Мікропроцесорні засоби та програмні продукти в галузі автоматизації та управління

Simplynel 21

Вільно програмована операторська панель-контролер  

Simlynel 21 gr2

Simplynel 21
simplynel new 2
  • Використання в якості операторської панелі.
  • Використання в якості вільно програмованого контролера, який може передавати дані або отримувати дані з мереж по протоколам :
     • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
     • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокети)
     • MQTT (Інтернет речей (IoT)
     • Wi-Fi (протокол MODBUS-TCP)
     • Web-сервер

   

   

Simplynel 21

simplynel new 2

Загальні функції

 • Налагоджування та управління за допомогою touchscreen (сенсорного екрану)
 • Відображення інформації на кольоровому графічному екрані.
 • Можливість організації всіх функцій пов'язаних з роботою в режимі «реального часу», в тому числі і організація архівування даних (Докадніше див. розділ «Архівування»)
 • Збереження у внутрішній пам'яті панелі завантаженої програми у вигляді початкового (некомпільованого) файлу (докладніше див. розділ «Программування»)

Операторська панель

 • Обробка сигналів, які надходять по інтерфейсній мережі від контролерів для подання інформації на дисплеї в заданій користувачем формі.
 • Видача через інтерфейсну мережу в контролери значень заданих уставок регулювання (блокування) або керуючих сигналів.

Контролер

 • Обробка по запрограмованій користувачем логіці сигналів, які надходять по інтерфейсній мережі від периферійного обладнання, та видача по інтерфейсній мережі в периферійні пристрої команд на підставі виконаних логічних операцій.

Архівування

 • Архівування логів
  • При умови встановлення в панель Flash-карти формату micro-SD є можливість збереження логів та повноцінного архіву, сконфігурованого при програмуванні.
  • За замовчуванням завжди ведуться логи, у яких зберігається інформація по 3-х типах:
     • надходження аварії, яку при програмуванні визначено як «аварія»
     • фіксація дії оператора – зміна уставки завдання з меню операторської
       панелі або з WEB-сервера
     • фіксація дії оператора – натискання командної кнопки з меню
       операторської панелі або з WEB-сервера
  • Користувач при написанні програми має змогу виключити з логування один, два або всі три типи даних, що зберігаються.
  • Якщо користувач при написанні програми присвоїв діям оператора «псевдоніми», то дії будуть відображатися зі зрозумілими для користувача найменуваннями. Якщо «псевдоніми» не були присвоєні, то дії будуть відображатися з найменуваннями, що автоматично були присвоєні програмою.
  • Якщо архів був сконфігурований при програмуванні, то при роботі панелі є можливість здійснювати ввімкнення/вимкнення запису параметрів в архів за умовами, що визначені логікою програми (автоматично, у ручному режимі дистанційно або з дисплею панелі ).
 • Архівування параметрів
  • Архів, так само як і логи, зберігається тільки на Flash-карті формату micro-SD, встановленій в панель.
  • Для ведення архіву в кореневому каталозі карти необхідно створити папку «ARCH_MX3», в яку будуть зберігатися дані, що архівуються.
  • В архіві може виконуватися архівування всіх поточних і заданих параметрів, станів обладнання та аварій.
   • Параметри, які архівуються розбито на 4-ри типи:
      • аналогові
      • дискретні
      • цифрові аналогові
      • цифрові дискретні.
    • Кожен з цих типів зберігається по критеріях, які обираються при програмуванні.
    • Аналогові параметри та цифрові аналогові параметри можливо зберігати по 2-х критеріях:
       • «Збереження за часом»
       • « Збереження по зміні значення»
       •  або по обох критеріях одночасно.
     • При виборі критерію «Збереження за часом» для кожного аналогового та цифрового аналогового параметру окремо встановлюється інтервал збереження, який задається користувачем.
     • Дискретні параметри та цифрові дискретні параметри можливо зберігати по критерію «Збереження по зміні стану».
     • Крім того, всі параметри, що архівуються, можливо зберегти одночасно критерію «Збереження по команді». Команда може бути сформована у програмі з використанням будь-яких умов.
 • Перегляд та скачування архівів на Flash-карті
  • Перегляд архівів можливо здійснити:
     • з меню панелі на його екрані
     • через WEB-сервер, якщо активована можливість перегляду архівів
       через нього
     • з ПК, в який встановлена Flash-карта з архівними даними
 • Робота з архівом через WEB-сервер.
  • В усіх панелях WEB-сервер активований за замовчуванням, але його використання можливе тільки при встановленій Flash-карті формату micro-SD і наявності статичної IP-адреси.
  • Опціонально (потребує активації) присутня функція перегляду архівних даних в браузері і скачування їх по протоколу http.
  • Якщо функцію активовано, то перегляд та скачування архівних даних здійснюється при введенні паролю, що встановлено при програмуванні.
  • Доки існує зв'язок з контролером через Internet перегляд архівів можливо здійснювати в браузері. При перегляді користувач має можливість групувати дані потрібним чином. Встановлювати проміжки часу, за який потрібно переглянути дані. Здійснювати інтерполяцію даних по кожному параметру. Архівні дані представляються у вигляді таблиць та графіків.
  • Якщо планується переглядати архіви після відключення зв'язку по Internet, то при наявності зв'язку їх можливо скачати по протоколу http на жорсткий диск ПК. Відкриття файлів з архівними даними, що скачані на ПК, можливо здійснити 2-ма способами:
     • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
     • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.
   • Для експлуатаційного персоналу найбільш зручним буде 1-й варіант.
   • Утиліта дає можливість перегляду архіву без зв'язку з WEB-сервером у тому ж вигляді, що і при наявності зв'язку.
   • При відкритті скачаного архіву програмою, що відкриває текстові файли, користувач буде переглядати необроблені дані.
 • Робота з архівом, який зберігається на Flash-карті.
  • Перегляд архівних даних на встановленій в ПК Flash-карті або архівних даних скачаних на жорсткий диск ПК з Flash-карти можливо здійснити 2-ма способами:
     • за допомогою спеціальної утиліти WEB-Archive Manager (WAM)
     • будь-якою програмою, що відкриває текстові файли.

