів будуть фіксуватися в журналі одночасно з надходженням чергової події.

Комунікаційні можливості

Для комунікації з іншими контролерами по інтерфейсній мережі або для можливості включення контролера в систему диспетчеризації в контролері передбачені наступні інтерфейси:

 • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS)
 • TP / FT-10 (протокол LonWorks)

Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.

Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.

Конфігурація

    Конфігурацію контролера можливо здійснювати безпосередньо з меню контролера або з комп'ютера за допомогою програми «Конфігуратор SCC».
    При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурація здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис зконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
    Зконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними налаштуваннями.
    Також можливе зчитування програми зконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.

 

Aeroclim 5s
Напруга живлення ~24 B, 50 Гц , =24 В
Споживана потужність, не більше 5 Вт
Конфігурація* Конфiгуратор SCC
З меню контролера
Входи аналогові Pt1000, Ni1000 3 шт
аналогові Pt1000, Ni1000, (0—10) B, (4-20)мА** 1 шт.
дискретні з внутрішнім джерелом живлення 4 шт.
Виходи аналогові (0—10) B, опір навантаження не менше 20 кОм 2 шт.
дискретні беспотенціні 6 А, ~220 В 5 шт.
Інтерфейс *** RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
TP/FT-10 (протокол LonWorks) 1 шт.
Тип дисплею алфавітно-цифровий ЖКІ
Тип клавіатури сенсорна
Світлодіодна сигналізація відсутня
Корпус монтаж на DIN-рейку
ступінь захисту IP 20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), не більше % 80
домішки агресивних випарів, газів та аерозолів в оточуючому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перетином не більше 1 мм ²

*При використанні варіанту конфігурації з комп'ютера, конфігурування здійснюється в програмі «Конфігуратор SCC». Запис сконфігурованої програми в контролер виконується при його підключенні до комп'ютера по мережі RS-485 через шлюз USB-Ю.
Сконфігурована програма може бути збережена в бібліотеці «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування в контролери з аналогічними параметрами.
Також можливе зчитування програми сконфігурованої в контролері в бібліотеку «Конфігуратора SCC» з метою її тиражування.
** Підключення первинних перетворювачів з вихідним сигналом (4-20) мА можливо при застосуванні блоку перетворення сигналу BPS - (4-20)мА → (2-10) В.
*** Інтерфейс RS-485 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-RS3-485.
Інтерфейс TP / F-10 встановлюється в корпус контролера за замовленням у вигляді окремої плати ІПК-LON.
Одночасна установка інтерфейсів RS-485 і TP / FT-10 неможлива.

Aeroclim 5s
1. Прямоточна установка з водяними повітронагрівачем та повітроохолоджувачем (вузли управління з циркуляційними насосами)

Функціональна схема

Схема підключення

func-10.jpg aeroclim-5s-cxema-5.png
2. Прямоточна установка з водяним повітронагрівачем (вузол управління з циркуляційним насосом) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ)

Функціональна схема

Схема підключення

func-11.jpg aeroclim-5s-cxema-6.png
3. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом)

Функціональна схема

Схема підключення

func-12-1.jpg aeroclim-5s-cxema-7.png
4. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління з циркуляційним насосом)

Функціональна схема

Схема підключення

func-12-2.jpg aeroclim-5s-cxema-8.png
5. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу)

Функціональна схема

Схема підключення

func-13-1.jpg aeroclim-5s-cxema-9.png
6. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 3-х секцій, 1-а з дискретним управлінням) та водяним повітроохолоджувачем (вузол управління без циркуляційного насосу)

Функціональна схема

Схема підключення

func-13-2.jpg aeroclim-5s-cxema-10.png
7. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з аналоговим управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ)

Функціональна схема

Схема підключення

func-14-1.jpg aeroclim-5s-cxema-11.png
8. Прямоточна установка з електричним повітронагрівачем (до 2-х секцій, 1-а з дискретним управлінням) та повітроохолоджувачем безпосереднього охолодження (дискретне управління однією секцією ККБ або дискретна команда в комплектний блок управління ККБ)

Функціональна схема

Схема підключення

func-14-2.jpg aeroclim-5s-cxema-12.png
9. Прямоточна установка з паровим зволожувачем

Функціональна схема

Схема підключення

ckh funk 13 aeroclim 5 aeroclim-5s-cxema-13.png
кликните на схеме для её увеличения
Aeroclim 5s
 • Корпус (70х86х60)

  • монтаж на DIN-рейку 35мм 

Габаритні та приєднувальні розміри

a3.png

клікніть на кресленні для його збільшення
 


Завантажити "Новий каталог продукції 2018" у pdf