  Комунікаційні можливості

 • В панелі передбачені наступні інтерфейси:
    • RS-485 (протоколи MODBUS-RTU Master/Slave або UNIVERS)
    • Ethernet (протокол MODBUS-TCP Master/Slave, 4-ри сокети).
    • MQTT (IoT)
    • Wi-Fi (протокол MODBUS-TCP)
 • Протокол MODBUS-RTU, UNIVERS
  • Призначений для комунікації панелі з іншим обладнанням по інтерфейсу RS-485 а також для можливості включення панелі в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс RS-485 є складовою частиною панелі.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, панель не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
 • Протокол MODBUS-TCP
  • Призначений для комунікації панелі з іншим обладнанням по інтерфейсу Ethernet а також для можливості включення панелі в систему диспетчеризації.
  • Інтерфейс Ethernet є складовою частиною панелі.
  • Можлива одночасна робота інтерфейсу Ethernet та інтерфейсу RS-485. При цьому, панель не можна використовувати в якості перетворювача інтерфейсів.
  • Для організації віддаленого доступу до панелі без організації системи диспетчеризації в панелях по замовчуванню активований WEB-сервер.
   • При наявності у панелі статичної IP-адреси можливий віддалений доступ по протоколу http до панелі з локальних мереж Ethernet та Wi-Fi або глобальної мережі Internet для перегляду поточних значень параметрів та стану обладнання, а також для керування обладнанням, зміни уставок регулювання та блокувань.
   • Функція перегляду архівних даних у браузері та скачування їх по протоколу http є опціональною (потребує активації).
   • Так як робота панелі організована з веденням архіву на Flash-карті,то перед вставкою в панель на неї з ПК може бути записано інструкцію (pdf-файл) по роботі з програмою «зашитою» у дану панель. Це в подальшому дає можливість персоналу за допомогою WEB-сервера отримати доступ у браузері до інструкції з експлуатації панелі при виникненні питань по її налаштуванням.
   • Для роботи з протоколом http модуль має 4-ри сокети, що дає змогу одночасної роботи з панеллю з браузера 4-м користувачам.
   • У панелі можливо організувати відправлення листів-повідомлень по e-mail при умові активації функції доступу до архіву через WEB-сервер.
    • Відправка листів здійснюється через сервер типу SMTP, оскільки контролер не є почтовим сервером.
    • Можливо налаштування відсилки листів максимум 5-ти абонентам.
    • У налаштуваннях визначається перелік сигналів для кожного з абонентів.
    • У переліку можуть бути присутні:
       • аварійні сигнали, які за замовчуванням записуються в архів
         на Flash-карту.
       • цифрові та дискретні параметри, які відмічено при програмуванні,
         як ті, що записуються у архів на Flash-карту (параметр
         відсилається тільки в разі його змінени)
    • Один лист формується протягом 10 с. В нього може бути включено до 20-ти сигналів і/або параметрів. Якщо протягом цього часу до листа попадає більш 20-ти сигналів і/або параметрів, то у листі замість них формується загальне повідомлення про системний збій.
    • Вигляд повідомлення:
       • шаблон – до 60-и символів
       • ім′я сигналу (параметру) – до 32-х символів
       • значення.
    • Увага!!! Відсилку команд по e-mail в панель не передбачено.
 • Протокол MQTT (IoT)
  • Призначений для застосування в системі "Інтернет речей" (IoT).
  • Протокол MQTT передбачає роботу з брокером повідомлень з відкритим кодом. Панель може працювати з будь-яким брокером.
  • Для роботи з протоколом MQTT радимо використовувати Eclipse Mosquitto — це брокер повідомлень з відкритим кодом (з ліцензією EPL/EDL), який реалізує протокол MQTT версій 5.0, 3.1.1 і 3.1. Mosquitto легкий і підходить для використання на всіх пристроях від одноплатних комп’ютерів з низькою потужністю до повноцінних серверів.
  • Передача даних через брокер Eclipse Mosquitto можлива у двох варіантах:
     • Варіант 1: Без шифрування даних (MQTT). Даний варіант
       безкоштовний і активований в контролері по замовчуванню.
     • Варіант 2: З шифруванням даних (MQTT через TLS). Даний
       варіант активується за додаткову оплату (аналогічно
       функції доступу до архіву через WEB-сервер).
 • Wi-Fi (протокол MODBUS-TCP)
  • Призначений для комунікації панелі з іншим обладнанням за допомогою Wi–Fi, а також для можливості включення панелі в систему диспетчеризації.
  • Wi–Fi, при необхідності додатково встановлюється в панель у вигляді интерфейсної плати ІПК-1-Wi-Fi.

  Програмування

 • Програма створюється на комп'ютері в середовищі розробки RAUT Qubix з використанням стандартних мов програмування FBD / CFC та ST по стандарту IEC 61131-3.
 • Програма переноситься в операторську панель одним з нижче перерахованих способів:
  • flash- картою формату micro-SD (Secure Digital), яку користувач вставляє у слот, передбачений у корпусі панелі
  • по мережі Ethernet (запис програми здійснюється за протоколом ftp)
  • дистанційно по мережі Internet при наявності в панелі статичної IP-адреси (запис програми здійснюється за протоколом ftp)
   • Вікна завантаження у всіх варіантах є однаковими.
   • При запису прогами на Flash-карту для подальшого завантаження в панель, можливо прив'язати файл програми до конкретного приладу. Для цього при збереженні програми в файл *. МХ3 на Flash-карту, необхідно обрати функцію «Призначити ID*» конкретного приладу, до якого вона буде прив'язана.
        *ID приладу присвоюється підприємством-виробником при випуску приладу, є унікальним і зберігається в інженерному меню приладу.*
   • При запису програми на Flash-карту для подальшого завантаження в панель, існують наступні опції:
      • запис файлу програми з "Web-сервером"»
      • запис файлу програми без "Web-серверу"»
      • запис тільки файлу "Web-серверу", без створення файлу програми.»
    • Якщо в панель-контролер був записаний файл програми без "Web-серверу", то при необхідності файл "Web-серверу" можна дошити в фоні, без зупинки програми.
  • При написанні програми необхідно визначити можливість вивантаження файлу програми:
     • Вивантажити з паролем»
     • Вивантажити без паролю»
   • Якщо програма завантажується з Flash-карти з функцією «Призначити ID панелі», то автоматично обирається спосіб вивантаження «вивантажити з паролем»
  • При написанні програми необхідно визначити можливість перезапису програми та «online-налаштування» по мережі:
     •«Доступ з паролем»
     •«Доступ без паролю»
   • Якщо встановлено пароль на доступ по мережі, зберігається можливість запису програми за допомогою Flash-карти без використання паролю.
  • Завантажена в панель програма зберігається в ньому у вигляді початкового (некомпільованого) файлу програми з можливістю його скачування та перегляду у середовищі RAUT Qubix.
  • В інженерному меню панелі можлива зміна паролів заданих при програмуванні*:
     • для організації рівнів доступу до вікон на екрані панелі і в WEB-сервері
       (9-ть рівнів)
     • для доступу до архіву через WEB-сервер (якщо доступ активований).

     * Пароль для перегляду вихідного файлу програми (якщо такий було встановлено) в інженерному меню панелі змінити не можна.
   
Simplynel 21
Варіанти лицьової панелі BB - чорна, BG - чорно-сіра, GB - сіро-чорна, GY - сіро-жовта, XX *
Напруга живлення ~24B, 50Гц, =24В
Споживана потужність, не більше 8Вт
Програмування** середовище розробки RAUT Qubix і стандартні мови програмування FBD / CFC та ST за стандартом IEC 61131-3
Ємність пам'яті пам'ять для FBD-програм 512 кб
пам'ять для графічного меню 3000 кб
Ємність пам'яті на Flash-карті для ведення архіву, запису логів, WEB-сервера визначається параметрами обраної користувачем карти
Годинник годинник реального часу
Інтерфейс RS-485 (протоколи MODBUS-RTU або UNIVERS) 1 шт.
Ethernet (протокол MODBUS-TCP)
MQTT(IoT) 1 шт.
Wi-Fi *** (протокол MODBUS-TCP) 1 шт.
Web-сервер**** активований за замовчуванням, але його використання можливе тільки при встановленій flash-карті формату micro-SD і наявності статичної IP-адреси.
Тип дисплею сенсорний графічний кольоровий 7 "(touchscreen)
Клавіатура відсутня
Корпус монтаж на фасаді щита або стіні
ступінь захисту IP20
Умови експлуатації температура, ºС +5 … +45
вологість (без конденсації), максимум,% 80
домішки агресивних парів, газів і аерозолів в навколишньому повітрі не допустимі
Підключення дріт, перерізом не більше 1 мм ² ²
 • * XX - лицьова панель Вашого дизайну

Simlynel 21 black 2Simlynel 21 sand 2Simlynel 21 gr2

Simlynel 21 gr1 2

 • ** Програма створюється на комп'ютері і переноситься в операторську панель одним з нижче перерахованих способів:
  • Flash-картою формату micro-SD (Secure Digital)
  • по протоколу ftp підключенням панелі до комп'ютера по мережі Ethernet
  • по протоколу ftp дистанційно по мережі Internet при наявності у операторської панелі статичного IP-адреси
 • *** Wi-Fi, при необхідності, замовляється окремо у вигляді інтерфейсної плати ІПК-1-Wi-Fi і встановлюються всередину панелі.
 • **** Опціонально (вимагає активації послуги "Архів WEB-сервера WEB S2") присутня функція перегляду архівних даних в браузері і скачування їх по протоколу http і функція відправки листів-повідомлень по e-mail
 
 
 
 
Simplynel 21
Simplynel 21 shema ua
клікніть на схему для її збільшення
   
Simplynel 21
  • Корпус (195х145х57)

   • кріплення – на фасад щита

Габаритні та приєднувальні розміри

Simplynel 21 korpus ua
клікніть на кресленні для його збільшення